CulturăSpații culturale

Spații culturale nr. 89 (13)

REVISTE LITERARE

A c o l a d a, Anul XVII, nr. 6 (187), iunie 2023, Satu Mare. Eseurile și comentariile sunt realizate de Radu Ulmeanu, E timpul să trecem de la fapte la vorbe, C. D. Zeletin, O bancă merovingiană și călătoria ei, sau a motivelor ei, prin veacuri, până în Țările Române (I), Ștefan Ion Ghilimescu, Copiii noștri și eclatantul fenomen Criterion, Magda Ursache, Călcând persanele lui Dumnezeu, Constantin Călin, Întoarceri la Alecsandri (6), Isabela Vasiliu-Scraba, Cancel Culture și Chat Gpt sau boicotul cultural (II), Mircea Popa, Istoriile de presă ca istorii literare și culturale (I), Adrian Dinu Rachieru, Marcel Mureșeanu; Exerciții de noapte, Pavel Șușară, Simț enorm și văz monstruos, Ioan Nistor, O carte împotriva tuturor războaielor. Interviul revistei, consemnat de Lucia Negoiță este cu Marina Dumitrescu. Critica literară este făcută de Gheorghe Grigurcu (Markó Béla, O propoziție despre libertate), Tudorel Urian (Radu Ulmeanu, Sub fruntea lui Dumnezeu), Zenovie Cârlugea (Radu Ulmeanu, Sub fruntea lui Dumnezeu), Constantin Trandafir (Aura Creițaru, Zbor interzis), Virgil Rațiu (Șerban Mark Pop, din nou și din nou și din nou), Marian Barbu (Săluc Horvat, Santinela), Daniel Marian (Radu Ulmeanu, Sub fruntea lui Dumnezeu, Maria Pal, Te visează bufnița albă, Vasile Morar, Poeme smintite, Letiția Florina Brătulescu, Motanul și Izvorul fermecat, Puiu Răducan, Scorpia flămândă), Daniel Mariș (Adela Rachi, Cine cântă cu mine), Vasile Hatos (Gheorghe Șerban, Necesarele nonsensuri). Din Spuma zilelor și nopților de lectură (O metaforă bătrână și aproape oarbă) și din Jurnal (Hazardul pur) ne oferă pagini Dumitru Augustin Doman, respectiv, Gheorghe Grigurcu. Poezia este semnată de George Vigdor, Luis Cruz-Villalobos (prezentare și traduceri: Olimpia Iacob), parodie, de Lucian Perța, proză, de Dana Zen și pamflet, de Florica Bud.


Actualitatea literară
, Anul XII, nr. 124, mai-iunie 2023, Lugoj. Eseurile sunt realizate de Nicolae Silade, Despre bătrâna tinerețe a literaturii române (editorial), Remus V. Giorgioni, Poetul și urechea lui muzicală. Cum citim și cum scriem și Ieșirea din peșteră, prin argintul oglinzii, Cornel Ungureanu, Geografia literară. Între întrebări și răspunsuri, Adrian Dinu Rachieru, Dumitru Țepeneag, un onirograf (II), Magda Ursache, Pe ce texistență trăim? Ovidiu Bufnilă, Guguștiucii de la SIE stau drepți în fața lui Raed Arrafat, Florentin Popescu, Pseudonimele literare – prudență, diplomație sau orgoliu? Interviurile revistei sunt realizate de George Motroc cu Vasile Ernu și Ligya Diaconescu cu Adalbert Gyuris. Critică literară fac: Radu Ciobanu (Florian Illieș, 1913, vara secolului), Gheorghe Secheșan (Nicolae Silade, eon – un fel de antologie), Constantin Stancu (Nicolae Silade, eon – un fel de antologie), Romeo Aurelian Ilie (Hristina Doroftei, Explozii controlate, Emanuela Ignățoiu-Sora, Clinamen), Constantin Cubleșan (Viața e un veșmânt prea larg – Patrel Berceanu), Alexandru Moraru (Radu Ciobanu, Crepuscul), Eugen Dorcescu (George Schinteie, Deșertul de cuarț/ Le Désert de Quartz), Nina Ceranu (Delia Rîmniceanu, Reverențe târzii). Printre cărțile venite la Gheorghe Secheșan, aflăm, printre altele: Traian Ștef, Opera poetică, Eugen Bunaru, Ora inexistentă și Ioan Matiuț, Contraatacul de panică. Poezia este semnată de Nicolae Silade, Andrei Novac, Kocsis Francisko, Florentina Loredana Dalian, Victor Hugo (prezentare și traducere de Nicolae Mușa), Lazăr Magu, Ivo Muncian – 80, Aurelian Sârbu, George Wallace (traducere și prezentare de Mircea Dan Duță), proza, de Dan Florița-Seracin, Constantin Arcu, Gheorghe Alexandru Iancovici și teatru, de Nicolae Havriliuc.


