Spații culturale nr. 45 (14)

REVISTE LITERARE

Actualitatea literară, Anul VII, nr. 55-56, ianuarie-februarie 2016, Lugoj. Semnează eseuri: Nicolae Silade (Despre prețul cuvintelor și prețuirea Cuvântului), Magda Ursache („Rollerii II”), R.V. Giorgioni (Om bun, om iubit, om frumos), Ela Iakab (Eros și dans primordial în lirica lui Eminescu); comentarii: Cornel Ungureanu (Despre Virgil Nemoianu. Și ai săi), Radu Ciobanu (Sesiunea de toamnă de Eugen Negrici) și Adrian Dinu Rachieru (Un caz de „necrofagie culturală”- I. Dosarul Doinaș); cronică literară: Cristina Ștefan (Mirela-Ioana Borchin, Apa), Ionel Bota (Ion Cocora, Într-o elegie cu obloanele trase); poezie: Nicolae Silade, Lucian Vasilescu, Radu Cârneci, Nichita Danilov, Sofia Rodriquez Garcia (trad. Elisabeta Boțan) și Katarzyna Smyk (tr. Alexandru G. Șerban). Și câteva cărți sosite la Remus V. Giorgioni: Baletul de noapte de Octavian Doclin, după perete de Ioan Matiuț, Lentila de contact de Vasile Dan, Secetă de Nicolae Panaite, Să mergi călare. Să întinzi arcul. Să spui adevărul de Cristina Onofre.


Ante Portas
, Anul I, nr. 1, iunie-decembrie 2015, Buzău. Este revista cenaclului literar cu același nume și are ca redactor-șef pe Gina Zaharia. Editorialul, semnat de Laurențiu Belizan, este intitulat semnificativ Ante Portas – și mai aproape de voi. Remarcăm apoi: eseul lui Nistor Tănăsescu, De 300 de mii de ori Ion Gheorghe, interviurile Laurei Cozma cu Lucian Mănăilescu, Dumitru Dănăilă, Odilia Roșianu, dialogul Mihaelei Roxana Boboc cu Gina Zaharia, cronicile literare ale Ginei Zaharia la cărțile lui Viorel Dinescu, Ecuații albastre și Alexandru Bolache, Hamal în portul visurilor, proza semnată de Tudor Cicu, Andreea Sabina Rîmbeț, Dana-Georgiana Bițeanu, Dumitru Dănăilă, Corina Militaru și Marilena Trifan și poezie de Gina Zaharia, Mihaela Roxana Boboc, Laura Cozma, Petruța Niță, Laurențiu Belizan, Costel Suditu, Lucian Mănăilescu, Petruț Dinu, Ica Ungureanu (epigramă), Mioara Băluță, Ilie Vodăian, Constantin Marafet, Manuela Camelia Sava, Armina Flavia Adam, Luminița Zaharia, Mihaela Aionesei, Mircea Florin Șandru, Angi Cristea, Genovel-Florentin Frățilă, Ana Maria Gîbu, Alexandru Sfârlea, Viorel Dinescu, Cristina Ștefan, Vasile Tărâțeanu și mulți alții.


ARCA
, nr. 1-2-3 (310-311-312), 2016, Arad. Din abundența cronicilor literare, amintim pe cele semnate de Vasile Dan (Șerban Axinte, lumea ți-a ieșit așa cum ai vrut, Maria Pilchin, poemele pentru Ivan Gogh și Ana Pop Sîrbu, Poesii), Gheorghe Mocuța (Robert Șerban, Puțin sub linie și Maria Cioaia, În amurg), Romulus Bucur (Andrei Terian, Critica de export și Anton Golopenția, Îndreptar pentru tineri), Radu Ciobanu (Bogumil Luft, Românii în goana după happy-end și Małgorzata Rejmer, București praf și sânge), Ionel Bota (Matei Vișniec, Scrisori de dragoste către o prințesă chineză), Florin Dochia (Codruț Radi, Celălalt, hotar cu mine), Felix Nicolau (Gabriela Apostol, Pe cerul gurii), Constantin Butunoi (Octavian Doclin, Baletul de noapte), Anca Giura (Daniel Vighi, Trilogie Corso), Livius Petru Bercea (Constantin Novăcescu, Somnium Constantini și Semnătura focului), Horia Ungureanu (Alexandru Moraru, Nechemat în uitare), Radu-Ilarion Munteanu (Otlia Țigănaș, Femeia cu șapte pălării).


