Spații culturale nr. 67 (14)

REVISTE LITERARE

A c o l a d a, Anul XIII, nr. 10 (143), octombrie 2019, Satu Mare. Bătaia peștelui la votul pentru noul guvern este editorialul lui Radu Ulmeanu, iar cronica literară aparține lui Gheorghe Grigurcu (Dumitru Augustin Doman, Moartea de după moarte. Eseuri și comentarii realizează: Constantin Trandafir, Poezia cetății, sau cetatea poeziei? și Nicolae Filimon, nașterea romanului social românesc, Barbu Cioculescu, Un poet solar – Ion Pillat, C. D. Zeletin, Iarăși tânguirea după dativ, Constantin Mateescu, Doctorul (II), Tudorel Urian, Clepsidra vieții, Dumitru Velea, Centenarul Ion D. Sîrbu: 28 iunie 1919, Petrila – 17 sept. 1989, Craiova. Ion D. Sîrbu sau despre „râs-cu-plânsul nostru valah”, Constantin Călin, Lectura: o conferință, Magda Ursache, Poezia: Prințesă sau Cenușăreasă?, Isabela Vasiliu-Scraba, Timpul amintirii… (II), Mircea Popa, Poezia prozastică: Darie Duncan, Dan Culcer, Vatra. Surprize colegiale. Informatorii – XVII, Sergiu Simion, Afacerea „Meditația Transcendentală” și Institutul de cercetări Psihologice și Pedagogice din București (VI), Ștefan Ion Ghilimescu, George Călinescu, mod de folosință, Adrian Dinu Rachieru, Patriotismul limbii și „educația responsabilă”, Ana Olos, Urmuz – un menșevic?, Pavel Șușară, Liviu Mocan sau de la materie la transparență. Memorialistică scrie Alex. Ștefănescu, iar texte aforistice, Dumitru Augustin Doman și Gheorghe Grigurcu. Semnează poezie: Mihail Soare, Mălina Grigoriță și Gueorgui Konstantinov Padhy (traducere de Olimpia Iacob), parodie: Lucian Perța, iar proză:. Dan Marius Cosma și Florica Bud (pamflet).


Actualitatea literară
, Anul X, nr. 96, octombrie 2019, Lugoj. Eseurile sunt realizate de: Nicolae Silade, Despre Dante, Iisus și lumea văzută de sus, Remus V. Giorgioni, Un bastard lexical, Mircea Băduț, Sfârșit de paradigmă, Magda Ursache, În apărarea reperelor identitare. George Motroc este în dialog cu Sorin Lucaci despre moștenirea spirituală lăsată de Vasile Andru. La ancheta propusă de Titus Crișciu, Cum poate fi stopată criza valorilor?, răspund: Silviu Oravițan, Vasile Bogdan, Mihai Posada, Titus Suciu. Critică literară scriu: Cornel Ungureanu (Paul Purea, Între cruce și bisturiu), Delia Munteanu (Vasile Morar, Cântece de mahala și Daniel Bozga, Proverbele cenușii mele), Radu Ciobanu (Monica Pillat, Croitorul de cărți), Adrian Dinu Rachieru (Constantina Raveca Buleu, Manuscrisul arestat. Dragoste și moarte la Pelișor), Ovidiu Pecican (Horia Porumb, Înconjurul lumii în doi, Anamaria Borlan, Aripile Albastre), Maria Bologa (Costel Stancu, Hoțul de ferestre), Daniel Marian (Gheorghe Vidican, Fisura privirii), Cornel Galben (Rodica Lăzărescu, Invitație la confesiuni), Ion Toma Ionescu (Nicolae Breban, Frica), Paraschiva Buciumanu (Adrian G. Romila, Apocalipsis). Dintre cărțile sosite la Remus V. Giorgioni amintim: O formă de viață necunoscută, de Andreea Răsuceanu, Trei crai plus Infinitul, de Constantin Trandafir, Perihoreze, de Theodor Damian, Calendare de fum, de Costel Simedrea, Vieți paralele, de Daniela Radu. Poezie semnează: Nicolae Silade, Andrei Zanca, Lucian Mănăilescu, Tudor Gheorghe Calotescu, Alexandra Iancu, Dorin Croitor, Vasile Morar – 70, Geo Galetaru, Adam Puslojić, Iulian Barbu, Adelina Fleva, Consuelo Jimćnez Martín (prezentare și traducere de Costel Drejoi), proză: Dan Florița-Seracin, Dorina Măgărin, Alexandru Moraru, Gheorghe Alexandru Iancovici, Nicolae Havriliu.


Arena literară
, Anul IV, nr.14, iulie-septembrie 2019. Scriitura și Adevărul este editorialul lui Aureliu Goci. Semnează poezie: Victoria Milescu, Ana Ardeleanu, Vilia Banța, Adrian Botez, Alexandru Ciocioi, Nicolae Dincă, Emil Dinga, Virgil Dumitrescu, Mihai Merticaru, Constantin Pădureanu, Liliana Popa, Theodor Răpan, Ion C. Ștefan, Laura Ștefan, Claudiu Robert Toma, Silvan G. Escu, Alexandru Cazacu, Nicolae Țăranu, Theodor George Popescu, iar proză: Gabriela Banu, Paula Romanescu, Gabriela Stanciu Păsărin. Eseurile și comentariile sunt realizate de Eliza Roha, Să nu uităm anul ’89…, Magdalena Brătescu, Bucureștii bucuriei și ai tristeții, Ana Dobre, Viața din spatele destinului, Th. G. Popescu, Amintiri remixate, Ștefania Oproescu, Irealitatea feminină (I), Florentin Popescu, Dimineți literare buzoiene, Nicolae Busuioc, Vasilica Grigoraș – femeia creator și Valentina Teclici, Destăinuire prin cuvânt. George Roca este în dialog cu Adrian Grauenfels, iar N. N. Negulescu este prezent cu aforisme. Critica literară este făcută de Mihai Antonescu (Maria Niculescu, Clepsidra iubirii), Aureliu Goci (Mariana Petrescu, Paharul cu sifon, Isabel Allende, Dincolo de iarnă), Nicolae Georgescu (Alexandru Ciocioi, Doamnele cuvintelor…), Mihaela Cazimirovici, ca și Catia Maxim (Eliza Roha, Mireasma cetinei de brad), Ion Nălbitoru (Elena Trifan, Însemnări de călătorie), Eliza Roha, ca și N. D. Fruntelată (Gabriela Banu, Misterul dosarului negru), Constantin Stancu (Adrian Botez, Autobuzul întârziat), Victor Atanasiu (Marie David, În căutarea iubirii, Ioana Ichim Costescu, Sarea Reginei), Ion C. Ștefan (Isabela Brănescu, Mama tuturor pietrelor).


ARGEȘ
, Anul XIX (LIV), nr. 10(448), octombrie 2019. Remarcăm comentariile și eseurile lui Liviu Ioan Stoiciu, „Ne Îndreptăm spre o apocalipsă a revistelor literare”, Iudita Dodu Ieremia, Corect/ Incorect, N. Georgescu, Cum l-am editat pe Eminescu, Petru Pistol, Din retorica distanțării, Alexandru Jurcan, Capote și sângele rece, Aurel Sibiceanu, Prima zi din restul meu de viață, Mariana Șenilă-Vasiliu, Capodopere ale picturii universale (III), Mihai Barbu, O casă conspirativă, toaleta unui teatru național și birtul omniprezent „La Costică”, aforismele lui Gheorghe Grigurcu, portretul lui Geo Vasile: Ion Mureșan, poetul care poate fi înțeles, inedit – Aurel Dumitrașcu (Carnete maro/ Jurnal), critica literară realizată de Dumitru Augustin Doman (Octavian Doclin, Și punct. Și de la capăt, Cornel Nistea, Iar nimic în cutia poștală, Daniel Moșoiu, Acordul fin. Convorbiri cu Alexandru Vlad, Mihai Mateiciuc, Privire asupra Cărții Iov. Suferința ca virtute), Nicolae Oprea (Dumitru Ungureanu, Prunele electrice), Mircea Bârsilă (Poezia lui Traian Ștef), Adrian Alui Gheorghe (Marcel Tolcea, Ochiul Inimei, Ion Dumbravă, mereu rămâne ceva de spus, Doina Popa, Luna de miere, Veronica Balaj, Exil de zi și de noapte), Mioara Bahna (Alexandru Ecovoiu, Ambitus), Leonid Dragomir (Sorin Lavric, Decoct de familie), Paul Aretzu (Ieșirea din exterior și ieșirea din sine), Ștefan Ion Ghilimescu (Marian Drăghici, Păhăruțul), Gheorghe Truță (Ionela Diaconu Ablai, Țipătul lăncii), Virgil Diaconu (Mihai Soare, Iubirea ca o sârmă ghimpată). Poezia este semnată de Mihaela Albu, Magda Grigore, Alexandru Cazacu, Lucian Scurtu – 65, Ivan Goll (traducere de Leo Butnaru), Florin Dochia, Vasile Mic, Elena Bălășanu, Ion Toma Ionescu, iar proza, de Simon Fusaru, Marian Ilea.