ARGEȘ
, Anul XXIII (LVII), nr.7 (493), iulie 2023. Remarcăm: textele aforistice scrise de Leonid Dragomir, Solilocvii, Calinic Argeșeanul, Din frumusețile lumii văzute și Gheorghe Grigurcu, Azi-dimineață pe stradă, eseurile, studiile și varia realizate de Jean Dumitrașcu, Momente și schițe din viața literară piteșteană (7), Sorin Antohi, Idei și zile, Dorel Tătaru, Poduri. Oglindiri în apele mele și în apele lui Mehmet Murat Ildan, Cristian Cocea, Generozitate și seriozitate în cultură, Constantin Zaharia, Lecturile lui Cioran, Denisa Popescu Martin, Costin Brăteanu. Limbaje vizionare, Ecaterina Petrescu Botoncea, Pelerinul și Calea cunoașterii de sine, Mircea Bârsilă, Poezia lui Ilie Vodăian, Octavian Soviany, Dublul tenebros al lui Heliade, Dumitru Ungureanu, Rotirea istoriei, Arthur Suciu, Experiența incompatibilului, Dan Ciachir, Pagini de jurnal, C. Voinescu, Din vorbă-n vorbă, Nicolae Turcan, Angoase, rumori, abisuri, Vlad Alui Gheorghe, O grădină din care nu mai vrei să ieși, critica literară făcută de Sorin Lavric (Adrian G. Romila, Efectul îndelungat al pasiunilor de tinerețe), Daniel Cristea-Enache (Corneliu Antoniu, Cele mai frumoase poezii), Radu Aldulescu (Aurel Udeanu, Un trup. Doar lumina), Horia Vicențiu Pătrașcu (Ion Cordoneanu, Liviu Iulian Cocei, Despre fericire), Mariana Al-Saleh (Beata de Robien, Blestemul Svetlanei), Lucian Sârbu (Natalia Onofrei, În numele tatălui), Veronica Balaj (Lucia Bibarț, Zâna Pădurii), Eliza Roha (Ecaterina Petrescu Botoncea, Turnul de nisip), Mihai Barbu, Reportaj, pe mapamond, cu câteva paralele (inegale) care nu se vor întâlni nici măcar la infinit. Cʼest la vie, vorba unor copii… Poezia este semnată de Ioan Milea, Adrian Alui Gheorghe, Gh. Cîrstoiu, Aurel Udeanu, André Gide (1869-1951) (traducere de Leo Butnaru), Alan Peot și Vasile Moldovan (traduceri de Mona Iordan, pagină realizată de Florin Golban), iar proza, de Dumitru Augustin Doman, Isidor Chicet, Emilia Poenaru Moldovan, Liviu Mățăoanu.


Ateneu
, Anul 59 (serie nouă), nr. 646, iunie 2023, Bacău. Eseurile, comentarii și consemnările sunt realizate de Al. Ioanid, Fragmentarium, Ștefan Radu, Necesarele întoarceri identitare, Arta o afacere profitabilă și India, ca o adiere, Gheorghe Bălțătescu, Marius Manta a primit Premiul și Medalia Eminescu Teiul de aur, Redacția, Artiști și scriitori băcăuani prezenți peste hotare, Carmen Mihalache, Rinocerii, în epoca post-umanului și Sub semnul unui cuvânt magic, pace, Marius Manta, Festivalul Național de Caricatură 2023, Bacău, Blues în Europa și Poezia ca plenitudine a lumii, Ioan Dănilă, Bacăul (pre)primar (LIV), Arte și meserii, După plecare… Împlinirea unei vocații, Fonetica pentru definitivat (XIV), Violeta Savu, Magia vechiului cinematograf, Elena Ciobanu, Povești raționale, Vasile Spiridon, Unitate abisală germinativă, Gheorghe Iorga, Arthur Rimbaud. Fețele mitului, Mircea Moț, Între înăuntru și afară, Daniel-Ștefan Pocovnicu, Școala vie, Dimitrie-Ovidiu Boldur, Africa, Africa! – ah, ce trecut și realități crude, Liviu Franga, O mare în mijlocul pământului (VI), Ozana Kalmuski-Zarea, Aici și Dincolo, Adrian Lesenciuc, În mahalaua Europei Mediane, Leo Butnaru, Maieutică multiplă, Ion Fercu, Prejudecățile: infern și provocare eternă (39), Cornel Simion Galben, Personalități băcăuane – Mihai Merticaru. Interviu cu Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române consemnat de Gabriel Pop. Călin Pop este în dialog cu Marius Manta. Critica literară este făcută de Adrian Jicu (Constantin Călin, Întoarceri la Alecsandri, Ottilia Ardeleanu (Luiza Cala, Sunt o callatiană), Dan Perșa (Ioan Radu Văcărescu, Dreptul la melancolie și alte poeme alese), Ionel Savitescu (Mario Vargas Llosa, Jumătate de secol cu Borges). Poezia e semnată de Gheorghe Vidican, Ana Paraschivescu, iar proza, de Dana Banu și Sherzod Articov (traduceri de Muslimakhon Makhmudova și Florentina Loredana Dalian).


Bucureștiul literar și artistic
, anul XIII, nr. 6-7 (141-142), iunie-iulie 2023. Editorialul, Cu umorul nu-i de glumit, aparține lui Florentin Popescu. Eseurile, comentariile, evocările, memorialistică sunt realizate de Magda Ursache, O maladie rușinoasă: românitatea?, Maria Sturdza Clopotaru, La Stupca, unde suspină o baladă, Constantin Lupeanu, Ciprian Porumbescu în România și Asia, Filoteea Barbu Stoian, Amintiri cu poetul Mihu Dragomir, Titus Vîjeu, Vladimir Holan, Dan Puric, Biserica, Nicolae Cabel, Memoria, ca o capcană (XXIII), Dalia Bialkovski, De la Nicu zugravul la Maestrul de la Câmpina., Radu Adrian, Sculptura în piatră. File de istorie (V), Vasile Szolga, O lume fără memorie, Firiță Carp, O capcană vrăjitorească, Marian Nencescu, Ce ar face Lincoln, Ion Andreiță, Potcoava, Evocare Nicolae Dan Fruntelată și In memoriam Ion Nistor (redacția). Florentin Popescu alege, dintre seniorii literaturii noastre pentru dialog pe George Apostoiu. Critica literară este făcută de Florentin Popescu (Nicolae Dan Fruntelată, Boabe de piper crud – II), Ion Haineș (Marcel Miron, Raze de lumină), Sunt prezentate cărțile: Ion Andreiță, Banii miresei, Ioan Barbu, Al doilea cer, Florentin Popescu, Eu v-am citit pe toți! (vol. IX), Acei scriitori minunați și escapadele lor și Orizont literar bolintinean, Mioara Bahna, Din marmura soclurilor. Laureați ai Premiului Nobel pentru Literatură, Smaranda Bedrosian, Asta-s eu… Poezia este semnată de Adrian Păunescu-80, Maria Sturdza Clopotaru, Mihai Merticaru-85, Nicolae Dragoș, Paula Romanescu, Vladimir Holan (traduceri de Ovidiu Genaru și Dragoș Șesan), Vasile Răvescu, iar proza, de Paul Daniel, Ion Vinea, Ananie Gagniuc, Viorel Martin. În Atelierul Artelor vizuale, pe ultima pagină, Marea pictorilor, sunt lucrări de Theodor Aman, Dumitru Ghiață, Gheorghe Petrașcu, Nicolae Dărăscu, Constantin C. Constantinescu, Alexandru Padina, Florența Pretorian, Francisc Șirato, Marius Bunescu, Jean Al. Steriadi Alexandru Satmari.