ARGEȘ
, Serie nouă, Anul XV (L), nr. 3(405), martie 2016. „Două scheme ale afirmării unui autor”, sub acest titlu se află aforismele și compilația aforistică ale lui Gheorghe Grigurcu, cronica întârziată a lui Nicolae Oprea se referă la Carte cu poeți – interviuri de Lucia Negoiță, iar Liviu Ioan Stoiciu ia atitudine: Încă o lege nedemnă, a punerii pumnului în gură. Dumitru Augustin Doman semnalează carte nouă: când se duc în uitare de Viorica Răduță, Arghezi-Ergezi de Ferenczes Istvan și Prăpastia din care singur te înalți de Minerva Chira, iar cronici semnează: Constantin Cubleșan (Mircea Anghelescu, Lâna de aur. Călătorii și călătoriile în literatura română), Mircea Bârsilă (Maria Șleahtițchi, iubirea noastră e o doamnă frumoasă), Paul Aretzu (Magda Ursache, Noi vrem Cuvânt! sau alte feluri de cenzură), N. Georgescu (Geo Naum, Vera), Florentin Popescu (Ion Mărculescu, Jurnalul de la Marcona), Vasile Mic (Ion Pop, Poeme 1966-2011), Ștefan Ion Ghilimescu (Radu Ulmeanu, Ceea ce suntem), Nina Corcinschi (Grigore Chiper, Nisipul de sub picioare).


Ateneu
, Anul 53 (serie nouă), nr. 558, februarie 2016, Bacău. Eseurile și comentariile sunt semnate de Cornel Galben (Radu Cârneci-Amintiri din Paradis), Gheorghe Iorga (Rilke. Din avatarurile biografiei interioare), Elena Ciobanu (Fețele albe ale Hollywood-ului) Catinca Agache („Parabola vulturului” sau viața noastră de zi cu zi), Ioan Dănilă (Pentru Anul Dada și Un procustian relaxat sau despre două recente achiziții lexicale ( Vasile Spiridon, Mai mult decât „Pe urmele lui…”), Ștefan Munteanu (Vasile Goldiș despre pesimismul lui Eminescu (I)), Muguraș Constantinescu (Mirabila estetică și civilizație europeană), Cristina Ștefan (Serate literare la „Atelier”), Ion Fercu (Prin subteranele dostoievskiene-44). Violeta Savu provoacă (și consemnează) Generații de artiști în dialog. Cronică literară semnează: Adrian Jicu (Omar Khayyām, Rubaiate, în traducerea lui Gheorghe Iorga), Marius Manta (Petru Solonaru, Osebitor), Paul Aretzu (Cecilia Moldovan, Și cerul ne era așa aproape), Gabriela Gîrmacea (Mihai Măniuțiu, Aventurile hingherului în Balkanya). Poezie semnează Radu Cârneci (Poeme orientale), Anca Tănase și Sânziana Mureșeanu.


Bucovina literară
, Serie nouă, Anul XXVII, nr. 1-2 (299-300), ianuarie-februarie 2016, Suceava. Autograful poetic aparține lui Radu Cârneci. Din seria eseurilor remarcăm: Documentele se destăinuie de Petru Ursache, Miezul și coaja memoriei de Magda Ursache, Mariana Marin (10 februarie 1956-31 martie 2003) de Alexandru Ovidiu Vintilă, Remember Madi, Mariana Marin de Liviu Antonesei, Dada și suprarealismul de Isabel Vintilă, Visul unui vis, rescris, la infinit de Carmen Veronica Steiciuc, Matei Vișniec, artist plastic de Olga Gancevici, Roaba cu semne și Glosă despre zig-zag de Leo Butnaru; dialogul Marcel Mureșeanu- Irina Petraș: Bucovina este una dintre dimensiunile noastre identitare…; profilul realizat de Ioan Țicalo: Petru Ursache – un reper academic. Semnează cronică literară: Ioan Holban (Valeriu Matei, Ecuațiile disperării), Constantin Cubleșan (Valeriu Matei, Ecuațiile disperării), Rodica Mureșan (Sabina Fînaru, Poeți romantici), Dan Perșa (Valeriu Anghel, Farmecul amintirilor), N. Georgescu (Horia Zilieru, Astralia).


