Spații culturale nr. 51 (13)

Nicolai TĂICUȚU

Raftul de cărți


Cristina Ștefan – Adrian Grauenfels, Zen Absolut – Poezii din Mileniul al III-a, Coperta și concepția grafică: Sash Segal, Editura Art Book, Bacău, 2016, 123 p. Într-un argument intitulat Compoziția emoțiilor estetice – colajul, Camelia Iuliana Radu spune: … Formula de colaborare, de comunicare a celor doi poeți într-un colaj de imagine și poezie contemporană la care au apelat recidivând, este aceea a internetului, desfășurarea actului creator fiind astfel spontană, un brainstorming artistic. Zen Absolut devine astfel o extensie, o paranteză lirică a lumii care nu mai există decât ca artă, ca literatură.


Lucian Mănăilescu, Ferestre literare. Interviuri și eseuri, eLiteratura, București, 2016, 334 p. Într-un Cuvânt de însoțire, criticul Adrian Dinu Rachieru spune: … că volumul Ferestre literare răsplătește strădaniile unui poet de rasă, discret, dedicat altora, neprețuit pe cât ar merita; nici așteptând, într-un „deșert de oameni”, reverențele colegilor, mișunând în viesparul scriitoricesc. Și, totuși, dacă citim/ recitim Statuie de sine, putem subscrie spuselor Poetului: „Totuși – zicea Poetul – o să-mi ridic o statuie aici,/ în deșertul de oameni:/ vă rog, luați fiecare o piatră în mână/ și miluiți-mă!”


Victor Munteanu, prizonierul tăcerii, Editura Junimea, Iași 2016, 118 p. Noul volum al lui Victor Munteanu este însoțit de referințele unor importanți critici literari: Cornel Ungureanu, Adrian Dinu Rachieru, Ioan Es. Pop, Ioan Holban, Theodor Codreanu și Aurel Pantea. Acesta din urmă spune: … Nu sunt convins cu totul că poezia va salva lumea, dar, la sfârșitul lecturii acestei cărți, am câștigat un argument în plus pentru ideea că, dacă nu se știe sigur că poezia va salva lumea, există poeți ce fac din viața lor un proces de mărturii și mărturisiri pentru ca această idee să răzbată în conștiința tuturor oamenilor. Victor Munteanu e un astfel de poet…


Florentin Popescu, Furca și alte Povestiri, Rawex Coms, București, 2016, 203 p. Florentin Popescu este un dar pentru literatura română, pe de o parte și pentru toți cei care-l cunosc, pe de altă parte… spune Theodor Damian pe coperta a patra a cărții. Iar Lina Codreanu, într-un final de cronică recentă (revista Litere,10/ 2016) menționează: Despre creația lirică a lui Florentin Popescu au fost exprimate zeci de opinii critice avizate, semnate de Romul Munteanu, Ion Rotaru, Dumitru Micu, Tudor Cristea… Pozitive. Despre aceste proze scurte din volumul Furca și alte povestiri părerile n-ar putea fi altfel.


Victoria Milescu, Deriva sentimentelor, Editura Betta, București, 2016, 156 p. Nicolae Georgescu începe astfel prefața, Poezia ca pătrundere în cauze, la această carte: Poezia este, pentru Victoria Milescu, o stare (de grație, de imponderabilitate – ce cuvânt lung!) în segmentul dintre limitele vieții-ca-zăbavă-între-margini-mișcătoare, întâmplate, dar nu necesare; sau mai degrabă un baleiaj prin mijlocul, prin talvegul curgerii, pe acolo, așadar, de unde se disting distanțe. Niciodată speriată de moarte, nici ispitită de trăiri imense, de clipa unică să zicem, poeta își caută această stare în echilibrul distanțier, mai bine zis a câștigat-o și s-a fixat în ea, și contemplă cu melancolie lumea…