Ateneu
, Anul 56 (serie nouă), nr. 602, octombrie 2019, Bacău. Comentariile, consemnările de evenimente și eseurile sunt realizate de Marcela Gavrilă, Saloanele Moldovei, ediția a XXIX-a, Al. Ioanid, Fragmentarium, Ozana Kalmuski-Zarea, Ostinato-ZMC 33, Adrian-Florin Moisă, Armonii în timp, Ioan Dănilă, Bacăul (pre)primar (XVII), Dan Duță, Universitatea își onorează patrimoniul, Lăcrămioara-Elena Istina, Simpozionul Național „Vasile Pârvan”, 2019, Constantin Țînteanu, O lume perfectă, Violeta Savu, O felie de FILIT, Marius Manta, „Diversități”, formulă a candorii și sensibilității, Elena Ciobanu, Joker: răul nefascinant, Dan Petrușcă, Simpozionul Național de Estetică, a XXIV-a ediție. Câteva cuvinte despre Ștefan Munteanu, Carmen Mihalache, Lucid, critic, despre succes, și Premiere în Festival, Gheorghe Iorga, Avatarurile bovarismului (II), Cornel Galben, Grigore Gh. Pascu, Ion Fercu, Prejudecățile: infern și provocare eternă (2), Vasile Spiridon, Prejudecăți critice învinse, Constantin Călin, „Cît ne putem îngădui să fim noi înșine”, Anton Coșa, La inaugurarea Ansamblului Monumental „România Biruitoare”, Adrian Crețu, Jurnal de poet plictisit de moarte într-un castel medieval scoțian. Critica literară este scrisă de Adrian Jicu (Sādegh Hedāyat, Femeia care și-a pierdut bărbatul, traducere de Gheorghe Iorga) Marius Manta (Ioan Burlacu, Săditoarea de urme), Diana Dobrița Bîlea (Mihai Merticaru, Vis și abis), Violeta Savu (Livia Ștefan, Thanato Hotel), Cornel Galben (Petru-Constantin Teodor, Dincolo de cuvinte), Ionel Savitescu (Paul Johnson, Churchill). Poezia este semnată de Cassian Maria Spiridon, Alexandru Ovidiu Vintilă Emilian Galaicu-Păun.


Bucovina literară
, Anul XXX (serie nouă), nr.7-8-9 (341-342-343), iulie-august-septembrie 2019, Suceava. Poezia este semnată de Cosmin Perța (autograf), Emilian Galaicu-Păun, Marcel Mureșeanu, Violeta Ion, Andrei Velea, Vlad Sibechi, Cosmin Pârghie, Edmond Neagoe, proza, de Matei Vișniec, Adrian Alui Gheorghe, Marian Drumur, Alexa Pașcu, Dumitru Iurea, Luminița Ignea, Nicolae Havriliuc, Violeta Alina Țibuleac, Horia-David Munteanu, Leo Butnaru, Carino Bucciarelli (prezentare și traducere de Constantin Abăluță), iar aforismele, de Gheorghe Grigurcu. Eseurile sunt realizate de Liviu Ioan Stoiciu, „Frumoasa și cumintea limbă română”, Beni Budic, Sinagogile mele, Doina Cernica, Un monument pentru părintele literaturii bucovinene, Niadi-Corina Cernica, Vise și viziuni în „Vita nuova” de Dante Alighieri, Magda Ursache, Dialogul dialogurilor, Petru Ursache, Lumea lui Cioran, iar critica literară, de Ioan Holban (Literatura lui Ion Beldeanu), Ion Nedelea (Doina Cernica, Maria Toacă, Dulce-amar de Bucovina), Adrian Dinu Rachieru (Lucian Blaga în „obsedantul deceniu”- II), Alexandru Ovidiu Vintilă (Adrian Alui Gheorghe sau poezia privită ca scriitură a lumii actuale), Mihaela Grădinariu (Viorica Petrovici, Lebăda în zbor), Isabel Vintilă (Geo Bogza: „Am pus o bucată de carne în fiecare cuvânt”), Ioan Țicalo (Elena Bostan Delavicov, Evadări multiple). Consemnează evenimente: Gina Puică, „Franța – centru de greutate al exilului românesc” (Școala de vară de la Sinaia, 6 – 11 iulie 2019), Denisa Crăciun, Un Vultur în zbor pe cerul Poeziei, iar Marius Chelaru consemnează în jurnalul său de călătorie, Din Kyoto, spre inima Japoniei (VIII).


Bucureștiul literar și artistic
, Anul IX, nr. 10-11 (97-98), octombrie-noiembrie 2019. Remarcăm consemnările de eveniment făcute de Valeriu Râpeanu, Festivalul Internațional „George Enescu”, cea de-a XXIV-a ediție, Reporter, Congresul Mondial al Eminescologilor, eseurile și comentariile realizate de Florentin Popescu, Poduri de spiritualitate (editorial), Mihai Cimpoi, Eminescu, poet tragic, George Uscătescu, Ontologia culturii – personalitatea și experiența artistică, Titus Vîjeu, Un eminescolog (aproape) uitat: D.R. Mazilu, Galina Martea, Identitatea limbii române în Basarabia, 1991-2019, Dalia Bialcovski, Cecilia Cuțescu-Stork, Radu Adrian, Călătorie în istoria multimilenară a ceramicii (XX), Vasile Szolga, Cărți, Neagu Udroiu, Predeal – extremă urgență. Critica literară este scrisă de Florentin Popescu (Valeriu Matei, între melancolie și disperare), Ion Roșioru (Spiridon Popescu, Diavol cu coarne de melc), Nicolae Dan Fruntelată (Romanița și iarba fiarelor), Ion Haineș (Ioan N. Roșca). Ștefan Dimitriu, Recital și expoziție Sergiu Cioiu. Dintre seniorii literaturii noastre, Florentin Popescu a ales, pentru dialog, pe Ion Andreiță (II). Poezia este semnată de Coman Șova, Nicolae Dabija, Iuliana Paloda-Popescu, Marcel Miron, Dumitru Ichim, G. Th. Popescu, Pablo Picasso (prezentare și traduceri de Irina Mavrodin) și Patria, înainte de toate: Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Alexandru Odobescu, Alexandru Macedonski, Ioan Nenițescu, Mihai Codreanu, Alexei Mateevici, Lucian Blaga, Geo Dumitrescu, Nichita Stănescu, iar proza, de Tudor Arghezi. În atelierul artelor vizuale este pictorul Mihai Boroiu.