Bucureștiul literar și artistic
, Anul VI, nr. 3 (54), martie 2016. Florentin Popescu ia atitudine prin editorialul Un tribunal al impostorilor literari, își continuă dialogul cu Radu Cârneci, dar consemnează și un altul cu Nicolae Breban, doi dintre seniorii literaturii noastre, realizează cronică literară la romanul lui Ion Coja, Șeitanii și face consemnări pe marginea cărții Chipuri de ieri și de azi în rama veșniciei de Timotei Prahoveanu. Dintre eseuri cităm: (Auto)biograf, radiograf și comediograf de Mihai Cimpoi, Jacques M. Elias – simbol al generozității pentru binele public de Claudia Voiculescu și Ion Andreiță de Ion Haineș. De 8 Martie Romanița-Maria Ștențel prezintă patru doamne care conduc reviste literare: Mariana Pândaru Bârgău (Ardealul literar), Valeria Manta Tăicuțu (Spații culturale) Crina Bocșan Decuseară (Mesaj literar) și Elisabeta Iosif (Cetatea lui Bucur). Semnează cronică literară: Ion Roșioru (Petre Ioan Crețu, Câmpia în genunchi) și Adrian Botez (Petru Solonaru, Osebitor). Poezia poartă semnăturile: Elena Armenescu, Daniela Crăsnaru, Veronica Maria Florescu, Iuliana Paloda-Popescu, Rodica Elena Lupu, Doina Uricariu, Hanna Bota, Liliana Popa, Victoria Milescu, Eliza Roha, Anna Ahmatova (trad. Madeleine Furtunescu), Dumitru Dumitrică și Mihai Merticaru.


Cafeneaua literară
, Anul XIII, nr. 3/ 158, martie 2016, Piteşti. În cadrul suplimentului revistei, Arte poetice, este prezentat eseul Ce este un autor? de Michel Foucault (trad. Alexandru Mălăescu) Alte eseuri: Postmodernismul – un modernism de post de Alex. Ștefănescu, Se întâmpla la Cabaret Voltaire de Paula Romanescu, Umbra lui Petru Rareș la Brateș de Zanfir Ilie și cel din fereastra Lilianei Rus: Negrăita bucurie. Semnează cronici literare: Marian Victor Buciu (Norman Manea, Cuvinte din exil), Marian Barbu (Virgil Diaconu, Poezia postmodernă. Anchetă), Florentin Popescu (Nicolae Dan Fruntelată, E noapte-n Trinidad-Tobago), Virgil Diaconu (Aurel Ștefanachi, Închiderea jocului) și Dorina Mihai Moise (Zina Petrescu, Peripeții cu Grivei, Miau, Brăduț și prietenii lor). Iulian Dămăcuș realizează comentariul, Literatura sudului românesc. Humorul (fragment). Poeziile sunt semnate de Gheorghe Grigurcu, Emanuel Toma și Al. Francisc.


Cartelul metaforelor
, Anul III, nr. 18-20, ianuarie-martie 2016, Buzău. In memoriam George Beldescu, Stelian Grigore scrie un microeseu și câteva versuri. După eseul doamnei Magda Ursache, Dreptul la concordie, vin cu altele: Marin Ifrim (Liviu Ioan Stoiciu sau despre despărțirea apelor literare!), Grigore Leaua (Ierusalimul de pretutindeni), Elena Radu (Noțiunea de timp, Indemnizație pentru o lume mai bună și Moment literar și existențial) și Corneliu Vasile (Cu Gheorghe Ene prin Pogoanele). Cronică literară realizează: Mihai Antonescu (Steluța Istrătescu, Între două călătorii), Ion Roșioru (Dan Cramer, Zodia Racului, Victor Rotaru, Între pământ și cer, Dumitru Dănăilă, Umbra în uniformă și Maria Mânzală, Dați copiilor aripi). Poezia este semnată de Carmen Tania Grigore, Bebe Țânțăreanu, Ion Machidon, Gina Zaharia, D.M. Gaftoneanu, Luca Cipolla, Alina Manu, Nicolae Cabel și Liviu Ioan Stoiciu, iar proza de Dana-Georgiana Bițeanu, Clelia Ifrim, George Vioreanu, Dumitru Dănăilă și Teo Cabel.


