Spații culturale nr. 69 (13)

Nicolai TĂICUȚU

Raftul cu cărți


Marcel Mureșeanu, O sută și una de poezii, Editura Academiei Române, București, 2019, 194 p. Este o antologie cu studiu introductiv și selecția reperelor critice de Mircea Braga. În 2011 Ion Cristofor aprecia: Printr-o magie particulară (…) poetul acesta jovial și discret e indiscutabil în posesia unui secret care-l face, de câteva decenii încoace, să realizeze adevărate tururi de forță, reușind să se depășească mereu pe sine, situându-se la o altitudine a lirismului care-ți taie răsuflarea. Asemenea vinului de soi, poetul clujean a reușit să devină, cu trecerea timpului, tot mai bun, să adauge universului său poetic noi și neașteptate arome și tării…

 

Ion Tudor Iovian, și omul n-a mai scos nici un cuvânt, Editura Bibliotecii „C. Sturdza”, Bacău, 2018, 206 p. Volumul se bucură (precum și noi, de altfel, cei care avem această excelentă carte) de o amplă prefață a lui Adrian Jicu. În partea finală a volumului sunt redate câteva referințe critice semnate de Laurențiu Ulici (… poet foarte dotat, unul din cei mai promițători din ultima vreme […] Ion Tudor Iovian scrie o poezie eminamente lirică, cu accente expresioniste ce nu sunt simple efecte de lecturi poetice sistematice dar țin de natura psihologică a poetului și de obsesiile reflectivității sale… din 1984), Nicolae Manolescu, Constantin Călin, Gheorghe Iorga, Iulian Boldea, Al. Cistelecan, Vasile Spiridon, Theodor Codreanu, Mircea A. Diaconu, Marian Dopcea, Dan C. Mihăilescu, Mircea Dinutz, Ștefan Ioan Ghilimescu, Cristian Livescu.

 


Gheorghe Simon, Calea iubirii, Editura Timpul, Iași, 2019, 149 p. Spune Geo Vasile într-un articol: … Iubirea în toate ipostazele sale care țin de omenitate, de divinitate, de cuplul bărbat-femeie, așa cum l-a binecuvântat Cel Atotputernic, iubirea în sens cosmic, înveșnicită de Dante în celebrul endecasilab L’amor chem ove il sole e l’altre stelle ce încheie Paradisul. Iubirea ca țintă ascensională spre stele, ca locaș al creatorului. Iubirea ca mobil al operei, al vieții, al lumii, al fiecăruia dintre cei botezați întru Hristos…

 


Daniela Șontică, Oamenii Unirii, Editura Trinitas, București, 2018, 448 p. Într-o intervenție critică, Valeria Manta Tăicuțu aprecia: Rod al unei munci asidue de cititor/ scormonitor prin arhive, cărți vechi și ziare din bibliotecile păstrătoare (încă) de documente rare, volumul „Oamenii Unirii” conturează o epocă de elanuri astăzi pierdute, când personalitățile politice, academice, religioase au lucrat cu generozitate la înfăptuirea României Mari, eveniment de o importanță capitală în istoria noastră. Că o poetă (cu temeinice cunoștințe în domeniul religiei și al istoriei) se dedică unui demers de împrospătare a memoriei naționale nu trebuie să ne mire; patriotismul este (sau ar trebui să fie un atribut al tuturor generațiilor: tineri, bătrâni, pasionați de istorie și cultură, cercetători sau simpli beneficiari ai eforturilor depuse de elita țării, suntem cu toții parte a ființei naționale, care ne definește spațio-temporal și valoric…

 


Ioan Dumitru Denciu, Poeme de îmblânzit destinul, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2018, 339 p. Într-o scurtă intervenție critică, Silvia-Ioana Sofineti precizează: Antologia de autor „Poeme de îmblânzit destinul” cuprinde trei cicluri, selectate din volumele apărute între 2003 și 2018: „A îmblânzi destinul” (2003), „Chemători și atrape” (2008), „Crepuscul și auroră” (2017), „ediția definitivă”, cu o prefață de Theodor Codreanu, propunând cititorului un poet din zona Vrancei, discret și cultivat, parcă mulțumit să trăiască prin și pentru scris, fără imboldurile de tip narcisist ale multor poeți contemporani…