Bucovina literară
, serie nouă, anul XXXIV, nr. 1-2-3 (383-384-385)/ 2023, Suceava. Poezia este scrisă de Lucian Vasiliu (autograf), Viorel Mureșan-70, Robert Șerban, Maria Pilchin, Șerban Chelariu, Ion Vintilă Fintiș, Octavian Mihalcea, proza, de Vasile Baghiu, Marian Ilea, Alexa Pașcu, Ioan Țicalo, teatru, de Matei Vișniec și aforisme, de Gheorghe Grigurcu. Adrian Alui Gheorghe este în dialog cu Vlad Alui Gheorghe, iar Vasile Ernu, cu George Motroc. Critică literară fac: Alexandru Ovidiu Vintilă (Nichita Danilov, Și Dumnezeu a fost țărână), Ioan Holban (Horia Bădescu-80. Poezia), Theodor Codreanu (Ioana Dor, Logodnă în singurătate), Petrișor Militaru (Aurelia Zisu, Aproape de Canaan), Dan Perșa (Andreea Răsuceanu, Vântul, duhul, suflarea), Savu Popa (Dan Alexe, Babel. La început a fost cuvântul), Radu Ilarion Munteanu (Radu Țuculescu, Crima de pe podul Garibaldi), Romeo Aurelian Ilie (Paul Țanicui, Căderea), Horațiu Stamatin (Ancelin Roseti, Vitrina cu jucării stricate), Mihai Posada (Leo Butnaru, Cu genunchii pe zaruri), Adi G. Secară (Anca Șerban, Luna cu un ochi deschis), Constantin Cubleșan (Florica Gh. Ceapoiu, Florian Chelu Madeva, Din laboratorul lui Mihai Eminescu. Sonetul), Valeria Manta Tăicuțu (Niadi Cernica, Călătorii în Insulele Nemuritorilor). Comentariile, eseurile, evenimentele sunt realizate/ comentate de Adrian Dinu Rachieru, Constantin Abăluță și elanul minimalist, Constantin Severin, Amintiri despre Cenaclul Literar Amfiteatru, Liviu Papuc, Scrisori regăsite (IX), Liviu Ofileanu, Pagini de jurnal (III), † Timotei Prahoveanul, Neuitarea și Eminescu, Doina Cernica, Sărbătoare în Bucovina: lui Ilie E. Torouțiu i s-a făcut dreptate, Un pom din cărți cu Bucovina literară în vârf și Cu tinerii Mihai Eminescu și Ciprian Porumbescu, de ziua și în anul lor, Niadi-Corina Cernica, Din basmele lui Eminescu și Creangă, Mihai Posada, Ion Mândrescu – Unul dintre cei mai importanți sculptori români din toate timpurile, Helen Gørrill, Se poate ca lucrările lui Constantin Severin vor deschide într-adevăr acel dialog crucial – între trecutul nostru – prezent, – și viitor, Leo Butnaru, Dar întru scris, Nicolae Cârlan, Și fără Adam Puslojć, Felix Nicolau, Centrul unic de interpretare.


Cadran cultural
, Anul VI, nr. 3 (31), mai-iunie 2023, Bacău. Poezia din acest număr este semnată de Veronica Micle, Constantin Donea, Gabriela Hurezan, Marin Moscu, Viorica Băluță, Ioan Ionescu, Mihai Merticaru, Melania Rusu Caragioiu, iar proza, de Daniel Dragomirescu. Interviul este consemnat de Cornel Simion Galben cu Constantin Donea. Eseurile, evocările și consemnările sunt realizate de Ayn Rand, Previziune, Măndica Mardare (1975), Dansatorii români au entuziasmat publicul, Le Républicain Lorrain (1975), Tot sufletul României, Ștefan Munteanu, Alexandru Surdu despre structura pentadică a Luceafărului (II), Ion Fercu, Istoria și adevărurile ei încă nerostite și Onoarea unui Cetățean de Onoare, Mihai Botez, Ion Dinvale – un anarhiconstructor și propunător de certitudini, G.C. Simion, Criticul și istoricul literar Liviu Chiscop, Muzicologul Ozana Kalmuski-Zarea, Laura Vampa – 150, Maria Ileana Tănase, Fabrica de Zahăr, Grigore Codrescu, Gheorghe Pătrar despre poetul George Bacovia, Ionel Necula, Eseu despre ființa fiindului, Dan Sandu, Cântec de prieten – Despre țărani – numai de bine!…, Mihai Ceucă, Ateneul Cultural Vasile Alecsandri Bacău, Toponomast, Slănic Moldova, Slănic-Moldova sau Slănicul Moldovei?, Rodica Dascălu, Culoare și vers, C. Hanganu, Lansarea volumului Prăbușirea din certitudini de Ion Dinvale și Strămoșii noștri credeau că raiul coboară pe pământ în luna mai, CIU, Serile Culturale ale Sovejei, C.S.G. prezintă Reviste de azi: Antares și Orizont literar contemporan, iar C. G., Vitraliu.


Cafeneaua literară
, Anul XXI, nr. 5/243 și 6/244, mai și iunie 2023, Pitești. Virgil Diaconu prezintă programul FILSTREED – Festivalul internațional de literatură – Literatura în stradă, Pitești 2023. Remarcăm apoi eseurile și comentariile realizate de Ion Simuț, Sfârșitul cronicii literare? și Despre România literară. Părerea mea, N. Georgescu, Grigore Hagiu sau Cuvintele numelui tău…. Magda Ursache, Denk și Erato, Lidia Vianu, Un vagabond romantic… în poezia Ioanei Cosma, Rodica Lăzărescu, In memoriam Niculae Gheran, Lavinia-Elena Vieru, De la gând la pictură, Virgil Diaconu, O umanitate tăcută sângerează în liniște. Observații generale asupra poeziei lui Trakl, la Arte poetice, ancheta inițiată de Virgil Diaconu, Eminescu și poezia contemporană, participă: Viorel Savin, Niadi Cernica, Ovidiu Ivancu și Nina Vasile, critica literară făcută de Gheorghe Grigurcu (Olimpiu Nușfelean, Unde așezăm plânsul copilului?), Șerban Codrin Denk (Virgil Diaconu, Sufletul peregrin – I și II), Ion Toma Ionescu (Radu Aldulescu, Amantul colivăresei), Ana Dobre (Daniela Șontică, 30 de scriitori români din exil – 1945-1989 și Petru Ursache, Moartea formei), Liliana Rus (Iulia Șchiopu, Grădina Sofiei și Aurel Udeanu, Un trup. Doar lumina), Ioana Cosma (Ancelin Roseti, Vitrina cu jucării triste), Iulian Chivu (Mihai Petre, Liviu Rebreanu. Ion, un roman în cinci lecturi), Magda Ursache (Ion Simuț, Pe ce lume trăim? Simptome), Cornel Simion Galben (Oana Mihaela Savin, Întoarcerea. De vorbă cu tata), Zenovie Cârlugea (Dan Drăgoi, Cireșe amare), Geo Vasile (Paulin Octavian Boldiș, Sunt o minune), Ionel Bota (Dumitru Mălin, Sub geana însângerată a asfințirii). Poezia este semnată de Friedrich von Logau, Christian Hofmann von Hofmannswaldau, Angelus Silesius, Matthias Claudius și Heirich Heine (traduceri: Alexandru Mălăescu), Ion Toma Ionescu, Ionel Bota, Anne Stewart (traducere: Lidia Vianu), Virgil Diaconu, Carmen-Maria Mecu, Epopeea lui Izdubar (în traducerea Lianei Alecu). Laureatele Concursului Național de Poezie de Dragoste Leoaică tânără, iubirea… (ediția a XXIII-a, 2023): Alina Stoian, Adriana-Maria Cornilă, Mariana-Andreea Dincea, Andreea-Bianca Ionică și Alexandra Niculae. Literatura română (pe coperta a patra): Adrian Dinu Rachieru, Emisfere de Bucovina.


Cu cioara vopsită
, Anul I, nr. 3, mai 2023, Broșteni, Vrancea. Gheorghe Mocanu tratează treburi serioase: Critica de complezență și Ionel Necula – un critic literar care nu umblă cu cioara vopsită, dar, într-o pagină întreagă, Pamfleak-uri. Sunt prezenți și nu oricum: Anda Toma cu Cocoficuri pentru minți jucăușe, Mihai Batog Bujeniță, cu Fomfleuri și Vasile Larco, cu Proverbe în mixaj. Epigramele sunt scrise de Titus Știrbu, Constantin Toma, Victoria Furcoiu, Sorin Francu, Georgică Manole, Maximilian Opaiț, Gheorghe Sucoverschi, Ion Dabija, poezia satirică, de Ilie Bâtcă, Adrian Bucurescu, Emil Stanciu-Milcovin, Valentin Vlad, Monica Aldea, Constantin Miu, Maria Baciu, proză satirică, de Violeta Vasiliniuc Streidel, Const. Pavel, Corneliu Stanciu, Viorel Sireteanu, Angela Silion, Const. Miu, Maximilian Opaiț, Nina-Elena Plopeanu, Fabule, de Victoria Furcoiu și Valentin Vlad. Caricaturile aparțin lui Marian Avramescu și Andei Toma. Analiză critică face Georgică Manole, Teza Reginei Elis (II).


Expres cultural
, Anul VII, nr. 6 (78), iunie 2023, Iași. Eseurile, evocările, comentariile și consemnările sunt realizate de Liviu Ioan Stoiciu, Fenomenul premiilor literare de la noi, Nicolae Panaite, Despre lucruri, Constantin Coroiu, Ziaristica, vocația paralelă a lui Eminescu, Galina Martea, Renumitul savant român Eugen Coșeriu, Emanuel Vasiliu, Boss, regizat de Bogdan Mirică, Dan Bogdan Hanu, Suburbii subterane, Daniel Ștefan Pocovnicu, Pendulul cinismelor, Dionisie Vitcu, Acvila zboară singură, ciorile în stol…, Traian D. Lazăr, Aforismul. Precizări teoretice, Magda Ursache, Pe ce (t)existeță trăim? Emil Nicolae, Victor Brauner – pictor și poet. 120 de ani de la naștere, Eugen Munteanu, Răstimp parizian, 1997-2000. Jurnal epistolar (XV), Ionel Bostan, Duhovnic printre schije și exantematici, Leo Butnaru, Sabie la Topkapî, Ioan Țicalo, Înflorind golul timpului prin Yakobana (II), Adrian Dinu Rachieru, Nicolae Breban și proiectul destinal (IV), Ioan Răducea, Zidiri totale, Diana Vrabie, Bălțiul interbelic: o retrospectivă culturală, Cornel Simion Galben, Remember Gheorghe Drăgan, Adina Bardaș, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) – ediția 30, Constantin Pricop, Din nou despre meritocrație. Critica literară este făcută de Mihaela Grădinariu (Victor Munteanu, Cămașă suferită pe trup), Flavius Paraschiv (Stacy Willingham, Scânteie în beznă), Doina Bălan (Costică Ciocan, Memento pentru trecut și Lumea prin ochelarii tăi), Cristina Scarlat (Radu Andriescu, Fire lungi de wolfram). Gellu Dorian este în dialog cu Florentina Tonița. Poezia este semnată de Gabriela Melinescu, Carmen Tania Grigore, Suzana Fântânariu, Mariana Didu, Aurora Ciucă, Victor Brauner și Radu Chiorean. Zigurat, nr. 24, iunie 2023 – Victoria Dragu-Dimitriu, Prin Istanbul cu Scutierul lui Dimitrie Cantemir.


F E E D B A C K
, Anul XX, nr. 5-6, mai-iunie 2023, Iași. Eseurile acestei ediții sunt realizate de Daniel Corbu, Poezie și libertate (editorial), Ruxandra Cesereanu – Spectaculoasele exerciții dincolo și dincoace de limitele realului, Ioan-Aurel Pop, Unirea ca patrimoniu național, Tudor Nedelcea, Eminescu și cugetarea sacră, Ștefan Roll, Șapte portrete ale avangardei românești, Mioara Bahna, Hermann Karl Hesse, Lupul de stepă, Jean-Marie Domenach, Infra-tragedia (traducere: Al. Baciu), Herbert Marcuse, Avangarda și periclitatea comunicării (traducere: M. Bucurescu). Dialogurile sunt: Marin Sorescu cu Jorge Luis Borges (1984) și Daniela Sitar-Tăut cu Pavel Gătăianțu (1957-2015). Jurnalul unui poet blestemat aparține lui Miron Kiropol, iar Jurnalul unei asceze (Mânca-v-ar Raiul!) lui Gheorghe Simon. Critica literară este făcută de Nichita Danilov (Daniel Corbu, Moartea ultimului cititor), A.G. Secară (Pompiliu Comșa, Pe gaura cheii), Mioara Bahna (Ștefan Mitroi, Atunci când era mereu duminică), Mihai Cimpoi (Claudia Matei, George Călinescu și Italia), Nicolae Busuioc (Elena Fluturel, Cap compas Amsterdam – De la Eminescu la Rembrandt), Nicolae Iuga (Traian Tr. Velea, Iubi-te-voi, Doamne), Sturdza, Vasile Larco (Oameni… ca lumea), Nora Velicicovski (George G. Asztalos, InfraRouge), Daniel Corbu (Traian Aldea, Sigilii de abur, Shanti Nilaya, Din trup de femeie). Aforismele aparțin lui Ionuț Caragea. Poezia este semnată de Ruxandra Anton, Paraschiva Roșu Pascu, Vali Orțan, Ana Blandiana, Adrian Botez, Mariana Pândaru-Bârgău, Costică Ciocan, Valentin Talpalaru, Liviu Țiplica, Constantin Preda, Adam Puslojić, Ruxandra Cesereanu, iar proza, de Aurelian Silvestru. Suplimentul revistei: Pierre Louÿs, Elegii la Mytilene, Cântecele frumoasei Bilitis (traducere: Radu Cârneci).


H e l i s
, Anul XXI, nr. 4-5-6 (237-238-239), aprilie-mai-iunie 2023, Slobozia. Revista a împlinit 20 de ani de apariție neîntreruptă! Cu acest scriu eseuri: Marius Stan, Fântâna, Dan Simionescu, Helis pur și simplu, Adrian Bucurescu, Zodia Helis, Titi Damian, Cenaclul Dor fără sațiu și revista Helis – Academii spirituale ialomițene, F.M. Ciocea, Helisul, sufletul meu, Dan Elias, Doar o îmbrățișare…, Victor Nicolae, XX**HELIS**XX, Valeriu Stoica, ***, Romeo Aurelian Ilie, Ce a reprezentat Helis pentru mine, Vasile Iordache, Gânduri, Florentina Loredana Dalian, Vaco-terapia și prietenul meu, vaco-terapeutul. Remarcăm apoi: paginile din jurnalul lui Nicolae Teoharie, Însemnări cu fruntea lipită de geam (I), poezia semnată de Colin Cristea, Iulia Nicolau-Crețu, Petre Ioan Crețu, Cătălina Balan, Nicoleta Crăete, Tatiana Ernuțeanu, Ștefan Neagu, Vasilica Ghiță-Ene. V.D. Chipirișteanu, proza, de Leonard I. Voicu, Tudor Cicu, Cătălina Stroe, critica literară făcută de Romeo Aurelian Ilie (Nicolae Teoharie, Poeme de iertat fericirea), Grigore Spermezan (Titi Damian, Damian Stănoiu), Loredana Stan (Lavinia Braniște, Mă găsești când vrei), Nastasia Savin (Bogdan Boeru, Benedictiana). Alte prezențe: Ionel Cristian Tătaru, Prin Slobozia anului 1944. Operațiuni militare și confruntări armate. Zorii sovietizării, Dumitru Câmpean, Gura-Râului – bujorul, portul, turismul, Laurențiu-Ștefan Szemkovics, Ordinul Steaua României acordat în 1921 prefectului județului Ialomița.


Î n t r e z ă r i r i
, Anul XI, nr. 42, iunie 2023, Pârscov. Centenar Ion Caraion este marcat prin eseurile realizate de I. Nedelea, Portret sau statui? (Istoric literar sau prozator?), Elena Stroe Otavă, Ion Caraion, un poet al atitudinilor umane fundamentale și poezie, de Marius Râpeanu și Georgeta Tudor. Urmează evocări, eseuri și istorie scrise de Passionaria Stoicescu, Poezia-i ca istoria. Istoria-i ca poezia, Tudor Cicu, Gâlceava aducătoare de moarte, Titi Damian, Cântecul cucutei – treaptă finală spre absolut, I. Nedelea, Locuțiuni alterate, Constantin Costea, Alexandru Ioan Cuza la Buzău și Misterul troițelor de la Gloduri. Interviurile aparțin lui Adrian-Nicolae Popescu cu Daniel Mihai și Gheorghe Neagu, primar și respectiv, viceprimar ai comunei Pârscov și Elis P. cu Adrian Zota, directorul Căminului Cultural Vasile Voiculescu din Pârscov. Critică literară face Aristotel Pilipăuțeanu (Gheorghe Postelnicu, Minunata Adela). Poezia este scrisă de Adrian-Nicolae Popescu, Laura Alexandru, Victoria Milescu, Tudor Cicu, Stelian Grigore, Gabriela Radu (și pictura din ultimele pagini ale revistei), iar proza, de Eugen Oniscu, Tudor Cicu, Necula Enache-75.