Constelații diamantine
, Anul VII, nr. 3 (67), martie 2016, Craiova. Remarcăm eseurile realizate de Marian Nencescu (Eminescu și „ispita” filosofică), Livia Ciupercă (Crez Brâncuși), Petru Hamat (Compoziția himerică a lui Tanatos în poezia lui Radu Stanca), Isabela Vasiliu-Scraba (Mistica luminii în pictura Părintelui Arsenie Boca), Camelia Suruianu (Din pildele anahoreților), George Petrovai (Creatorul și creația), comentariul semnat de Stelian Gomboș, Mișcarea spirituală și duhovnicească „Rugul Aprins”de la Mănăstirea Antim, prezentarea de către Valentin Nicolițoiu a antologiei române de tanka: Ploaie de stele/ Rain of Stars, cronicile literare semnate de Octavian Mihalcea (Dorina Brândușa Landèn, Amurguri), Lucian Gruia (Victorița Duțu, Există un Tu), Daniel Marian (Ionela-Violeta Anciu, Amprente urbane-Evoluția), poezie de Doina Drăguț, Nicolae Mătcaș, Luca Cipolla, Elena Andreea Ion, Rodica Dragomir și proză de Constantin Miu și Leonard Ionuț Voicu.


Cronica veche
, Anul VI, nr. 2 (61), februarie 2016, Iași. Cu prilejul jubileului revistei Cronica (și cinci ani de Cronică veche) vin cu urări: Nicolae Turtureanu, Nicolae Manolescu, Ștefan Oprea, Mircea Radu Iacoban, Cornel Ungureanu, Nicolae Panaite, Gerard Stan, Carmen Mihalache, Cassian Maria Spiridon, Angela Traian, Gabriel Chifu, Liviu Leonte, Nicolae Prelipceanu, Nicolae Busuioc, Liviu Ioan Stoiciu, Florin Faifer, Dumitru Augustin Doman, Horia Zilieru, Aurel Brumă, Florentina Niță, Cristian Livescu și Raluca Naclad, Raluca Sofian-Olteanu, David Croitor, Virgil Băbâi, Ion Cornea, Lucian Vasiliu, Alexandru Dobrescu, Bogdan Ulmu, Alexandru Călinescu, Carmen Vericeanu, Mădălina Becker, Ion Țăranu, Cătălin Mihuleac, Adrian Alui Gheorghe, Dumitru Constantin-Dulcan, Ioan Holban, Mihaela Grădinariu, Virginia Burduja, Nicolae Crețu, Simona Preda, Cristina Hermeziu, Adrian Neculau, redacția Pro Saeculum, Gellu Dorian, Darie Lăzărescu, Eugen Tănăsescu, Florin Bican, Alexandru Zub.


FEED BACK
, Anul XII, nr. 3-4, martie-aprilie 2016, Iași. Seria eseurilor este deschisă de editorialul lui Daniel Corbu, Literatura și autorlâcul. Urmează (selectiv): Eugen Ionesco și logica contradicției de Basarab Nicolescu, Canonul literar al anxietății influențelor sau Canonul occidental bloomian de Virgil Diaconu, Românismul limbii, conceptelor și viziunii dosofteiene, față de lumea/ universul mistic și istorico-inițiatic, al secolului al XVII-lea de Adrian Botez, Grigore Vieru. Șapte ani de la trecerea în eternitate de Daniel Corbu. Vechi interviuri: Tristan Tzara în dialog cu Roger Vitrac, Daniel Corbu în dialog cu Mihai Ursachi și Grigore Vieru în dialog cu Grigore Ilisei. Cronica literară este semnată de Mioara Bahna (Viorica Răduță, În două lumi), Victoria Fonari (Elena Prus, Literatura universală: transcendere a capitalului cultural), Lucian Gruia (Daniel Corbu, Piatra de Eol și alte povestiri), Constantin Mănuță (Emilian Marcu, Dansul pe eșafod și alte poeme).