 


Lucian Mănăilescu, Amurg în șoaptă, Editura Editgraph, Buzău, 2019, 124 p. În prefața la acest volum, Strigătul din adâncuri, Virgil Diaconu apreciază: Poeziile lui Lucian Mănăilescu sunt scrise într-un limbaj firesc, cult, fără neaoșisme sau regionalisme. Cel mai adesea poeziile sunt transparente ideatic, alteori sunt sugestive și mai rar metaforice, deși figurile metaforice nu lipsesc totuși. Lirismul este potolit, îmblânzit: el este un „amurg în șoaptă”, și îmi spun că strigătul din adâncuri al poetului ar trebui,, în cele din urmă, descătușat…

 


Mihai Marian, în timp ce tu, Editura Eurostampa, Timișoara, 2019, 92 p. Într-o cronică de întâmpinare, Valeria Manta Tăicuțu menționa: Volumul recent al lui Mihai Marian este o pledoarie pentru supraviețuirea în realul ca „mașină de fabricat singurătate”, în care ființele suportă transformări de substanță și sens ieșind, fără glorie, dintr-un plan ontologic sacru vechi de milenii, ca să intre, sub teroarea clipei, într-un muntan grotesc… (…) Vorbind despre sine ca despre „cel care vrea să se arunce/ din el însuși”(„anumite tipuri de memorie”), față de care poți manifesta, cel mult, compasiune, poetul este mai mult un interpret al cauzelor externe care duc la fenomenele din lumea interioară…

 


Teo Cabel, Fluture în pustiu, Editura Eikon, București, 2019, 92 p. Redăm din aprecierile critice ale lui Titi Damian: … Un vers splendid cu care începe volumul: Nu toate literele din cuvântul câine latră. Sensibilitatea, profunzimea și puritatea versului creează cititorului o stare de catharsis printr-un discurs liric modern, direct, confesiv, într-un limbaj metaforic ce conferă distincție și eleganță actului creator.

 


Elena Condrei, Cristelnița de la Uspenia. Taifas din petice cu Ion Filipciuc, Editura Geea, Botoșani, 2019, 327 p. Astfel încheie Elena Condrei Eseul pentru deschiderea ferestrei acestei cărți: …Întâlnirea și dialogul cu domnul Ion Filipciuc a fost o adevărată revelație spirituală. Recitesc manuscrisul în balconul Cetății scăldat în lumina roșiatică a înserării. Dinspre biserica Uspenia se aude un „bu-hu-hu” de cucuvea. Ridic privirea. De cer sunt agățate candele aprinse întru memoria ostașilor-eroi ai armatei române, care s-au aureolat cu toate virtuțile strămoșești: demnitate, iubirea de patrie, curaj și dăruire până la sacrificiul suprem – VIAȚA, pentru România Mare.

 


Mihaela Băbușanu, Dragoneasa, Editura Ateneul scriitorilor Bacău, 2019, 84 p. În prefața la acest volum, Mihaela Băbușanu – iubirea și toate ipostazele sale, Melania Cuc spune: … există un fel de clipă astrală, o mișcare de energie care vine dinspre semnul maternității. Femeia devine mamă, poeta nu are cum să facă abstracție de acest dar colosal, și aflată în fața minunii universale care se petrece la scară personală, izbucnește într-o feerie de metafore de un curaj uimitor, de o finețe de bijutier al altor vremuri…

 


Nicolae Vălăreanu Sârbu, Insomnii de lumină, Editura Ecreator, Baia Mare, 2018, 226 p. Neodihna cea de toate zilele – cu vedere la toate zările este prefața la acest volum semnată de Daniel Marian, iar Viața ca un templu este postfața semnată de Daniel Luca. Editorul, Ioan Romeo Roșiianu, menționează pe coperta a IV-a: …În noua sa carte poetul Nicolae Vălăreanu Sârbu propune o poezie vădit aforistică, senzația de bilanț, de sfârșit de viață și lume planând natural peste substanța unor versuri profunde, înnobilate de fine tăieturi și decupaje în imagine, jocul strunit și calculat cu metaforele și comparațiile de forță trădând un un îndelung exercițiu liric…

 

Distribuie:
Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Share