Cadran cultural
, Anul II, nr. 5 (9), septembrie-octombrie 2019, Bacău. Comentariile și eseurile sunt semnate de Cornel Galben, Festivalul Folcloric de Artă și Tradiție Populară Românească, Colocviile și premiile revistei Ateneu, „Un festival mic pentru un…” Poet Mare!, Dimitrie Goga – 125, Matei Alexescu – 90, Mariana Velisar-Codrescu – 80, In memoriam Petru Scutelnicu, Ateneu – 55 de ani, 600 de numere, C. Hanganu, Enescu – Orfeu moldav și Turnir poetic, Vasile Jenică Apostol, Între dragostea de Țară și trădarea Țării (II), Ștefan Munteanu, Tudor Ghideanu despre filosofia lui Eminescu (II), Ion Tudor Iovian, Gheorghe Neagu – un profesor în era ticăloșilor, Constantin Călin, Despre George Enescu, Dan Sandu, Cântec de prieten – Dacă vrei să te-ntâmpli poet…, Violeta Savu, Teoria cerceilor, Ioan Neacșu, Personalitatea unei reviste, Anișoara Macor, În culise, Radu Ciobanu, Ipostazele lui Mac. Aforismele aparțin lui Vasile Ghica, iar memorialistica, lui Vasile Bardan. Critica literară este realizată de Mioara Bahna (Florin Dochia, Nopți cu Inanna Lee. Sonete înamorate), iar poezia poară semnăturile: George Bacovia, Roxana Medvețki, Virgil Panait și Mirtis Dumitru.


Caiete silvane
, ediție on-line, nr. 178, noiembrie 2019. Remarcăm comentariile și eseurile realizate de Carmen Ardelean, Tripticul feminității, László László, Nu e iluzie, e talent și teatru, Alice Valeria Micu, Liviu Rebreanu și lecția sa de istorie, Gheorghe Moga, Ridendo castigat mores – „Râzând îndreaptă moravurile”, Meniuț Maximinian, Gustul public, biciuit de mode, și actualitatea lui Coșbuc, Ioan-Aurel Pop, Alma Mater Napocensis la centenarul renașterii sale, Vasile Pușcaș, 199 de ani de învățământ universitar românesc la Cluj, Alexandru Jurcan, Rănile transformate în lumini, Ioan F. Pop, Solilocvii inutile, critica literară făcută de Viorel Mureșan (Dumitru Păcuraru, Măcelăria și alte poeme), Imelda Chința (Maria Pal, Cealaltă față a umbrei), Marcel Lucaciu (Teodor Crișan, Pași prin ursite), Daniela Toma (Costel Suditu, Hoțul de ferestre), critică cinematografică, Simona Ardelean, Bajo la piel de lobo. Poezie semnează: Viorel Gh. Tăutan, Alexandru Lazăr, Eugen Barz, Lucian Perța (parodie), Andrei Mic, Richard Brautigan (traducere de Andrei Mocuța), iar proză: Florina Ilis.


Cafeneaua literară
, Anul XVI, nr. 10/ 200 și 11/ 201, octombrie, noiembrie 2019, Piteşti. La aniversară, nr. 200, fac urări: Gheorghe Grigurcu, Ali-Izi Bucur, Paul Aretzu, Adrian Dinu Rachieru, Valeria Manta Tăicuțu, Dumitru Augustin Doman, Aureliu Goci, Alexandru Jurcan, Mihail Soare, Daniela Varvara, Lucian Bureriu, Doina Berchină, Mihai Nicolae, Victoria Milescu. Remarcăm apoi aforismele lui Gheorghe Grigurcu, critica literară făcută de Ana Dobre (Eliza Roha, Prin labirintul cărților și Mireasma), Ionel Bota (Virgil Diaconu, Atelierul de fluturi), Dorina Mihai Moise (Mircea Bârsilă, Vâsta de Fier în lirica lui Al. Philippide), Valeria Manta Tăicuțu (Lucian Mănăilescu, Amurg în șoaptă), Victoria Milescu (Virgil Diaconu, Diminețile Domnului), Ioan N. Roșca (Theodor Damian, Perihoreze), Liliana Rus (Marius Dumitrescu, Moarte cu suspendare, Valentin Predescu, Timp turbat, Poet obscur) Arte poetice cu ancheta inițiată de Virgil Diaconu, Poezia canonică românească, la care răspund: Ioana Cistelecan, Anonimul transilvan, Mircea Petean, Ovidiu Pecican, Alexandru Petria, Ancelin Roseti, Nicolae Silade, Christian Crăciun, Magda Ursache, Liliana Rus, George Lână, Paulina Popa, Florentina Loredana Dalian și Gândirea lui Qheleth de P.Y. Chia (trad. de Liana Alecu), eseul scris de Paul Aretzu, Despre poezia religioasă. Poezia este semnată de Nicolae Silade, Constantin Stancu – 65, Virgil Diaconu (inclusiv cu două poeme transpuse în limba engleză de Ali-Izi Bucur). Evenimentele sunt consemnate de Virgil Diaconu – Întâlnire cu credința și Liliana Ursu – Scriitorul Basarabean Dumitru Crudu la Conacul Golești și Cronicar, Festivalul Internațional „Serile de literatură ale revistei Antares”. Un premiu de 1000 de euro și 17 premii în diplome.


C a l i g r a f
, Anul XIX, nr. 10/ 209, octombrie 2019, Alexandria. Eseurile și comentariile sunt realizate de Florin Burtan, Prăbușiri și înălțări, Iulian Chivu, Un manierism minimal și In memoriam – Ana Podaru a plecat la ceruri, Virgil Borcan, Eu nu ascult de nimeni, Marin Iancu (Marin Preda, Personaje ignorate – XIX). File de istorie literară scriu: Stan V. Cristea (Revista Mozaicul. Modernitatea tradiției) și Dumitru Anghel (Marin Preda. Anii formării intelectuale). Critică literară fac: Ana Dobre (Mihai Eparu, Demisia din viață), Florin Burtan (Emilia Stroe, Tămâie și trandafiri), Nicoleta Milea (Simona-Grazia Dima, Pisica de lemn pictat) Victor Mușat (Mihai Maxim, Egoismul unui vis), Aureliu Goci (Vasilica Ilie, poveste la început de primăvară), Stan Ștefan (Camelia Popa Caracaleanu, Torente – Cartea Cărților), Rodica Lăzărescu (Marian Nencescu, Lecturi cu premeditare), Nicolae Dina (Romanul policier redivivus). Poezia este semnată de Eugen Dorcescu, Iuliana Paloda-Popescu, Nicoleta Stăvărache, George Băicoianu, Corneliu Vasile, Mihaela Aionesei, Elena Căruntu, Evtim Evtimov (traducere de Vladimir Mutu), iar proza, de Ștefan Mitroi și Dan Miron.


Constelații diamantine
, Anul X, nr. 10 (110), octombrie 2019, Craiova. Comentariile și eseurile sunt realizate de Doina Drăguț, Iluzii și speranțe, Al. Florin Țene, Panait Istrati și „ciulinii” din viața lui, Ionel Popa, Aforismele și cugetările lui Lucian Blaga, Tudor Nedelcea, O posibilă canonizare: Mihai Viteazul, Nicolae Grigorie-Lăcrița, Distincția dintre „Grădina Edenului”și „Rai”, Vavila Popovici, Filozofia, Religia, Știința și Politica (V), Stoicismul roman, Dragoș Niculescu, Despre societate și viața socială în dialectica modernă și contemporană, George Petrovai, Filosofia indiană și sublima ei subtilitate (III), Florian Copcea, Întoarcerea la mitul existențial al lui Mihai Eminescu, Iulian Chivu, Hume – Newton. Dumnezeu în Epoca Rațiunii, Ion Marin Almăjan, „Ar trebui să ne salvăm singuri”. Critică literară fac: Simion Bogdănescu (Vasilica Grigoraș, Seninul din inima cărților), Nicolae Rotaru (Ion Aion, Spovedania unui preot ateu), Livia Ciupercă (Ioan Grigorescu, Epigrame incendiare), Daniel Marian (George Mihalcea, Anatomia spaimei), Viorel Șerban (Daniel Marian, Șampanie cu veverițe), Năstase Marin (Gheorghe A. Stroia, Alchimia frunzei), Ion Nălbioru (Florentin Smarandache, Andrușa R. Vătuiu, Evoluție Neutrosofică Umană în Spirală sau Divinul este în Om), Daniel Luca (Daniel Marian, Catalogul cu apocalipse). Semnează poezie: Lidia Grosu, Lăcrămioara Iva, Agafia Drăgan, Ștefania Oproescu, Viorica Popescu, Corina Pendus, texte: Alexandra Iancu, Ion Popescu-Brădiceni și proză: Gheorghe Andrei Neagu, Victor Ravini.