Fereastra
, Anul XIII, nr. 101, martie 2016, Mizil. Din dragoste pentru dragoste este editorialul semnat de Emil Proșcan. Însemnările de lectură ale lui Lucian Mănăilescu se referă la cărțile: Petru Ursache – omul bun al culturii românești și Lucian Blaga. Amiciții și inamiciții de Mihaela Bacali. Vavila Popovici semnează eseul Frica, problema omenirii de astăzi, iar cronică literară realizează Gheorghe Istrate (Victoria Milescu, Cenușa verii) și Mioara Bahna (Andreï Makine, Pământul și cerul lui Jaques Dorme). Poetul lunii ianuarie este Daniel Bratu, iar al lunii februarie, Nicolai Tăicuțu. Mai semnează poezie: Maria Niculai, Simina Maria Sima, Gela Enea, Liviu Nanu, Ana Urma, Any Drăgoianu, Angi Cristea, Dănescu Emilia, Gina Zaharia, Victoria Milescu, Silvia Bitere, Delia Grosu, Oana Mihaela Pop, Theodor Dume, Doina Rândunica Anton, Mihaela Roxana Boboc, Armina Flavia Adam, Lucian Mănăilescu, Ion Miloș, Lică Pavel, Laurențiu Belizan, iar proză: Cristian Maleșteu, Elena Tudoran, Dumitru Hriscu, Dorina Stoica, Luminița Zaharia, Maria Nițu, Loredana Florentina Dalian, George Anton, Mihai Lovin Cașoca.


HELIS
, Anul XIV, nr. 1-2 (153-154), ianuarie-februarie 2016, Slobozia. Remarcăm, în acest prim număr al noului an, eseurile: Bătătura fără cocoș de Dan Elias, Motorul democrației și Fragmente de Gheorghe Dobre, Femeia meditativă de Loredana Stan, profilul făcut de Gheorghe Postelnicu lui Titi Damian, Un dascăl în literatură, comentariul lui Victor Nicolae, distrugerea distractivă în 3D, notele de călătorie ale lui Vasile Andru, La Rodos, în bătaia unei puști cu lunetă, prezentarea de carte: Dan Simionescu (Titi Damian, Interioare de conștiință și Tablouri în oglinda sufletului; Ioan Neșu, Interviu cu președintele), Florentina Loredana Dalian (Mircea Teculescu, venus de februarie), cronica literară a lui Aureliu Goci (Ion Văduva, Anotimpul verbului a fi), poezie: Adrian Bucurescu, Petre Ioan Crețu, Florentina Loredana Dalian, Ion Roșioru, Costel Bunoaica, Carmen Tănase, Victoria Milescu, F.M. Ciocea, Marius Stan, Ștefan Neagu, Ion Cioran.


Întrezăriri
, Anul IV, nr.13, martie 2016, Pârscov. E nedumerită redacția revistei: De multe ori ne-am întrebat de ce, în comparație cu satele de la munte, în Pârscov nu s-a transmis, de la o generație la alta, o atitudine favorabilă culturii locale? (Citat din editorialul: De ce?) Răspunsul cred că-l întrezărește tot redacția!… Cuvântul de lămurire al dr. V. Voiculescu la cartea sa, Toate leacurile la îndemână, însoțește medalionul realizat de Serghei Coloșenco. Documentele Pârscovului este rubrica îngrijită de Ilie Mândricel și se deschide cu prima atestare documentară: 1519 (7028) noiembrie 29, Târgoviște. Dintre eseuri amintim: Despre postul Sfintelor Paști de Mădălin Vlăsceanu, Legenda mărțișorului de Alina Cojocaru-Antofie, Comoara din poiană de Constantin Costea, Pârscov-picătură de legendă de Iulia Tăbăcaru, iar dintre semnatarii cronicilor literare: Gheorghe Postelnicu (Titi Damian, Scriitorii din Zodia Helis), Victoria Milescu (Gheorghe Postelnicu, Vâsla de sare), Ilie Mândricel (Gheorghe Postelnicu, Speranța), I. Nedelea (Gheorghe Postelnicu, Speranța).