Gheorghe Dobre, Și au trăit ani mulți, fericiți – microroman -, Editura Helis, Slobozia, 2014, 55 p. Dan Simionescu afirmă, pe coperta a patra a cărții: … Romanul, miniromanul d-lui Dobre dacă vreți, are un singur erou principal, CONDIȚIA UMANĂ și dacă mai apar episodic și alte personaje o fac pentru a ilustra, pentru a reliefa CONDIȚIA UMANĂ. Fiindcă coloana vertebrală a narațiunii este tocmai sinele autorului, poate fi în același timp un lung eseu filozofic, un poem sau un studiu subiectiv al patologiei umane. Tocmai în asta constă originalitatea: să spui în cinci pagini de revistă, cinci minicapitole, cât alții în cinci sute de pagini…


Mioara Bahna, Dintre sute de femei… – prezențe feminine în scrisul românesc actual, Editura Tipo Moldova, Iași, 2016, 232 p. Cităm începutul unor Constatări… (ale autoarei, ele constituind argument pentru această carte): În perimetrul scrisului românesc actual, cu siguranță, mai mult decât în epocile străbătute de acest domeniu până acum, femeile reprezintă o realitate deloc neglijabilă, și sub aspect numeric, dar și prin aportul axiologic la configurarea peisajului literar. Prezența lor este la fel de eterogenă ca și întregul căruia îi sunt parte inalienabilă, chiar materialul pe care l-am adunat în această carte, putând să fie o dovadă a configurației eteroclite de care am pomenit.


Nicolae Gâlmeanu, Contorsiuni ˃Ieșirea˂, Editgraph, Buzău, 2016, 81 p. Am fost doar o literă domestică, să scriu o poezie/ sălbatică, crezând că voi înfrumuseța lumea/ cu un călcâi vulnerabil, de aceea… Am citat un poem fără titlu din acest nou volum al lui Nicolae Gâlmeanu. Postmodernist prin evoluție, acesta îmbină gingășia cu duritatea și, dacă n-ar exista sensul metaforic, luat en gros, ne-am lovi cu capul de mulți bolovani în căutarea izvorului feeric. O destrămare a firii, a creației, din prea-plinul existențial, este amplu detaliată în zeci de poeme, nu într-o ordine riguroasă, ci voit în dezordine, în haos, de unde se așteaptă recreația. Iată și un poem, fără titlu, într-un vers: Cimitire, nu trageți, nu trageți, noi suntem morminte.


Virgil Panait, alchimiile morții, Editura Atec, Focșani, 2016, 68 p. Cândva, privitor la poezia lui Virgil Panait, Romul Munteanu spunea: Când se va scrie o istorie a liricii noastre contemporane, poezia cuvintelor ca obiect al creației va căpăta cu adevărat dimensiunea sa reală. Virgil Panait constituie un exemplu elocvent în acest sens. Poezia sa este apăsătoare și sumbră. Prin poezia trăirii, scriitura năzuiește să ajungă la marile abisuri ale ființei umane. Și acest volum susține cele menționate mai sus. Și alte scurte referințe critice însoțesc cartea. Acestea aparțin lui Gheorghe Grigurcu, Irina Petraș, Nicolae Manolescu și Eugen Simion.


Tudor Cicu, Corăbiile Greuceanului, Editura Rafet, Râmnicu Sărat, 2016, 81 p. Domnule, Doamnă, oameni buni, iată, îmi place să cred – ție mă adresez, cititorule – cu această carte de poezie tocmai ai trecut în tărâmul care l-a „înghițit” pe poet și care te va purta și pe tine în torentul care l-a condus prin labirinturi de lumi dezlănțuite, în care a ars continuu: ca o văpaie! E un tărâm magic, unde alt poet (cândva) intra cu un șoim pe umăr în cetate, un altul curgea întreg în acel cântec scris pentru frumoasa lui Annabel Lee – și unde azi – nu-l mai vede nimeni pe poet. Astfel își începe autorul/ poetul un cuvânt înainte, la acest volum.