EX PONTO
, Anul XVII,. nr.3-4(62-63), aprilie-iunie, iulie-septembrie 2019, Constanța. Editorialul lui Angelo Mitchievici se intitulează Despre reviste, câteva reflecții. In memoriam Pavel Chihaia este redat dialogul dintre Ovidiu Dunăreanu și Pavel Chihaia (1996) și eseul Mihaelei Crăciun: Un om și un scriitor de o rară ținută intelectuală și morală, iar in memoriam Ion Horea scrie Geo Vasile. Poezie semnează: Eugen Uricaru, Marian Drăghici, Vasile Dan, Iustin Moraru, Vasile Proca, Costel Bunoaica, Florea Burtan, Emil Simion, Dan Ioan Nistor, Ioan Gheorghiță, Bogdan Pascal, iar proză: Ioan Florin Stanciu, Olimpiu Nușfelean, Gheorghe Filip, Mircea Lungu. Paginile de istorie literară sunt completate de Lucian Vasiliu – 9 epistole inedite. Marin Mincu către Corneliu Ștefanache, Nicolae Scurtu – Știri noi privitoare la biografia lui Panait Cerna, Gabriel Rusu – Constanța. Gramatica rememorării. Îndreptar de întâmplări, personaje și întâlniri: Eugen Lumezianu, Angelo Mitchievici, Marian Dopcea, Dumitru Octavian Unc, Mihai Păcuraru, Florin Șlapac. Anastasia Dumitru face profilul: Leo Butnaru la 70 de ani. Comentariile sunt realizate de Titi Damian, Ion Fercu, Prin subteranele dostoievskiene, Emil Niculescu, Ion Caraion, „La țărmul mării putrede”, Constantin Dram, Adrian Lungu, Omul din ferestre și Ion Roșioru, Ottilia Ardeleanu, Niciodată nu spune unei zile că e ordinară. Critică literară fac: Angelo Mitchievici (Ioana Pârvulescu, Dialoguri secrete. Cum se roagă scriitorii și personajele lor), Marina Cușa (Paul Sârbu, Noi povestiri din Delta Dunării), Diana Dobrița Bîlea (Ion Tița-Călin, Dumnezeu a fost arestat!, Steliana Duliu-Bajdechi, Timpul regăsirii), Const. Miu (Vasile Durloi, Țărmul psihedelic), Mihaela Meravei (A.G. Secară-Halibey, Poarta turcească), Gheorghe Șeitan (Victor Baumann, Sfârșit de mileniu).


Expres cultural
, Anul III,. nr.10 (34, octombrie 2019, Iași. Eseurile și comentariile sunt realizate de Liviu Ioan Stoiciu, Vrăjmășie între scriitori, dihonie, inclemență, Nicolae Panaite, Semne și înfățișări, Alexandru Zub, „Homo juridicus” în viziune europenistă, Constantin Coroiu, Tipologii de tranziție, Mircea Ciobotaru, „Misterele ” onomastice ale Iașilor (LVIII), Diana Vrabie, Dublu 57 (LVII) sau Pledoarie în numele demnității și adevărului, Constantin Cubleșan, povestea ca parabolă poetică (Ion Creangă), Florin Faifer, Ultima singurătate a Gabrielei Omăt, Dan-Bogdan Hanu, Dog’s diary (din vremea câinelui sub acoperire involuntară), Ioan C. Teșu, Singurătatea – maladie a lumii contemporane, Magda Ursache, Forța valorilor fundamentale, Arbatel Filotheanu, Cântecul inimii, Adrian Dinu Rachieru, George Călinescu, un „vultur în colivie” (II), Nicolae Crețu, Albert Camus la „vârsta” Mersault, Constantin Pricop, Direcția critică (XXVII). Portretul critic al acad. Alexandru Zub este făcut de Dumitru Vitcu. Critica literară este scrisă de Emanuela Ilie (Doru Scărlătescu, Eminescu și ispitele eminescologiei), Flavius Paraschiv (Mircea Băduț, Întoarcerea perenă). Nicolae Busuioc (Catinca Agache, Akassia), Ioan Țicalo (Elena Condrei, Convorbiri cu Theodor Codreanu. Itinerare în miracolul eminescian). Poezia este semnată de Cezar Baltag, Gellu Dorian, Radu Andriescu, Ioana Scărlătescu, iar proza, de Vasile Popa Homiceanu.


FEED BACK
, Anul XVI,. nr.11-12, noiembrie-decembrie 2019, Iași. Eseurile și comentariile sunt realizate de Daniel Corbu, Scriitorul român între fast și marginalizare (editorial), Liviu Petrescu și poetica postmodernismului, Aurelian Silvestru – 70, In memoriam Aurel Dumitrașcu, Ioan Aurel Pop, Limba română, Olimpiu Nușfelean, Tentația scrisului, George Bodea, Înțelepciunea cuvintelor, Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea (teoreme poetice), Gheorghe Simon, Fractalia (fragmente), George Bădărău, Urmuz, un model pur de literatură a viitorului, Nae Georgescu, Ultima zi la Timpul a lui Eminescu, 28 iunie 1883. O conspirație fără conspiratori, Dorel Vișan, Domnul Aurelian Silvestru sau „Omul care sfințește locul…”, Mioara Bahna, Despre un spirit finit care se simte chemat de infinit. Eric-Emmanuel Schmitt: Evanghelia după Pilat. Critica literară este scrisă de Ionel Bota (Irina Lucia Mihalca, Cerul din inima mea), Daniel Mariș (Lucian Vasiliu, Cod numeric personal), Daniel Corbu (Aurelian Silvestru, Străina de la Hollywood), Vasile Fluturel (Theodor Codreanu, Hyperionice), Mihai Cimpoi (Eugen Simion, Ion Creangă. Cruzimile unui moralist jovial). Ne este readus în atenție dialogul dintre Ciprian Chirvasiu și Johnny Răducanu, iar Daniel Corbu face un portret critic lui Liviu Ioan Stoiciu. Dintre poeții prezenți amintim pe Grigore Vieru, Alexandru Cazacu, Marian Hotcă, Gheorghe Grigurcu, George Vulturescu, Vasile Gogea, Gellu Dorian, Gina Zaharia, Sorin Grecu, Diana Trandafir, Irina Lucia Mihalca, Constantin Noica, Liviu Ioan Stoiciu, iar dintre prozatori, Gheorghe Ene și Laurențiu Orășanu. Minunile Sfîntului Sisoe ale lui G. Topîrceanu constituie Supliment FEED BACK.


Fântâna Blanduziei
, seria a IV-a, Anul I,. nr.1-2, 2018- 2019, Bacău. Eseurile și comentariile acestei ediții sunt realizate de Ioan Dănilă, În jurul bicentenarelor (editorial), Școala din Borzești, sub semnul a două nume cardinale – Ștefan cel Mare și Vasile Alecsandri și Cronica Marii Uniri, în ilustrate poștale, Simona Lazăr, Kogălniceanu și Negruzzi „pionieri ai artei culinare”, Sorin Brașoveanu, Biserica din Borzești – multă istorie și o legendă, N. Geană, Scurt istoric al școlii primare (elementare) din satul Borzești, Sorina-Roxana Costandache, Ce-ar fi fost dacă?, Constantin Zavati, Centenarul Zborului Marii Uniri, sărbătorit la Bacău. Ioan Dănilă provoacă la dialog pe acad. Alexandru Boboc și pe acad. Mircea Martin, iar Vasile Fluturel pe Maria Platon. Karina-Ingrid Cojocariu face profilul – Vasile Conta – filosoful nemțean, iar Hora Unirii este redată și în versiune în limba engleză de Mariana Zavati-Gardner și John-Edward Gardner. Poezie semnează: Cristina Cîmpeanu, Georgiana Pătrășcan și Felicia Lupu-Cioineag. Ne este prezentată, în detaliu, Reuniunea Culturală Alexandriada la cea de-a III-a ediție.