Litere
, Anul XVII, nr.2 (191), februarie 2016, Târgoviște. Remarcăm paginile de monografie semnate de Barbu Cioculescu (Găești, pe meridianul inimii), eseurile realizate de Mihai Cimpoi (Logica dinamică a continuității), Tudor Cristea (Fragaria moschata), Dumitru Ungureanu (Culoarea caragialității), Emilia Motoranu (Nicolae Steinhardt și Al. Ciorănescu), comentariile scrise de Nicolae Oprea (Romanul expatrierii), Theodor Codreanu (Mihai Cimpoi – De la mitopo(i)etică la critica ontologică), Corin Bianu („Viața și opera lui Ion Creangă” de Vladimir Streinu), studiul lui Nicolae Georgescu – Cum scria Eminescu, cronicile literare semnate de Liviu Grăsoiu (Mircea Anghelescu, Lâna de aur), Tudor Cristea (Vali Nițu, Numele tău – floare de iris), Ana Dobre (Ștefan Mitroi, Bâlciul de argint și Valentin Popa, Manuscrisul pierdut), Florentin Popescu (Mihai Sălcuțan, Cumpăna dreptății), Daniela-Olguța Iordache (Savian Mur, Lut) și Mari poeți ai iubirii așezați în limba română de Radu Cârneci: Jean Cocteau, Vocea umană.


Oglinda literară
, Anul XV, nr. 169, ianuarie 2016, Focşani. De astă dată ne vom opri la cronica literară. În ordinea punerii în pagină, întâlnim pe Mioara Bahna (Teodor Parapiru, Călători cu fețe umane), Dumitru Anghel (Paul Sân-Petru, Empatii), Nicoleta Hurmuzache (Hristu) (Florentin Popescu, Cheia de aur. Cireșul din copilărie), Dorel Vidrașcu (Corin Bianu, Roaba cu motor), Aureliu Goci (Diana Dobrița Bîlea, Dragoste și război), Petrache Plopeanu (Nicolae Dabija, Psalmi de dragoste), Octavian Mihalcea (George David, Deliricatese și spleendori), Valentin Popa (Elena Dumitrescu-Nentwig, Noi, romii și restul lumii), Corneliu Vasile (Mihai Plămădeală, Refugiul, deznădejde și speranță), Nicolae Pogonaru (Mihaela Roxana Boboc – Tudor Cicu, Cel mai frumos cântec vine pe furiș), Mariana Vicky Vârtosu (Elena Stroe-Otavă, Enigma pietrei de smarald), Florentin Popescu (Theodor Codreanu, Varvarienii), Ionel Necula (Marina Raluca Baciu, Lecția de zbor), Elena Stroe-Otavă (Mariana Vicky Vârtosu, Aladina din Al Ain) și Emil Niculescu (Charles Baudelaire, Florile răului, în traducerea lui Octavian Soviany)


Plumb
, anul XI, nr. 108, martie 2016, Bacău. Romulus Dan Busnea semnează, în deschiderea acestui număr, eseul Amintirile trecutului: Ion Creangă la Slănic-Moldova. Remarcăm, apoi, eseurile și comentariile realizate de Dorin N. Uritescu (O viziune fundamental nouă a interpretării poeziei Plumb de G. Bacovia), Codruța-Flavia Tulvan (Soțiile din spatele unor scriitori-martiri), și Dumitru Brăneanu (De la un gând la altul – Președintele, broasca și măgarul); dialogul consemnat de Ioan Prăjișteanu cu Ștefan Munteanu: Eminescu ne-a dăruit o poezie care spune ceva nemuritor și o filosofie care vibrează la tot ce este muritor; profilul aniversar realizat de Grigore Codrescu și Cornel Galben profesorului Gheorghe Neagu (75 de ani); cronicile literare semnate de Nicolae Busuioc (Emilian Marcu, Dansul pe eșafod și alte poeme), Ioan Țicalo (Constantin T. Ciubotaru, Convorbiri (in)discrete), Emil Lungeanu (Camelia Iuliana Radu, Norr), Marius Manta (Gheorghe Ungureanu, Da, nene, dincolo de aparențe), Nicolae Mihai (Vali Boncu Constantin, Cu tine până la capăt).


Pro Saeculum
, Anul XIV, nr. 7-8 (107-108), 15 sept.-1 dec. 2015, Focșani. 320 p. Dintre eseiști amintim pe Rodica Lăzărescu (Academia de coafură), D.R. Popescu (Pomana electorală și importul de spermă), Theodor Codreanu (Mihai Cimpoi: de la Eminescu la Brâncuși), Florinel Agafiței (Logica orientală a artei brâncușiene), Mircea Popa (Tristan Tzara – un avangardist al avangardei), Cornel Ungureanu (Ileana Mălăncioiu, „Biografii eroice”), Magda Ursache (Când istoria cade în politic), Ionel Necula (Despre omul bun cu privirea albastră). Conferința susținută de Ioan C. Teșu – Profesorul Petru Ursache sau modelul intelectualului integral, „într-o Românie profundă” și comentariul semnat de Iordan Datcu – „Petru Ursache. Omul bun al culturii românești”. Academia Română – 150 – Rodica Lăzărescu formulează cinci întrebări la care răspund: Acad. Răzvan Theodorescu, Acad. Gheorghe Păun, Acad. Basarab Nicolescu, Acad. Ioan-Aurel Pop și Membru corespondent Ion Pop. Tot Rodica Lăzărescu ia un interviu Passionariei Stoicescu: Exteriorizarea mea prin poezie nu e răzbunare, ci o „răs-bunare…”


Scriptor
, Anul II, nr. 3-4 (15-16), martie-aprilie 2016, Iaşi. Remarcăm: poezia semnată de Angela Buciu (cu poem desenat de Vasilian Doboș), Ștefan Amariței, Simona-Grazia Dima, Vasile Mihăescu, Passionaria Stoicescu, Hélène Cardona (prez. și trad. Simona Modreanu); proza de Vasile Iftime, Dana Konya-Petrișor, Doina Popa, Kim Yeonsu (prez. și trad. Iolanda Prodan); eseul Simonei Modreanu, Incertitudini paradigmatice; Chestionar Scriptor (formulat de Lucian Vasiliu): răspunde Ovidiu Genaru; interviurile lui Alex Vasiliu cu Alexandru Zub (III), Vasile Proca cu Lucian Vasilescu, Eugen Munteanu cu Viorel Barbu (II); comentariul lui Vasile Iancu, Condeiul-acid, timbrul Magda U.; cronicile literare semnate de Ioan Holban (Nina Viciriuc, Vulpile șmechere din deșertul roz și Vasile Mihăescu, E vremea să faci dragoste-n cais), Lina Codreanu (Teodor Frasin, Daniela Ouatu, Ochiul de veghe), Cristina Chiprian (Theodor George Calcan, Anul șarpelui Glykon și Emil Niculescu, Vanitas levantina) și Liviu Apetroaie (Dumitru Pană, Lakonica).


Sud
, Anul XX, nr. 1-2 (178-179), ianuarie-februarie 2016, Bolintin Vale. Editorialul, Pomana (despre finanțarea revistelor culturale), aparține lui Vasile Grigorescu. Seria eseurilor este continuată de Florentin Popescu (Amurgul unei expresii:„Las᾽ că merge și-așa!”), Nicolae Dan Fruntelată (Sud, până la capăt: Balcanii lui nea Fane – Ștefan Crudu, Semnul iubirii – George Călin, Partea însorită a sufletului – Ion C. Ștefan), Ion Andreiță (Eminescu la Oltenița), Florin Colonaș (Dizarmoniile unui trio romantic), C. Ștefan (Tristețea străzilor uitate). Semnează poezie: Valeria Manta Tăicuțu (cu o prezentare făcută de Victoria Milescu), Florică Dan, Dumitru Dumitrică, Florentina Loredana Dalian. Luminița Cornea consemnează Convorbiri duhovnicești cu Î.P.S. Ioan al Banatului. Realizează cronică literară: Victoria Milescu (Florin Colonaș, DADA. Triunghi epistolar), Constanța Crudu (Florin Colonaș, DADA. Triunghi epistolar), Florentin Popescu (Miron Manega, Rostiri și Inscripții pe poarta Infernului) și Ion C. Ștefan (Maria Calciu, Ochii din fulger și Mihaela-Mariana Cazimirovici, Adevărurile lutului).


