Spații culturale nr. 66 (14)

REVISTE LITERARE

Acolada, Anul XIII, nr. 8 (141), august 2019, Satu Mare. Editorialul lui Radu Ulmeanu se intitulează PSD, vântul și puful de păpădie, iar cronica literară aparține lui Gheorghe Grigurcu și se referă la cartea lui Zenovie Cârlugea: Tudor Arghezi. Dicționar esențial. Oameni din viața lui. Eseuri și comentarii realizează: Barbu Cioculescu, „Vedem adânc și izbucnim în cânturi”, Adrian Dinu Rachieru, Dora D’Istria, prima noastră feministă, Constantin Mateescu, Capitala sub ocupație (IV), Tudorel Urian, Poveștile comunismului românesc, Anda Luzia, Salată de vară cu roze și crumpi – recitind Urmuz de domnul Șușară, Constantin Călin, Trecut – prezent, prezent – trecut (IX), Magda Ursache, „Pulberea de aur”, Constantin Trandafir, Performanțele unei ediții, Florica Bud, Târguri de carte și târgușoare, Pavel Șușară, Masa și gravitația la Constantin Brâncuși, Ion Ardelean, Pictorul Aurel Popp, la granița dintre două culturi, Isabela Vasiliu-Scraba, O enigmatică pictură a Sfântului Arsenie Boca aflată în mijlocul Bucureștiului, Mircea Popa, Eginald Schlattner între menire și ispășire, Dan Culcer, Vatra. Surprize colegiale. Informatorii – XIII, Sergiu Simion, Afacerea „Meditația Transcendentală” și Institutul Psihologice și Pedagogice din București (IV), Ștefan Ion Ghilimescu, Doi români „de Roma”, Petru Romoșan, Al treilea om. Lucia Negoiță realizează un interviu cu Genoveva Logan și Carmen Brăgaru. Memorialistică scrie Alex. Ștefănescu, iar texte aforistice, Dumitru Augustin Doman și Gheorghe Grigurcu. Semnează poezie Ion Pop și Pravat Kumar Padhy (traducere de Olimpia Iacob), parodie: Lucian Perța.


Actualitatea literar
ă, Anul X, nr. 85, septembrie 2019, Lugoj. Eseurile și comentariile sunt realizate de: Nicolae Silade, Despre teamă și cunoaștere (un editorial pe temă dată), Remus V. Giorgioni, Frica de moarte/ frica de Dumnezeu, Cornel Ungureanu, Elena-Maria Cernăianu și identitatea ‹‹lugojană››, Magda Ursache, Un dialog doct, Virgil Diaconu, Lista canonică oficială a poeziei românești sau recunoașteri valorice, nostalgii partinice, plagiat, pornolirică, născociri… George Motroc este în dialog cu Tudora Teofana Patrichi. Critică literară scriu: Anton Georgescu (Titus Crișciu, Reverențe pentru semeni), Adrian Dinu Rachieru (Mircea Martin, Generație și creație), Radu Ciobanu (Ion Nicolae Anghel, Cartea Boemei), Valeria Manta Tăicuțu (George Mihalcea, Decameronul valah și alte poeme), Irina Lazăr (Alexandru Uiuiu, Iustin), Paul Bribete (Zamfir Urdăreanu, Pete de salvare), Ovidiu Pecican (Sadoveanu între muntenii și codri, Dafin Mureșeanu, Norul), Delia Munteanu (Dorina Măgărin, Galeria oglinzilor), Maria Bologa (Vasile Proca, Aer cu spini), Mioara Bahna (Vasile Proca, Aer cu spini). Dintre cărțile sosite la Remus V. Giorgioni amintim: Carte pentru minte, inimă și (wow!) literatură, de Magda Ursache, Casa Fericiților, de Radu Ciobanu, Hoțul de ferestre, de Costel Stancu, Vocea din somn, de Geo Galetaru, Fântână în cer, de Diana Dobrița Bîlea. Poezie semnează: Nicolae Silade, Zamfir Urdăreanu, Andrei Velea, Alexandra Lipară, Sorina Rîndașu, Andrei Sebastian Cristian, Alexandra Iancu, Alejandra Teherán (prezentare și traducere de Costel Drejoi), Pankhuri Sinha (prezentare și traducere: Mircea Dan Duță), Elilio Paz (prezentare și traducere de Nicoleta Crăete) proză: Dan Florița-Seracin, Gheorghe Alexandru Iancovici, teatru: Nicolae Havriliu.


Algoritm literar
, Anul X, nr. 2 (27), 2019, Streisângeorgiu-Călan. Remarcăm eseurile realizate de Silviu Guga,100 de prozatori din 100 de ani (editorial), Cornel Ungureanu, despre geografiile literare: între granițe, Constantin Cubleșan, Eminescu și China (Diana Cotescu, Tudor Nedelcea), Ștefan Borbély, C. Rădulescu-Motru și identitarul românesc, Viorel Chirilă, Poezia ca exorcizare a absenței, Mircea Moț, Naștere, moarte și înviere, Andreea Zavicsa, Ficțiune și autobiografie, Ion Negrilă, Pentru o lectură (posibilă) a Zonei, Nicolae Munteanu, Numerologia eminesciană și contemporană, conotațiile lui Gheorghe Grigurcu, Radu Ciobanu, Jurnal – aprilie 1996, critica literară scrisă de Felix Nicolau (Ana Selejan, Poezia românească în tranziție – 1944-1948), Daniel Mariș (Cosmin Perța, Cântec de leagăn pentru generația mea, Ioan Barb, Imnul frumoasei Olivetti), Silviu Guga (Dagmar Dusil, Dor de casă, dor de ducă), Angela Neche Mamier (Tania Tătar, Condamnată la visare), Geo Călugăru (Vasilica Ilie, Frusina), poezie semnată de Dinu Flămând, Ioan Barb, Costel Stancu, Daniel Lăcătuș, Vali Nițu, Adelina Fleva, Codruța Adriana Vancea, Magdalena Hărăbor, Camelia Stârcescu, Marius Penea, Ioan Radu Văcărescu (cu transpuneri în limba engleză din: Mihai Eminescu, Mircea Ivănescu, Ion Negoițescu, Ion Vinea, Lucian Blaga și Nichita Stănescu), iar proză, de Doina Popa, