Literadura nr. 24 (8)

Adrian SIMEANU

Cartea zilelor noastre

Așteptare liiceană
Cu-ntrebări nenumărate.
Nu degeaba enunțate.
Firești la un reflexiv. Care
cugetă, probabil, și-n somn.
Pertinente și cu rost. Fincă-l
ajută-n eșafodaj. Vrând a
le răspunde, țese idei.
Emite considerații. Dă
exemple utile. Invocă
gânditori și-i citează la fix.
Chibzuit și potrivit. Ca ,,să înțelegem ce trăim”.
Și ce pătimim pe parcursu` vieții. Altfel spus,
opu-i rezumat în tableta de față, ,,un îndreptar al
bunului muritor” se arată. Căci tratează, cu
pricepere și precauție, ,,despre noi, oamenii, așa
cum suntem deocamdată”. Din perspectivă
istorică, etică, politică. Și nu în ultimu` rând,
culturală. Filosofia, psihologia, logica
impecabilă se unesc profitabil, respectabil într-un
efort eseistic demn de remarcat. Pe foaie-așternut
erudit și deloc bombastic, neinteligibil, prețios
ori plicticos. Ci deplin armonios, întrutotu`
riguros, fascinant și curajos. Liiceanu vădindu-se
iară un condei de top. Adânc la gând și ager la
slovă. Cu măsură-n scriitură. Cu eleganță,
culoare, iscusință, savoare. Stilu-i denotând
știință, documentare, evaluare și exactă
prelucrare în dorința justificată de a transmite
mesaje de neocolit. Îl preocupă reflecția mult, da`
nu la voia-ntâmplării. Este un moralist inspirat al
vremii de-acum, în amestec nimerit c-un literat
atractiv. Produsu` final, unul izbutit…
Dostoievski, Noica, Harari, Cioran, Steinhard,
Dragomir, Nietzsche, Lorenz, Freud sunt numai
câțiva dintre cei povestiți cu convingere,
obiectivitate și farmec în tomul* acesta. Teoriile
lor ne sunt tălmăcite clar și-n vrednice dovezi ni
se-nfățișează. Ale trecutului lumii mereu
zbuciumat. Ș-ale prezentului său tot mai
dezlânat, derutat, înfierbântat. Cerând neapărat
un alt viitor. Prefigurat întemeiat. ”Așteptând o
altă omenire” nefiind doar figură de stil. Nici
vreo speculație strict futurologică. Este o dorință
nu fără de sens. Pentru individ și societate. Iluzie,
ideal, utopie? Nu m-aș hazarda să răspund. Ci să
mă întreb ca și autoru`. Provocator în ipoteză,
artizan atent în a-nfățișa-o…
Cert e, totuși, un lucru: de-o schimbare-i nevoie
intens. Cel puțin pe plai românesc omu` nou
adevărat este necesar. O spui argumentat,
Gabriel. Justificat, adecvat și cu har. Pe mulți ne-ai
convins. Om trăi și om vedea ce s-o întâmpla…

*Gabriel Liiceanu, Așteptând o altă omenire, Ed. HUMANITAS, 2018

***

Omagiu unui CĂRTURAR. La 15 de
ani de la moarte…

L-am aflat într-un
timp dificil, l-am citit cu
nesaț și l-am ascultat pe
măsură. M-a atras
erudiția. Ideile multe și
vaste. Îndeosebi stilu`
fără cusur. În
publicistică mai ales.
Mi-a fost cumva
mentor. Chiar de nu
eram mereu de acord cu
opțiunile lui. Exasperante, uneori. Realmente
incomode pentru mulți. Puse însă strălucit în
foaia de ziar. Pilde jurnalistice oricând. Valabil
îndreptar pentru toți din breaslă. Ce se alătură
fără fisură cărților sale suave. Superbe-n
melancolia lor. Picturale pur și simplu. Mustind
de mitologii. Subiective, poate, da` cu tâlcuri
cert. Adânci. Fascinante de-a pururi…
Din păcate, vine o clipă când viața, ca într-o
coridă, sfârșește și cu toreadoru` răpus. Când,
vrei sau nu, iți cresc ”aripi până la nori”. Ajungi
undeva, pe o stea, și-n urma-ți rămâne deșertu`.
Pentru totdeauna. Ei bine, după scepticu` din
Lisa, nici vorbă de așa ceva. Spre norocu` nostru.
Căci CĂRTURARII nu mor niciodată cu
adevărat. Se duc doar să stea lângă Domnu`, da`
ne lasă-n inimi slove veșnic vii. Cu siguranță,
OCTAVIAN PALER e unu` dintre ei. Iară
rândurile astea, de tomurile-i faine-s iscate,
desigur. De titlurile lor vădit sugestive. Întru
cinstire și amintire, deplin cuvenite…


Poezie la vila Albatros

Teo Cabel

Sfârșit de aprilie, 26, Centrul Cultural
„Alexandru Marghiloman”, vila Albatros, a fost
gazda unui eveniment literar de intensitate și
importanță culturală, reunind scriitori și oameni
de cultură, buzoieni, râmniceni, ploieșteni,
brașoveni și bucureșteni sub egida editurii
Neuma.