Revista Nouă
, Anul XII, nr. 1(92)/ 2016, Câmpina. Editorialul, Sub pecetea veacurilor. Câmpina a împlinit 513 ani, aparține lui Serghie Bucur. Semnează eseu: Ani Bradea, Casa din jos, Codruț Radi, Încotro-urile tristeții; cronică literară: Christian Crăciun (Horia-Roman Patapievici, Partea nevăzută decide totul), Florin Dochia (Mihai Antonescu, Memoria trestiei); note de lectură: Ionel Necula (Serghie Bucur, Neant. Colaj despre suferință), Titus Vâjeu (Serghie Bucur, Neant. Colaj despre suferință), Ion Ochinciuc (Iulian Moreanu, Iarna perfectă), Ioan Vișan (Iulian Moreanu, Iarna perfectă), Alin Daniel Ciupală (Florin Frățilă, Pacienții politici), Marian Nencescu (Ionel Necula, Eminescu în tentații metafizice); poezie: Florin Dochia, George Terziu, Cornel Cubleșan, Gheorghe Marian Neguțu, Andreea Voicu, Petru Solonaru; proză: Dumitru Augustin Doman, Iulian Moreanu, Diana Trandafir și Mihai Sălcuțan. La restituiri: Iulia Hasdeu, Scrisoare către tatăl său, B.P. Hasdeu (Paris, 7 septembrie 1883).


Urmuz
, seria a doua, anul III, nr. 1-2, 2016, Câmpina. Centenarul dada este marcat prin două comentarii realizate de Maria Dobrescu – Tăcere-vorbește limba pantofului și Codruț Radi – Mai nou manifest DADA. Cronica literară este semnată de Florin Dochia (Alina Naiu, Intangibil 54), Mioara Bahna (Monica Mureșan, Poeme cu vedere la mare) și Octavian Mihalcea (Andrea H. Hedeș, Aritmii), iar poezia de Ada Carol, Dan Mircea Cipariu, Virgil Diaconu, Andreea Voicu, Angi Cristea, Codruț Radi, John Ashbery (prez. și trad. Adriana Bulz), Alsa Morante (trad. Alexandra Irimia), Charles Baudelaire (trad. Florin Dochia), Franz Kafka (trad. Dan Dănilă), Bryan Adams, Jai Hawkins, Ben E. King, Todd Duncan, Black și Calvin Lewis & Andrew Wright (trad. Liliana Ene).


Vatra veche
, serie veche nouă, anul VIII, nr. 2 (86), februarie 2016, Târgu Mureş. Din bogatul și variatul conținut vom evidenția doar dialogurile: Ognian Stamboliev – Leo Butnaru (Simbioze românești în concordanță cu suflul și pulsul general-european), Mariana Crețan – Silviu Oravitzan (Mozaicurile bizantine constituie o mare lecție de lumină), Rodica Lăzărescu – Ion Coja (Mi-am făcut propria editură ca să pot edita și tipări în deplină libertate romanul Șeitanii), Maria Daniela Pănăzan – Valentin Marica (Numai cuvântul mă face să fiu viu), Elena Condrei – Ilie Șandru (Eminescu și Transilvania – III) și eseurile: La omagierea lui Brâncuși de Dumitru Velea, Constantin Brâncuși-140 de Stelian Gomboș, Marin Sorescu-80 de Nicolae Băciuț, Coșbuc-150. Gazetar la Sibiu. Nunta Zamfirei (1889) și Centenar Avangarda literară de Marin Iancu, George Topârceanu-130 de ani de la naștere de Dumitru Hurubă și Amurgul iubirii (XXX) de Aurel Codoban.

Cititorul de reviste

Distribuie:
Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Share