L i t e r a 13
, Anul V, nr. 20, trim. IV, 2019, Siliștea-Brăila. Eseurile și comentariile sunt realizate de Alexandru Halupa, Brăileanul, Valentin Popa, Vasile Băncilă în regimul comunist, George Apostoiu, Recitindu-l pe Cioran, Constantin Avădanei, Nadia Urian Linul – Satul poveștilor, Paul Strepol, Schimbarea sau ne-schimbarea, după 30 de ani, Virgil Andronescu, Ediția a XIII-a, Festivalul Internațional de Teatru Zile și Nopți la Brăila și Lectura în sat, un proiect literar reușit. Mihai Vintilă este în dialog cu Silviu Radu. Critica literară este făcută de Dumitru Anghel (A.G .Secară – Halibey, poarta turcească), A.G. Secară (Virgil Andronescu, Nuclee aforistice), Mihai Vintilă (Cezar Amariei, Zilele noastre mărunte). Poezia poartă semnăturile: Marin Ifrim, Alexandru Halupa, George Baciu, Oana Manolescu, iar proza: Cristina Zaha. Sunt consemnate evenimentele: Valeriu Ion Găgiulescu s-a întâlnit cu membrii revistei Litera 13 pentru a marca apariția volumului Jurnalul unui student la F.F., Jenică Chiriac Primește un premiu la Vrancea Literară, și Festivalul Internațional EUROPOESIA 2019 Brăila-Tulcea. Ariciul literar are în țepi: Mă doare gura dacă tac de Marinela Balu Capșa, Cu muza în tandem de Nicolae Iliescu și Poeme de dragoste de Ion Ciocanu.


L i t e r e
, Anul XX, nr. 10 (235), octombrie 2019, Târgoviște. Remarcăm eseurile și comentariile realizate de Mihai Stan, Poveste cu disidenți (editorial), Barbu Cioculescu, Croitorul de cărți, Mihai Cimpoi, Logica dinamică a continuității, Marian Popa, Intelectualul: ce mai este din ce n-a fost să fie, Alex. Ștefănescu, Argint galben de Mircea Bârsilă, Marin Iancu, Marin Preda. Proza de început. Personaje tenebroase (2), Lina Codreanu, Toposuri formatoare, Tudor Nedelcea, Despărțirea de Eminescu (2), Magda Ursache, trecutul? Pe aici nu se trece!, Savian Mur, Lut… lut…lut…, critica literară scrisă de Gheorghe Grigurcu (Barbu Cioculescu, La Steaua Păstorului), Mihai Stan (Aurelian Silvestru, Străina de la Hollywood), Nina Corcinschi (Iulian Filip, poezia senzorială), Ana Dobre (Luminița Zaharia, Rapsod popular), Niculae Ionel (Grigore Leșe, Horea în grumaz. Înger păzitor și ispită), Florentin Popescu (Cezar-Mihail Bucur, Religia Iubirii), Titi Damian (George D. Piteș, fața neștiută a traducătorului), Lucian Gruia (Ion Dincă, Doar o colegă). Poezia este semnată de Louis Aragon, Alliette Audra (traduceri de Paula Romanescu), Vasile Romanciuc (prezentat de Iulian Filip), Nicolae Spătaru (prezentat de Vasile Tărâțeanu), George Coandă, Corin Bianu, Liviu Mățăoanu, Alexandru Cazacu, Corneliu Berbente și proză, de Dumitru Augustin Doman, Ștefan Dorgoșan, Ion Mărculescu.


Mărturii culturale
, Anul IV, nr. 3 (15), iulie-septembrie 2019, Satu Mare. Eseurile sunt realizate de Aurel Pop, Mai pâlpâie lumina speranței… (editorial), Marta Cordea, Iosif Man de Șieu, unul dintre deputații români, care au reprezentat părțile Maramureșului în Dieta de la Pesta din 1848-1849, Icu Crăciun, Eroul măierean Emil Rebreanu, Viorel Câmpan, Poezia lui Petöfi, „Pató Pál úr”, în trei tălmăciri românești, Marin Pop, Din activitatea Reuniunii Învățătorilor Români Sălăjeni în zona Tășnadului înainte de Marea Unire (I), Carol C. Koka, Timotei Cipariu, un erudit transilvănean membru fondator al Academiei Române, Ovidiu T. Pop, 100 de ani de învățământ liceal românesc în Transilvania, Elena Ioana Koka, Raluca Ghideanu și Primăria Orașului Ardud vor să înființeze un Muzeu al Vrăjitoarelor. Critica literară este făcută de Maria Vaida (Daniel Luca, Sindromul Mowgli), Constantin Stancu (Adrian Botez, Autobuzul întârziat), Ionel Necula (Adrian Botez, Mic tratat de poetică). Poezie semnează: Ioan Nistor, Ștefan Aurel Drăgan, Adriana Costinaș, Adrian Francisc Munteanu, Claudia Oșan, Nicolae Nistor, Cristian Boloș, Vasile Dan Marchiș, iar proză: Gheorghe Gheorghiade, Carol Erdös și Thanas Medi (prezentare și traducere de Oana Glasu). Cu ocheanul, din Turnul Pompierilor… (jurnal in/ util) sunt consemnările lui Ioan Nistor.


Mișcarea literară
, Anul XVIII, nr. 2 (70), 2019, Bistrița. Țara de hîrtie este editorialul lui Olimpiu Nușfelean. Despre Constantin Cubleșan 80 scriu: Vasile Vidican, Adrian Țion, Doina Macarie, Meniuț Maximinian, Teodora Uilean, Olimpiu Nușfelean, Irina Petraș, Mircea Popa, Theodor Codreanu, Gheorghe Glodeanu, Zenovie Cârlugea, Rodica Lăzărescu, Radu Ciobanu, Andrei Moldovan. Tot aici remarcăm dialogul Olimpiu Nușfelean – Constantin Cubleșan și eseul sărbătoritului: Răsărit de zodii (Lucian Blaga). Critică literară fac: Gheorghe Simon, Vălul transparent al poeziei române (Veronica Micle), Andrei Moldovan, despre risipirea de sine în poezia Hannei Bota, Ion Mureșan (Alice Valeria Micu, Pereți), Ana-Maria Iliuță (Cassian Maria Spiridon, Cu gânduri și cu imagini), Diana Dobrița Bîlea (Remus Valeriu Giorgioni, Marea, o frescă livrescă), Cristina Ștefan (Mirela Orban, Buzunare pentru răvașe netrimise), Iacob Naroș (Armina Flavia Adam, Raiul de urgență, Radu Sergiu Ruba, Scene explorări, condeie – Dialoguri salvate, George Vulturescu, Ștefan Augustin Doinaș. „Tiparele eterne” și poetica orizontalității), Daniela Sitar-Tăut (Ioan Potop, Dorul, liantul iubirii), Lörinczi Francisc-Mihai (Nicolae Crepcia, În căuterea Speranței), Ion Radu Zăgreanu (Herta Müller, Astăzi mai bine nu m-aș fi întâlnit cu mine însămi), Claudia Feldrihan (Gheorghe Schwartz, Jocurile trecerii), Ovidiu Pecican (Ioana Heidel, Dincolo de orizont), Virgil Rațiu (Petru Ursache, Istorie, genocid, etnocid), Anastasia Dumitru (Ioan Pintea, Mic jurnal discontinuu), Aurel Rău (Nicolae Vrăsmaș, Puncte cardinale). Poezie semnează: Cassian Maria Spiridon, Angela Baciu, Ioan Mărginean, Daniela Marghetti, Mihaela Aionesei, Andrei Mic, Toni Chira, Lucian Perța (parodii).


P l u m b
, Anul XV nr. 152, noiembrie 2019, Bacău. La rubrica Scriitori din Filiala Bacău a USR sunt prezentați: Traian Drăgănescu și Grigore Codrescu, în numărul anterior fiind Virgil Panait și Emil Niculescu. Remarcăm apoi comentariile și eseurile realizate de Mihai Buznea, Spectacolele toamnei, Ioan Vulcan-Agniteanul, Amintirile de neuitat, Romulus-Dan Busnea, Centrala care produce energie creativă, Ozana Kalmuski Zarea, „Altfel e greu pe pământ”, Nicolae Scurtu, Însemnări despre posteritatea lui Vasile Alecsandri, Dumitru Brăneanu, Și toamna a trecut pe la noi pe-acasă, Grigore Codrescu, La despărțirea de OMUL MIHAI EMINESCU, Emil Bucureșteanu, Calistrat Hogaș – poet, Constantin Vorniceasa, Fenomenul sectar. Constantin Severin este în dialog cu Joaquim Garrigos, aforismele aparțin lui Liviu Zanfirescu, Mihaela Aionesei scrie in memoriam Ana Podaru, iar Cristina Ștefan consemnează: Sărbătoriții în noiembrie – Filiala Bacău a USR și Toamna Bacoviană a Scriitorilor (1-2 noiembrie). Critică literară scriu: Constantin Dram (Constantina Raveca Buleu, Critică și empatie), Ioan Țicalo (Ion Filipciuc despre Mihai Eminescu), Dan Perșa (Cristina Ștefan, Însemnări (ne)critice), Mioara Bahna (Ionuț Caragea, Iubirea mea abisală), Ionel Necula (Valeria Manta Tăicuțu, Anotimpuri de plumb), Cecilia Moldovan (Ion Cristian Iovan, Când o fi dat colțul ierbii…), Domnița Neaga (Constantin T. Ciubotaru, Memorii aproape oblice), Lucian Strochi (Monica Manole, Lecția 29 și altele). Poezie semnează: Ion Prăjișteanu, Petrache Plopeanu, Romică C. Ghica, Vasile Dan Marchiș, Marin Moscu, iar proză: Emil Simion. Scântei galbene, nr.17, noiembrie 2019, supliment PLUMB, cuprinde proză scrisă de Mara Paraschiv și Livia Ioana Retea, poezie semnată de Dana Zetu, Sibiana Mirela Antoche, Daniel Sascău și eseuri realizate de Maria Secară, Roxana Zachman Țîșcă, Teodora Seceveanu și Ștefania-Cecilia Doboș.


Pro Saeculum
, Anul XVIII, nr. 5-6 (137-138), 15 iulie – 1 septembrie, 2019, Focșani. Remarcăm eseurile și comentariile realizate de Rodica Lăzărescu, Editorial culinar aniversar), Magda Ursache, Nevoia de repere absolute, Ion Filipciuc, Eminescu în limba polonă, Mircea Braga, Imperialul și spiritus loci ca „diversiune” arhetipală, Maria Nițu, „Cântecul de siren㔄în coadă de pește”, Petre Isachi, Dostoievski și drumul spre centru (4), Ion Fercu, O tulburătoare spovedanie despre viațămoarte, Marian Barbu, Periplu lirico-epic al unui scriitor de top, Victor Ravini, Unii au înțeles Miorița pe dos, Iulian Chivu, Miorița în Teleorman – puncte de vedere –, Ioan Dumitru Denciu, Jurnal neconvențional, interviurile ediției, de Rodica Lăzărescu cu George Corbu Senior și George Corbu Junior, Vasile Ghica cu Naji Naaman și Virgil Rațiu cu Niculae Gheran, critica literară scrisă de Andrei Moldovan (Dumitru Crudu și drumul dramatic spre niciunde), Virgil Rațiu (Radu Țuculescu, Uscătoria de partid), Passionaria Stoicescu (Victoria Dragu Dimitriu, Reproducere color), Ana Dobre (Elena Ionescu Colcigeanni, Misterul din ajunul nunții), Corneliu Vasile (Gheorghe Iova, Ciungamații), Traian D. Lazăr (Ion Diaconescu, Temnița. Destinul generației noastre), Diana Dobrița Bîlea (Mihaela Meravei, Cu orașul meu se întâmplă ceva, Adrian Nicola, Zborul trupului spre suflet, Silvana Cojocărașu, Celălalt țărm). Semnează poezie: Marcel Mureșeanu, Victoria Milescu, Nicolae Cabel, Dumitru Velea, Alexandru Jurcan, Julie Anne Gilligan (traducere și prezentare de Mariana Zavati Gardner), teatru: Nicolae Havriliuc, iar proză: Doina Cherecheș, C. Turturică, Mihai Sălcuțan, Dumitru Hurubă.


Reșița literară
, Anul I, nr. 3, iulie-august-septembrie, 2019. Eseurile și comentariile sunt realizate de Radu Cernătescu, Despre primari și reviste (editorial) și Despre absurd, Constantin Rupa, Cum se scrie Lyrica magna, Ion Știubea, Un Jurnal izraelian inedit și necesar, Sergiu Bălan, Un illuminatus prin Banatul Montan, Mircea Rusnac, Când a fost Griselini la Reșița?, Marian Apostol, TGM și Regăsire. Titus Crișciu este în dialog cu Monseniorul Iosif Csaba Pál, episcopul Banatului, iar Marian Apostol este prezent cu Jurnal de călătorie. Critica literară este făcută de Ionuț Caragea (Costel Stancu, Ochiul din palmă), Radu Cernătescu (Costel Simedrea, Calendare de fum), Maria Nițu (Ion Oprișor, Ultimul solstițiu), Sergiu Bălan (Florin Dochia, 36 de zile cu Lilith), Maria Bologa (Ioan Barb, Imnul frumoasei Olivetti), Ana Kremm (Anton Georgescu, In-Certitudini civilizate), Ion Știubea (Nicolae Sârbu, La o vânare de dinozauri). De la anticariat sunt prezentate cărțile: Funeraliile Regelui Gheorghe, de Tudor Gherman și Manuscrisul găsit la Saragosa, de Ion Potocki. Poezie semnează: Robert Șerban, Costel Stancu, Costel Simedrea, Ion Oprișor, Florin Dochia, Ioan Barb, Ana Kremm, Maria Bologa, Dumitru Cristănuș, Iosif Caraiman, Petru Bungărzan, Nicolae Preda, Ion Moșteoru, Iulian Barbu, Iacob Roman, Lorin Cimponeriu, Claudia Radu, Nicolae Corlat, Adrian Alui Gheorghe, Ovidiu Gligu, Nicolae Dumitru Vlădulescu, iar proză: Matei Mircioane, Raluca Gârban și Costel Stancu.


S c r i p t o r
, Anul V, nr.11-12 (59-60), noiembrie-decembrie 2019, Iași. În această ediție remarcăm poeme semnate de Emil Hurezeanu (cu poem desenat de Dragoș Pătrașcu), Vasile Gribincea, Vlad Mușat, Nicolae Panaite, Halmosi Sándor (prezentare și traducere de Francisko Kocsis), iar proza, de Ion Țurcanu, eseurile realizate de Traian Diaconescu, Martin Opitz și românii din Transilvana, Elvira Sorohan, Heteronimia ca redimensionare a lumii, Emina Căpălnășan, Ce (nu) știam despre cuvintele mici și mari, Viorel Barbu, Matematica, poezia și arta, Ștefan Afloroaei, Paradoxul crud al imaginii de sine, Leo Butnaru, Despre leologisme ca literatură… la minut, comentariile făcute de Ioan-Aurel Pop, Țara românească a Moldovei, Ioan Scurtu, Despre istoria unirii Basarabiei cu România, Grigore Ilisei, Iașii prieteniilor artistice, Liviu Ioan Stoiciu, Din anul revoluției. De uz strict personal (XXVII), dialogurile: Nicolae Busuioc – Nicolae Leahu și Ovidiu Dunăreanu – Cristian Bleotu, critica literară scrisă de Simion Bogdănescu (Poezia vlahuțiană azi), Constantin Coroiu (Mircea Muthu, Ochiul lui Osiris), Horia Bădescu (Eugen Uricaru, Despre ce vorbim?), Cristina Hermeziu (Mircea Cărtărescu, Melancolia), Ioan Holban (Liviu Antonesei, Umbra mării nu este marea), Sonia Elvireanu (Marian Drăghici, Păhăruțul), Constantin Cubleșan (Mircea A. Diaconu, Biblioteca română de poezie postbelică), Diana Bobică (Anton Adămuț, Amicus Plato sed magis amica veritas), Ioan Răducea (Ion Tudor Iovian, Și omul n-a mai scos nici un cuvânt), Cristina Chiprian (Traian Ștef, Epopeea șobolanului Louse).