De la stânga: T. Cabel, Mihaela, R. Boboc, H. Gârbea, G. Burlacu

Afișul evenimentului a ținut loc de panoplie
pentru volumele Iubește-l, Anya – Mihaela
Roxana Boboc, Obiect în plutire – Teo Cabel,
Fântâna vieții de Gabriel Burlacu. Sub
semnătura lui Horia Gârbea Amintiri cu poduri,
poezie, și Crimele din Elsinore, roman, ediție
definitivă.
Invitați de la București ai editurii Neuma au
fost Victoria Milescu și Evelyne Maria Croitoru.
Moderatorul întâlnirii a fost Horia Gârbea, cel
care a prezentat volumele lansate vorbind pe rând
despre: Mihaela Roxana Boboc: avantajul
experienței și păstrarea candorii lirice. Este o
carte construită, un volum monotematic.
Disimulare în mod teatral, iubitul Anyei, un
personaj polimorf; Teo Cabel, poezie masculină.
Obiectul în plutire este însuși eul liric. Sub
aparența directeței este o poezie elaborată. Într-un
poem se trece de la reflecție la secvențe
erotice. Poezie de surprize, plăcute;
La Gabriel Burlacu, traseul liric este foarte
interesant. În Fântâna Vieții, este la a doua
tinerețe, la al doilea debut. Volum de maturitate
în care a exploatat resursele lirice ale banalului,
cotidianului, chiar cu accente pamfletare. Poet
citadin prin definiție.
Despre volumele poetului și criticului Horia
Gârbea au vorbit Evelyne Maria Croitoru și
Victoria Milescu.
Despre buzoieni au mai vorbit: Camelia
Iuliana Radu semnatara prefeței la Obiect în
plutire; Tudor Cicu și Laurențiu Belizan despre
Mihaela Roxana Boboc.
În sală au fost prezenți, poeta Valeria Manta
Tăicuțu, redactor șef al revistei Spații culturale,
Nicolai Tăicuțu, poetul Dumitru Pană, Paul
Iulius Negoiță. De la București, Luminița
Zaharia și prietena ei nedespărțită, Carmen Tania
Grigore, Brașov. Ramona Müller, Constantin
Suditu, Mihai Marian, Sorin Burlacu, dir.
bibliotecii județene „V. Voiculescu”, istoricul
militar și scriitorul Mircea Tănase, Sorin Călin,
Cornel Diaconu, Marian Marchidanu, Ștefan
Șandru, av. Mihaela Roxana Constantinescu,
Mariana Cabel, Stan Brebenel președintele
U.Z.P.R „Pamfil Șeicaru”, Buzău, Valentina
Bucur, jurnalistă, prof. dr. Mihaela Burlacu,
Mihai M. Macovei, Radu Roxelana, Dan Ionel
Dinu, Viorel Frâncu, publicist, Elena Căpățână,
președinte L.S.R. Buzău, Paulina Georgescu.
Dumitru Paleacu a asigurat o mare parte din
fotografii.
Autorii au citit din volumele lansate.
Evenimentul a fost un bun prilej de
reîntâlnire a unor prieteni și cunoștințe vechi, sa
făcut schimb de cărți, s-au dat autografe.


De la stânga: M.R. Boboc, V. Milescu, T. Cabel. H. Gârbea, L.
Zaharia, C.T. Grigore


De la stânga: C. Suditu, Ș. Șandru, T. Cabel, M. Cabel, Sorin
Călin


De la stânga: L. Zaharia, V.M. Tăicuțu, C.T. Grigore, H. Gârbea


De la stânga: T. Cabel, M.R. Boboc, G. Burlacu, H. Gârbea,
C.I. Radu. În față este fiul lui G. Burlacu


Prim plan: C.T. Grigore și L. Zaharia; Plan secund, R.
Radu, Plan depărtat, C.I. Radu și Ș. Șandru


De la stânga prim plan: M.M. Macovei, T. Cicu, E.M. Croitoru, V. Milescu, M.R. Boboc, L. Belizan.
În față, Horia Gârbea. Plan secund, D. Pană, T. Cabel, C.T. Grigore și L. Zaharia.