L e v i a t h a n
, Anul VI, nr. 2 (19), aprilie-iunie 2023. Generozitatea de la definiția din dicționar la realitate este editorialul revistei Leviathan. Eseurile, studiile și comentariile sunt realizate de Costin Tuchilă, Mitul lui Narcis (3) și Anul Rahmaninov – Simfonia corală Clopotele, Costin Tuchilă și Pușa Roth, Molière și Lully (5), Dan Caragea, Cabotin și Erich Maria Remarque, Noapte la Lisabona, Despre Al-Miʼrāğ sau urcarea la ceruri a profetului Muhammad (prezentare și traducere de George Grigore), Daniel Onaca, Simonide, poetul peregrin sau despre viață, moarte și nemurire, Urfet Șachir, Viața de zi cu zi în haremul imperial (1), Daniel Ioniță, Janet Frame sau un înger la masa mea, Valentin Emil Mușat, Imaginea lucrurilor, Gabriela Gîrmacea, Oameni și vremuri, aforismele lui George Corbu, interviul lui Daniel Onaca cu Dorina Mocan, jurnalul de călătorie: Camelia Cristescu, Machu Picchu și Rodica Dascălu, Palma lui Dumnezeu, rubrica Document: Duiliu Zamfirescu, Un duel princiar (prezentare, traducere și note de Ioan Adam), interviul Corneliei Bartels cu Mihai Beniuc (1980), Madeleine Karacașian, Cine a fost cea care l-a inspirat pe Bizet? critica literară făcută de Valeria Manta Tăicuțu (Manuela Camelia Sava, Despre mine vorbesc aripile), Alexandru Sfârlea (Geo Vasile, Madonizând/ Angelizzando), Răzvan Nicula (Lăcrămioara Stoenescu, Destine în furtună), Veronica Pavel Lerner (Ioana Pârvulescu, Incisibilii, Nicolae Tzone, dunăre kilometrul 510), Sonia Elvireanu (Crenguța Man, Pufoșilă și lupul), poezia semnată de Eric Alexander Roth (traducere din limba catalană de Rudy Roth), Paul Éluard (trad. de Virgil Teodorescu), Marin Sorescu, Victoria Milescu (cu versiune în limba maghiară de Horváth Dezideriu), Rudy Roth (cu versiune în limba portugheză de Dori Lederer), Gina Zaharia, Ara Alexandru Șișmanian, Camelia Cristescu, Nicolai Tăicuțu, Cornelia Costin, Nicolae Grigore Mărășanu, Iuliana Dinu, proză, de Dori Lederer, Letiția Vladislav, Ionuț Cristache, Caliopia Tocală, Ovidiu Gligu, Letizia Timofte, Mircea Bodnariu, Lică Barbu, Radu Comșa, Constantin Radu Vasile, Carmen Vințan, Georgeta Adam, Petra Alessia Tiniche și Antonia Teodora Tiniche, teatru – dramatizare radiofonică de Pușa Roth: Salonul roșu de August Strindberg (tr.: Corneliu Papadopol).


L i t e r a d u r a
, Anul VII, nr. 28, iunie 2023, Buzău. Eseurile din acest număr al revistei sunt realizate de Camelia Iuliana Radu, Mereu va exista un martor (editorial), Teo Cabel, Poveștile încep cu oameni reali, Paul Androne, Emil Niculescu și terapia epistolară, Eduard Antochi, Trupa ABBA, trecut și prezent, Adrian Simeanu, Când vorbește un actor (obs: fincă, din acest text, este un neologism?), Sorin Călin, Stampe literare, iar evocările lui Florentin Popescu, Oameni și locuri din Buzăul de altădată (XXIV). Amintirile copilăriei. Interviul Cameliei Iuliana Radu este cu Viorica Răduță. Critica literară este făcută de Raluca Faraon (Cosmin Andrei Tudor, Ludi), Teo Cabel (Elena Radu, Pleoapele amurgului), Daniel Luca (Silviu Dachin, circuitul lătratului în natură). Poezia este semnată de Liviu Ioan Stoiciu, Dumitru Ion Dincă, Manuela Camelia Sava, Mihaela Roxana Boboc, Lydia Zadeh, Romina Hamzeu, Simona Sigartău, Robert Vladu, Andrei Zbârnea, Aurelius Belei, Daniela Toma, Daniel López-Serrano Paéz și Jonathan Alexander España Eraso (traduceri și prezentări de Elisabeta Boțan), Cătălin Negoiță, iar proza, de Rodica Bertin, Sherzod Artikov (traducere: Florentina Loredana Dalian), Ramona Müller (reportaj), Dumitru Băluță.


L i t e r – C l u b
, Anul VIII, nr. 2-3, aprilie-septembrie 2023. În bogatul biblioraft sunt cărțile: Mihaela Albu, Corespondență în era internetului, Constantin Călin, Întoarceri la Alecsandri: fragmentarium, Daniel Corbu, Moartea ultimului cititor, Vasile Fluturel, Pagini despre, de și pentru Grigore Vieru, Episcopul Ignatie (Trif), Cristian Pătrășconiu, Pâinea și lumina vieții. Două dialoguri despre Crăciun și Paști, Emilian Marcu, Clipa de înveșnicire, Menuț Maximinian, Ultimul înger, Marcel Miron, Raze de lumină, Tudor Nedelcea, Printre cărți și oameni, Ana Opran, Treptele înserării, Florentin Popescu, Eu v-am citit pe toți! Adrian Dinu Rachieru, Emisfere de Bucovina, Cassian Maria Spiridon, Pietre albe, pietre negre, pietre roșii, Valentin Talpalaru, Desculț prin lumină, Radu Ulmeanu, Sub fruntea lui Dumnezeu. Poezia este semnată de Petruș Andrei, Ioan Mâcnea Vetrișanu, Mihaela Albu, Elina Cojocaru, Nicușor Darabană, Daniela Oatu, Alexandru Cazan, Mihai Apostu, Ana Opran, Marcel Miron, Martin Cata, George Ioniță, Vasile Larco și proză, de Elena Netcu. Eseurile sunt realizate de Marian Nencescu, Eminescu , omagiat la New York, Dan Anghelescu, Vintilă Horia. Cunoașterea ca esență a Poeticii, Rodica Lăzărescu, In memoriam Niculae Gheran, Vicu Merlan, Economistul Aurel Cordaș (1952-2022), Lina Codreanu, Semne testamentare, Theodor Codreanu, Numere în labirint (2004), Livia Andrei, Ce vremi și ce oameni!… Ana Opran, O după-amiază într-o lume a magiei.