Sintagme literare
, anul VII, nr. 4(39), august 2019, Dudeștii Noi. La Poesis sunt prezenți: Adela Conciu, Adrian Botez, Adrian Lăzărescu, Alexia Bădescu, Ana Ardeleanu, Angela Furtună, Carmen-Maria Mecu, Carmen Popescu, Christian Bistriceanu, Constantin Stancu, Dana Logigan, Daniela Guzu, Dumitru Ichim, Emilia Amariei, Eugenia Paraschiv, Emil Simion (și proză), Gabriela Crețan, Gheorghe Vidican, Ildi Șerban, Irina Lucia Mihalca, Iulia Elize (și proză), Lavinia Elena Niculicea, Lorena Purnichi, Luca Cipolla, Maria Calleya, Mihaela Gudană, Mihaela Oancea, Nela Talabă, Nicolae Nistor, Oana Frențescu, Silvia Bitere, Valentina Becart, Vasile Lungeanu; la Proză: Camelia Ardelean, Corina Georgescu, Lucian Mănăilescu, Radu-Ilarion Munteanu, Veronica Baciu, Viorica Bălteanu; la Atelier critic (selectiv):Adrian Dinu Rachieru (Virgil Diaconu, învățând „alfabetul neliniștii”), Camelia Ardelean (Dana Pascu, Alte vise, alte doruri), Constantin Stancu (Adrian Botez Autobuzul întârziat, Daniel Luca (Daniela Guzu, O altă duminică, Livia Ghighilicea, Iartă-mă, Raluca Faraon, Să locuiești într-un cerc și să nu-ți atingi centrul, Daniel Marian (Ioana Cîrneanu, Eternitatea unei clipe, Vasile Rodian, Surâsul potecii ascunse, Violeta Pintea, Șarpele roșu, Daniela Mihăieș, Doamnă de Duminică, Ioan Barb, Imnul frumoasei Olivetti), Daniel Mariș (Andrei Caucar, Carte de despărțire, Ion Toma Ionescu, Al cincilea anotimp, Vali Nițu, Metafore din palma cerului) Elisabeta Bogățan (Manolita Dragomir-Filimonescu, À la croisée des poèmes), Ionel Bota (Geo Galetaru, Fotografia unei duminici amânate, G. Gabriel Petru Băețan, Estetica decadenței), Mihaela Meravei (Daniel Marian, Călărețul din zorii unei iubiri amânate), Ottilia Ardeleanu (Ana Urma, Isadorable); iar La curțile dorului, Ion Căliman cu Creație și tradiție în folclor.


Sintagme literare
, anul VII, nr. 6(41), decembrie 2019, Dudeștii Noi. La Poesis sunt prezenți: Adelina Constantin, Adi Filimon, Adriana Weimer, Adrian Lăzărescu, Carmen-Maria Mecu, Daniela Bîrzu, Daniela Mihăieș, Daniela Slapciu, Daniel Mariș, Dan Rotaru, Dorian Stoilescu, Dorina Șișu Ploeșteanu, Elena Katamira, Eugenia Paraschiv, Florina Sandală Cojocaru, Gabi Schuster, Gabriela Ana Bălan, Gavril Iosif Sinai, Gela Enea, George G. Asztalos, Gheorghe Simion, Gina Goia, Irina Alexandrescu (și proză), Irina Lucia Mihalca, Laura Cătălina Dragomir (și proză), Lavinia Elena Niculicea, Liuba Botezatu, Lucian Ioniță, Maria Dobrescu, Maria Jorj, Maria Oprea, Marius Iulian Zinca, Mădălina Bărbulescu, Mihai Savin, Oana Frențescu, Petruța Niță, Teo Cabel, Vasile Dan Marchiș, Violeta Pintea; la Proză: Constantin Geantă, Corina Vlădoiu, Dumitru Ichim, Nicolae Sârbu, Radu-Ilarion Munteanu, Veronica Baciu; la Atelier critic (selectiv):Adrian Dinu Rachieru (Gheorghe Pituț), Camelia Ardelean (Mirela Ianuș Dinga), Costel Stancu (Marina Almășan), Daniel Luca (Marius Dumitrescu, Laurian Stănchescu) Daniel Marian ( Costel Stancu, Carmen Secere, Gheorghe Vidican, Costel Simedrea), Daniel Mariș (Gabriela Trotuși) Elisabeta Bogățan (Eugen Dorcescu), Serghie Bucur (Geo Galetaru), Cezarina Adamescu (Alexandrina Tulics), Corina Vlădoiu, (Marius Daniel Popescu), Daniela Toma (Alexandru V. Dan); cu eseu:Alexandru V. Dan, Constantin Stancu, Milena Lițoiu, Raul Constantinescu; iar La curțile dorului se sflă Ion Căliman.


S u d
, Anul XXIII, nr. 9-10 (222-223), septembrie-octombrie 2019, Bolintin Vale. Eseurile și comentariile sunt realizate de Vasile Grigorescu, Educația (editorial), Florentin Popescu, Scriitori, în viziuni grafice (VI), Alexandru Cazacu, Lumini interioare, Gabriel Dragnea, Cătălin Bursaci sau poezia care abia începuse…, Ion Andreiță, De neamul moldovenilor… din Bărăganul ialomițean. 5. Din caietul poetului Mitu Moldovitu, Neculai C. Muscalu, A. D. Xenopol despre „poetul poporan” Vasile Alecsandri, George Apostoiu, Nicolae Manolescu. O istorie critică a literaturii române, Nicolae Scurtu, Pan M. Vizirescu memorialist, Florin Colonaș, Vanguardia. Revista de avance, Ioana-Ruxandra Fruntelată, Etnografie și filologie clasică, Luminița Cornea, Note dintr-o călătorie în Basarabia. Critica literară este făcută de Titus Vîjeu (Florentin Popescu, Șapte convorbiri imaginare cu G. Topârceanu, Valeriu Birlan, Lecția de astronomie, Ion Văduva, Conspirația cuvintelor, Daniel Tei, Spovedanie târzie), Florentin Popescu (George Alboiu, O sută și una de poezii și Florin Grigoriu Medalioane critice vol. III), Șerban Codrin (Nicolae Dan Fruntelată, Cursa de fluturi), Elisabeta Bogățan (Victoria Milescu, Strada Lăcustei), Alexandru Cazacu (Mihaela Aionesei, Insomniile bufniței, Vasile Toma, Dans cu amurgul), Victoria Milescu („Noapte bună, săgetătorule!” – Toma George Maiorescu), Ion C. Ștefan (Nicolae Vasile, Începutul cercului), Eliza Roha (Theodor Răpan, IN VIVO.


Tecuciul literar-artistic
, Serie nou (anul 13) nr. 54,al treilea trimestru, 2019. Din bogatul conținut al revistei, remarcăm eseurile realizate de Dan Movileanu, Un mic război civil (editorial), Petre Isachi, Ștefan Petică și logica poetică a „lebedei negre” sau aspirația spre imaterialitate și intangibil, Petruș Andrei, „Tragicul poet” Ștefan Petică – dincolo de litera cursului universitar, Doru Scărlătescu, Glose la encomionul eminescian, Ștefan Munteanu, Constantin Amăriuței despre metafizica lui Eminescu (V), Adrian Dinu Rachieru, Grigore Hagiu sau poetica visării, Lucia Olaru Nenati, Miasma, Dan Anghelescu, Vintilă Horia: Credință și cunoaștere, Mircea Platon, Spectatorul de operă total, Narcisa Boldeanu, Grigore Vieru, simbol al unei zodii tragice, portretele lui Daniel Corbu, Mihai Cimpoi, mirabilele construcții critice ale farmazonului moldav și Horia Zilieru, experimentul liric între scenariul orfic și gramatica erosului, studiul lui Vladimir Radu, Mircea Vulcănescu și spiritul „generației arestate” și interviurile: Ioan Dănilă cu Pavel Șușară și, in memoriam, Angela Baciu-Emil Manu. Critică literară fac: Tănase Dănăilă (Lidia și Virgil Pavel, Întoarcerea în timp), Ioan Holban (Valeriu Matei, Stea peste mare), Anastasia Dumitru (Elena Netcu, Exilații). Poezia poartă semnăturile: Mihai Eminescu, Mircea Cojocaru, Petruș Andrei, Liviu Ioan Stoiciu, Adrian Alui Gheorghe, Liliana Ursu, Raluca Faraon, Cecilia Moldovan, George Tei, Gheorghe Șerban, Bianca Partenie, Mihaela Gudană, Ștefan Petică (în versiuni spaniolă și germană de Nicoleta Călina Presură), Dumitru Brăneanu (cu versiune rusă de Svetlana Basoc), Roxana Racaru (și în versiune franceză), iar proza: Silvia Budescu, Ghiță Nazare, Roxana Racaru, Violeta Ionescu, Katia Nanu, Firiță Carp, Victor Acicârlănoaie.


1 3 P l u s
, Anul XXII, nr. 193, 2019, Bacău. Eseurile și comentariile sunt realizate de Ion Dinvale, Vanitate, suficiență, prețiozitate, Mihai Botez, Instituția NU, Petre Isachi, Alecsandri și „arhitectura de ispite” a Operei. Efecte estetice, Florinela Floria, Mihai Botez și romanul ca provocare auctorială francofonă, Teodor Pracsiu, Eminescu – 200 de ediții, Cornelia Ichim Pompiliu, Păltiniș, elita, locul și „vanitățile de domnișor”, Silvia Trăistariu, Sculptură, spațiu și lumină. Critică literară fac: Camelia Ardelean (Valeriu Valegvi, Eva printre degete), Mihai Botez (Oana Mihaela Savin, Timpul meu de singurătate), Petre Isachi (Vasile Proca, Aer cu spini, Gabriela Anton, Profesorul de singurătate, Mihai Stîncaru, Myozotis, Prostologhikon, Casa Imemorabilă, Petru Botezatu, reflecțiuni de pe coclauri), Ottilia Ardeleanu (Petru-Ioan Gârda, Ironii sentimentale), Daniel Luca (Kora Molnar, Poemul dintre lumi), Corneliu Vasile (Mărgărita Miller-Verghy, Theano), Adrian Lungu (Dany Deep, Doamnă de Duminică/ Signora di Domenica), cronica de film a lui Alexandru Jurcan, Viața altora. Poezia e semnată de George Bacovia, Gheorghe Izbășescu, Mihaela Roxana Boboc, Emilia Mardare, Daniela Oatu, Oana Mihaela Savin, Adrian Voica, Ștefana Maria Grozav, Mihaela Aionesei, Nicolae Vălăreanu Sârbu, Florentina Stanciu, iar proza, de N. Vălăreanu Sârbu.


U r m u z
, seria a doua, anul VI, nr. 9-10, 2019, Câmpina. Sunt prezenți cu poezie: Șerban Foarță, Rob Schlegel, Paul Éluard și John Ashbery (tălmăciri de Florin Dochia), Galina Vieru, Blanca Trandafir, Gina Zaharia, Irina Lazăr, Lorena Craia, Mircea Teculescu, Aleisa Ribalta (tălmăcire de Corina Oproae), Maria Grădinaru. Critică literară fac: Mioara Bahna (Maria Dobrescu, Poeme cu Filip), Daniel Mariș (Violeta Pintea, Șarpele roșu), Radu Ilarion Munteanu (Raluca Faraon, să locuiești într-un cerc și să nu-i atingi centrul), Raluca Faraon (Diana Trandafir, Cele mai bune sunt așteptările), Florin Dochia (Emilian Marcu, Sfera de aer), Valentina Becart (Sebastian Golomoz, Buze-n templul dimineții). Ilustrarea acestui număr este făcută cu lucrări de Ion Ioniță.


UZP
– 100 de ani – Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – 1919-2019. UZPR, secolul viitor este editorialul lui Doru Dinu Glăvan – președinte al UZPR, Imnul jurnalistului – versuri de Miron Manega, opinii și comentarii legate de eveniment sunt exprimate de Neagu Udroiu, Nicolae Dan fruntelată, acad. Răzvan Theodorescu, acad. Eugen Simion, Corneliu Vlad, Ion M. Ioniță, Mădălina Corina Diaconu, Valentina Mareș (O placă memorială pentru eternitate), Roxana Istudor, „Kilometrul zero” al presei profesioniste, compendiul aniversar realizat de George Brătescu, Uniunea Ziariștilor Profesioniști, documetarul: Organizații de presă de-a lungul timpului – începutul: Noiembrie 1871 – Primul Congres al Presei din România, până la 1990 – Constituirea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, apoi, Personalități marcante ale presei românești – sunt prezentate 150 de fotografii, de la Ion Heliade Rădulescu și Gheorghe Asachi, până la Alexandru Stark și Ștefan Naciu.


Vatra veche
, serie veche nouă, anul XI, nr. 10 (130), octombrie 2019, Târgu Mureș. Remarcăm eseurile și comentariile realizate de Elisabeta Šelan, Ana Blandiana, „Cununa de Aur” a poeziei (I) (traducere de Nicoae Băciuț), Alexandâr Șubranov, Ana Blandiana în bulgară, Nikola Gjorgon, Svetlana Gjorgon-Bocevska, Nichita Stănescu la Struga, prin lentila unui fotograf (traducere de Nicolae Băciuț), Veronica Pavel Lerner, N. Steinhardt (X), Florian Copcea, Plăcerile lecturii și ale creației, Francisc Păcurariu, Blestemul chinezesc (VI), acad. Ioan Aurel Pop, Transilvania, Starea noastră de veghe (XXIX), Gheorghe Sarău, Corespondența lui Dimitrie Stelaru (XIX), Dumitru Hurubă, Mai altfel, despre Veronica Micle (IV), Să ne amintim de… Otilia Cazimir și Poezia Mihaelei Oancea, Gicu Manole, Mihai Eminescu și Basarabia (XVIII), Cezar Straton, Despre zicerea „moașta pe gheață”, critica literară făcută de Ilie Gorjan (Nicolae Dan Fruntelată, Scurt Tratat de istorie contemporană), Viorel Rujea (Liviu Nadiș, Anotimpuri), Constantin Stancu (Remus Valeriu Giorgioni, Marea, o frescă livrescă), Mircea Doreanu (A.I. Brumaru, Pustia și călătorul, Nicoleta Drăgan-Bucșă, Ecou duminical de fluturi), Cezarina Adamescu (Valentina Becart, Aș frânge tăcerea), Gh. Nazare (Ionel Necula, Natalia Negru. Dispuneri ocazionale), Ionel Necula (Adrian Botez, Mic tratat de poetică), poezia semnată de Anton Baev, Cristina Vasiliu, Dumitru Ichim, Mihaela Oancea, Ana Ardeleanu, Nicolae Nicooară-Horia, Iuliu Ionaș, Emilia Amariei, Adalbert Gyuris, Carolina Baldea, Zvonko Karanović, Tatiana Scurtu-Munteanu, Titus Suciu și proza, de Ștefania Oproescu, Anica Facina și Angela Burtea.

Cititorul de reviste

Redactorii revistei „Spații culturale” vă urează sărbători fericite și un an 2020 cu sănătate, bucurii și realizări! La mulți ani frumoși!

Distribuie:
Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Share