Premiile acordate la Festivalul Național de Epigramă
„CÂT E BUZĂUL DE MARE” – ediția a XXIII-a, 2022

Secțiunea epigramă: Premiul I – Ioan Toderașcu, Costești, Vaslui
Premiul al II-lea – Constantin Moldovan, Mănăstirea Humorului, Suceava
Premiul al III-lea – Dan Norea, Constanța
Mențiune – Grigore Cotul, Șanț, Bistrița Năsăud
Mențiune – Cornel Ștefan Rodean, Sibiu
Mențiune – Marius Coge, Craiova
Mențiune – Vasile Larco, Iași
Secțiunea carte de epigramă și literatură umoristică
Premiul I – Valentin David, Orăștie, Hunedoara
Premiul al II-lea – Vasile Vajoga, Iași
Premiul al III-lea – Laurențiu Ghiță, București
Mențiune – Ramona Ilade, Iași
Mențiune – Alexandru Funduianu, Botoșani
Au participat și s-au duelat pe scenă:
Academician Mihai Cimpoi, Chișinău
Academician Valeriu Matei, Chișinău
Ion Diviza și Gheorghe Balici, Chișinău
Vasile Larco, Vasile Vajoga, Ramona Ilade, Iași
Constantin Moldovan, Mănăstirea Humorului, Suceava
Catalina Orsivschi, Vama, Suceava
Ioan Toderascu, Costești, Vaslui
Stefan Cornel Rodean, Sibiu
Grigore Cotul și Adela Cotul, Șanț, Bistrița Năsăud
Petru Ioan Gârda, Radu Păcurar, Mihai Teognoste, Cluj Napoca
Marius Coge, Craiova
Maria Chirtoacă, Câmpulung Muscel
Dan Norea, Ion Ruse, Liviu Kaiter, Constanța
Mihai Sălcuțan, Florin Rotaru, Liviu Gogu, George Eftimie, Victor Bivolu, Ion Mitică,
Constantin Voicilas, Mihai Cutulencu, Buzău
Mirela Grigore, Dumitru Hangu, Rm. Sărat
Valentin David, Orăștie
Petronela Vali Slavu, Aninoasa, Hunedoara
Uitasem de președintele UER – George Corbu, București
Laurențiu Ghiță, București
Stelică Romaniuc, Ploiești
Mulțumim domnului Florin Rotaru pentru datele furnizate!
http://www.uniunea-epigramistilor.ro/doc/rezultate_2022/rbz.pdf


Expoziție de pictură dedicată împlinirii a 1.650 de ani de la
martirizarea Sfântului Sava în apele Buzăului


Valeriu Șușnea-foto Valentina Bucur

Președintele Uniunii Artiștilor Plastici Buzău, Valeriu
Șușnea, a expus pe 5 martie, cu o zi înainte de aniversarea sa,
expoziție de pictură intitulată Între sacru și profan, dedicată
împlinirii a 1.650 de ani de la martirizarea Sfântului Sava în
apele râului Musaiosului,
Despre pictura sa a vorbit profesorul George Tarara.


Premiile concursului literar „Emil Niculescu”

Ediția I a Concursului de poezie „Emil Niculescu” organizat de
Fundația „Mareșal Alexandru Averescu” și Divizia 2 Infanterie
Getica, în parteneriat cu Cercul literar „Vasile Cârlova” al Cercului
Militar Buzău, Inspectoratul Școlar Județean, Liga Scriitorilor –
Filiala Buzău și Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman, s-a
terminat prin premierea din data de 20 mai 2022 desfășurată în Parcul
„Alexandru Marghiloman”.


Marele premiu a fost câștigat de Alicia Tania Bulf de la Colegiul
Naţional „B. P. Hasdeu” Buzău.

Locul II. Corina Voicu, de la Liceul de Arte „Margareta Sterian”
Buzău.


La gimnaziu premiul I a fost câștigat de Maria-Victoria Pripon,
de la Şcoala Generală „George Emil Palade” Buzău.

Premiul II, Andreea Crețoiu de la Şcoala Generală Nr. 1 Râmnicu
Sărat.
Juriul a fost format din format din Liviu Vişan, Tudor
Cicu și Viorel Frîncu.

Distribuie:
Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Share