N e u m a
, Anul VII, nr.5-6 (67-68)/ 2023. Din bogatul conținut al revistei remarcăm: eseurile realizate de Andrea H. Hedeș, Câștigați la loz în plic (editorial), Horia Gârbea, Printre noi, numai poeți de geniu! și Tetralogie. Dancing Queen cu Voltaren, Răzvan Nicula, Sfinți și dobitoci, aforismele ce aparțin lui Gheorghe Grigurcu și răzlețele lui Gelu Negrea, ancheta, O privire în Paradis, realizată de Andrea H. Hedeș, la care răspund: Corina Ozon și Leon-Iosif Grapini și ancheta Epoca scriitorului, respondenți fiind: Gellu Dorian, Tudor Călin Zarojanu, Olga Delia Mateescu, Petre Ioan Crețu, Any Drăgoianu, Laurențiu-Ciprian Tudor, Dumitru Ungureanu, Carmen Focșa, Gela Enea, Liviu Franga, Mihaela Aionesei, Maria Grădinaru, Alexandru Jurcan, Menuț Maximinian, Ioana Diaconescu, Lucian Vasiliu, Mircea Teculescu, Gabriel Burlacu, Gabriel Nicolae Mihăilă, Mihai Barbu, Gabriel Dragnea, Horia Gârbea, dialogurile dintre Andrea H. Hedeș și Laars Saabye Christensen, Elena Abrudan și Constantina Raveca Buleu, poezia semnată de Ioana Diaconescu, Suzana Fântânariu, Andrei Novac, Mihaela Oancea, Maria Niculai, Carmen Secere, Mihai Vasilescu, proza, de Radu-Ilarion Munteanu, Sergiu Someșan, Simona-Grazia Dima, critica literară făcută de Gheorghe Glodeanu (Literatura ca o mare iluzie), Gheorghe Lăzărescu (Gabriela Adameșteanu, Voci la distanță), Monica Grosu (Pe urmele lui Theodoros), Horia Gârbea, (Horia Bădescu, Rana ascunsă a fiecărei zile și Gellu Dorian, La locul meu), Ioan Holban (Dumitru Chioaru, Opera poetică), Gela Enea (Gabriela Ana Balan, Jurnalul insurgentei Ana), Ana Dobre (Gabriela Ana Balan, Jurnalul insurgentei Ana), Ottilia Ardeleanu (Gabriel Nicolae Mihăilă, Artemis), Nicoleta Milea (Deasupra orașului este cerul și Liviu Capșa, Zona de indulgență), Evelyne Croitoru (Luiza Cala, Sunt o callatiană, Călin Dengel, Nimbus sau ritmul neîmpăcării, Elena Armenescu, Călător prin labirint), Mihaela Aionesei (Iuliana Dinu, Uriașul), Flavia Adam (Aurel Udeanu, Un trup. Doar lumina), Radu-Ilarion Munteanu (Vasi Cojocaru-Vulcan, Copacul din câmpie), Sonia Elvireanu (Adriana Nicolăiță, Așteptările), Raluca Faraon (Cosmin Andrei Tudor, Ludi).


P l u m b
, Anul XIX, nr.195, iunie 2023, Bacău. Eseurile, comentariile și diverse sunt realizate de Doru Kalmuski (13 aprilie 1944 – iunie 2018), ***, Mihai Buznea, Gastronomie politică românească: taci și-nghite!, Ioan Vulcan-Agniteanul, Aduceri aminte m-or troieni cu drag, Cornel Galben, Pe urmele psalmiștilor români, Vicu Merlan, Patriotismul și istoria, Paraschiva Buciumanu, Siberia între real și ideal, Güner Akmolla, Eminescu în tătară călătorind prin Asia Centrală, Maria-Loredana Pleșca, BogDania, Ionica Stavarache, Inginerul și arhitectul Gheorghe Asachi, un romantic neștiut sau dragostea de-o viață pentru milaneza Bianca Milesi, Corneliu Carp, Masa lui Caragiale, Ionel Necula, Cioran la Dieppe, Cecilia Moldovan, Gaițele băcăuane, Romulus-Dan Busnea, Tipologii umane privite prin fumul de țigară de către criticul și istoricul literar Ilarie Chendi, Livia Ciupercă, Centenarul unui roman uitat, Ion Maxim, Medalie de aur pentru Podul de flori, Constantin Ivanov, Imaginarul – o lucrare de referință pentru înțelegerea gândirii figurative. Critica literară este făcută de Ionel Necula (Silvan G. Escu, Alergătura hamsterului), Florentin Popescu (Aureliu Goci, Poezia românească de la Nichita Stănescu până în zilele noastre), Lucian Gruia (Virgil Ciucă, Versete dumnezeiești), Paula Bârsan (Ioana Nicolaie, Cartea Reghinei, Viorel Savin, Viața ca o scârbă), Ioan Țicalo (Andrei Breabăn, Poarta Războiului Sfânt. Belgrad 1456), Daniel Luca (Luiza Cala, Mofturile unui gând), Lucian Strochi (Emma Felicia Dimitriu, Spini), Ion Fercu (Nicolae Mihai, Întunericul de nicăieri), Fevronia Spirescu (Simona Epure, Șoricelul Fursec). Poezia este semnată de Alexandru Macedonski, Mariana Zavați Gardner, Petruș Andrei-77, Mihai Merticaru-85, iar proza, de Elena Căpățână, Firiță Carp, Caliopia Hodorogea, Toader-Titi Roznovanu, Dan Arvătescu.


S c r i p t o r
, Anul IX, nr. 7-8 (103-104), iulie-august 2023, Iași. Poezia este semnată de Liviu Antonesei (cu poem desenat de Dragoș Pătrașcu), Simion Bogdănescu, Valentin Talpalaru și Mariangela Gualtieri (prezentare și traducere de Cătălina Frâncu), iar proza, de Cornel Nistea, Florin Toma și Ion Țurcanu. Paginile de istorie sunt scrise de Ioan-Aurel Pop, Momentul Plonini, Gheorghe Cliveti, Despre înaltă medievistică, scrutând istoriografic modernitatea (Ștefan Sorin Gorovei), Grete Tartler, Călătoare occidentale în Orient: de la începutul secolului XVIII până în secolul XX Liviu Ioan Stoiciu, Din anul Revoluției. De uz strict personal (XLVIII), Eugen Uricaru, Galați, Valeriu Cerba, Acordul moldo-rus din 1992 de încetare a focului la Nistru. Dialogurile revistei sunt realizate de Adina Bardaș cu Andrei Șerban, Daniel Cristea-Enache cu Vasile Igna, Robert Șerban cu Ioan Mihai Cochinescu. Lingvistica este pusă în evidență de Emina Căpălnășan, Din toate cele feminine…, Laura Carmen Cuțitaru, Saussure și limba marțiană, Cristina Florescu, Cormoranul și legea. Dosarul cultural Liviu Leonte, coordonat de Mădălina Golgoțiu, fiica scriitorului, e constituit din intervențiile scriitorilor: Florin Faifer, Alexandru Călinescu, Ioan Holban, Grigore Ilisei, Nicolae Turtureanu și Virginia Burduja. Eseurile, comentariile și varia sunt realizate de Simona Modreanu, Fabula proscrisă, Cristina Hermeziu, Brâncuși îndrăgostit. Două albume de Doina Lemny, Petru Bejan, Măririle și agonia umanismului. De la omul vitruvian, la omul augmentat (IV), Leo Butnaru, Neștiutor, dar mai ales hazliu, poate chiar iresponsabil…, Ioan Răducea, Noaptea din inima florilor (Wafa Ghorbel, Nicolae Busuioc, Gândim, dar când oare a apărut gândul? Gellu Dorian, Eminescu, așa cum l-am visat(4), Doru Scărlătescu, Internetul și fenomenul de manelizare a eminescologiei, Lucian Scurtu, Arta e un palimpsest/ în spatele adevărului (Daniel Corbu), Mircea V. Ciobanu, Sultana Silvia Caloianu, Mircea Radu Iacoban, Oameni de hârtie fotografică (Ștefan Susa).


1 3 P l u s
, Anul XXVI, Nr. 207/ 2023, Bacău. Eseurile sunt realizate de Petre Isachi, Filosoful fără discipoli sau înseși întrebările filosofiei sunt neesențiale, Petrache Plopeanu, Cine se trezește de dimineață departe ajunge, Ecaterina Petrescu Botoncea, Pelerinul și Calea și Războaiele interbelice Ovidiu Bârsan, Sindromul minții leneșe, Alex Oko, De ce l-am uitat pe Dubito…? iar interviul revistei: Rodica Lăzărescu cu Vasile Ghica. La rubrica Manuscriptul este Bartolomeu Valeriu Anania. Poezia este semnată de Alex Oko, Nichita Stănescu (cu versiuni în limba franceză de Mihai Botez Stîncaru), Gabriel Dinu, Ștefan Dincescu, Paula Bârsan, Elsa Dorval Tofan, Ana Ardeleanu, Lucian-Victor Bota, Mihaela Roxana Boboc, Adrian Matei, Alexandru Dumitru, iar proza, de Roxana Medvețki, Doru Ciucescu, Andreea Blănar, Iustina Leacșu, Elena Netcu. Aforismele aparțin lui Vasile Ghica. Critică literară fac; Clelia Ifrim (Ființa urbană), Petre Isachi (Gabriel Dinu, Atunci eu le-am spus), Petre Mihai-Bravu (Elsa Dorval Tofan, Afacerile merg bine), Gruia Novac (Necrolog perpetuu pentru Poetul neconsolat Iancu Grama), Mihai Botez Stîncaru (Viorel Savin, Viața ca o scârbă).


U r m u z
, Serie a doua, Anul X, no. 5-6/ 2023, Câmpina. Poezia este semnată de Holly Mitchell (cu poemul comentat), Maureen N. McLane, Philippe Jaccottet (tălmăciri de Florin Dochia), Penelopa Zadar, Călin Dangel, Evelyne Maria Croitoru și Shara McCallum (traducere de Liliana Ene). Interviul este realizat de Magda Mirea cu pictorița Rodica Toth Poiată(cea care asigură și ilustrarea revistei). Eseul, Nisipul din limpezimea apei, aparține lui Codruț Radi. Critica literară este făcută de Florin Dochia (Horia Gârbea, Amintiri cu poduri, Emil Mircea Neșiu, Bulevardul Chopin), Raluca Faraon (Menuț Maximinian, Ultimul înger), Mioara Bahna (Dorina Stoica, Sentimente sub formă de acatist), Petronela Apopei (Marin Rada, Reverberații), Valeria Manta Tăicuțu (Luminița Zaharia, Regina trifoiului), Codruț Radi (Umor și tristeți). Cronică de film: Raluca Faraon, The Last Face (2016).


U Z P
, Nr. 30/ 2023. Revista se deschide cu editorialul Puterea presei și limitele libertății semnat de reputatul jurnalist Dan Constantin. Citez: Presiunea evenimentelor tot mai dramatice, conflictele armate, cutremurele sociale pun profesia de ziarist în situații complicate, care decurg din încercările de restricționare a surselor de informații și manipularea acestora, ceea ce afectează libertățile democratice, sub imperiul interesului național sau a celor de securitate. La rubrica eveniment este anunțată expoziția Mircea Carp. Un secol în serviciul libertății. Mădălina Corina Diaconu scrie despre un proiect aproape personal, Muzeul Presei, marcat de UNESCO. Acest proiect a început în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române și va fi itinerant. Din bogatul și diversificatul număr mai remarcăm articolele: Scenarii literare cu roboții humanoizi de Anton Ilica, Despre toleranță de Aurel Lăzăroiu, Noile frontiere ale dezinformării de Bogdan Ficeac, Teodora Smoleanu prezintă cartea lui Vasile Barbu, Oameni de seamă ai Banatului, Paul Ulieru scrie despre Viața militară și Europa liberă, Roxana Istudor publică articolul Femeile în jurnalism. Un câmp de luptă secular, Radu Botiș prezintă un nou număr a publicației de cultură, tradiție și activitate civică, Mărturii maramureșene, iar Florenț Mocanu se întreabă: Va putea reînvia presa tipărită? Din viața filialelor UZPR remarcăm informările: Nou președinte la Vâlcea de Jeana Sdreală, Proiecte ambițioase la UZP Bihor de Virgil Cosma și Adunarea generală a Filialei Pamfil Șeicaru Buzău de Stan Brebenel.

Cititorul de reviste

Distribuie:
Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Share