Angi Melania Cristea, Pietrele soarelui, Editura Aius PrintEd, Craiova, 2016, 82 p. Florin Grigoriu începe prefața-eseu la această carte (Pietrele Soarelui – Ani de nisip – Secundele ierbii – un alfabet al descifrărilor) astfel: O lume răzvrătită, anarhică, vulcanică trăiește în poezia autoarei Angi Melania Cristea, un peisaj greu de cucerit, necesitând voință exploratorului și are atenție la pericolele alunecărilor, capcanelor, avalanșelor, cărări înguste pe margini de prăpăstii, aer lovit de metafore dense, pietre solare pe întinsul deșertic… Pe coperta a patra a volumului, criticul Alex. Ștefănescu spune: Când deschizi cartea semnată de Angi Cristea, parcă deschizi o fereastră prin care intră aer curat. Versurile ei se remarcă imediat prin candoare și inventivitate… Oare este vorba despre același volum de versuri?!


Adriana Butoi, Prescurtarea literei mari, Editura Art Book, Bacău, 2015, 161 p. Cristina Ștefan, cea care scrie prefața la acest volum, menționează: În cartea Adrianei Butoi, ori de câte ori recitesc o poezie, găsesc noi interpretări și definiri, este inepuizabilă în a direcționa cititorul, în a-i da de gândit, este o lirică de context și abreviere a gândirii sub aura unui estetism actual. De aceea, această carte este încă o lumină în lirica prezentului. Cităm de pe coperta a patra: azi/ mai devreme ca niciodată/ am aliniat toate visele cu noi/ așa/ într-o înțelegere tacită cu timpul/ nu se știe/ poate va fi posibil să oferim în avans/ certitudinea dimineților (Și mai departe…)


Teo Cabel, Trepte, Editgraph, Buzău, 2016, 124 p. Prin această nouă carte, Teo Cabel a luat pulsul cultural al județului Buzău, în perioada 2011-2015, pe plan literar, la evenimentele la care a fost invitat. În prefața cărții, Un martor important, Manuela Camelia Sava spune: … Valuri-valuri, oamenii care scriu se coagulează în oceanul publicistic cabelian pentru a se recunoaște o clipă, pentru o strângere de mână, pentru un surâs, de aceea trebuie subliniat, așa cum Teo Cabel însuși mărturisea: „Mănușa de catifea a fost aruncată ca o încurajare”… Două eseuri semnate de Tudor Cicu (Cronicar peste vremi) și Costel Suditu (Ca într-o piesă de teatru) constituie postfața acestei cărți.


Adrian Lungu, Eroarea, Rovimed Publishers, Bacău, 2014, 276 p. Pe coperta a patra a cărții, Calistrat Costin face câteva mențiuni: Carte bogată în idei, gânduri, învățăminte,… de-ar fi să contrasemnăm doar apoteoza finală a ERORII: „…Oricât ne-am împotrivi, suntem absorbiți în acest rug al vieții. Eu aș zice că merită!” Da, această profundă cugetare nu este o… „eroare”! Adrian Lungu, nu demult intrat semnificativ în lumea literelor are stofă de autentic, chiar mare prozator. Și din paginile sale am înțeles ce înseamnă „satisfacția de a trăi”…


Zeno Halupa, Veninos * Serafimizare, Editura PIM, Iași, 2016, 72p. Volumul este constituit prin alăturarea a două părți distincte, Veninos și Serafimizare, fiecare dintre ele având câte o prefață scrisă de Valentin Popa, din care redăm finalurile: Zeno Halupa posedă arta exprimării succinte a ideilor, specifică genului aforistic, și propune în această plachetă texte bine elaborate, provocatoare pentru rațiune și răvășitoare pentru sensibilitate. Și: Jocul vieții și al morții se dovedește și aici, în Serafimizare, obsesia care-l inspiră încă pe tânărul Zeno Halupa. Alte două referințe critice sunt semnate de Toni Marțian și Virgil Andronescu.

Distribuie:
Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Share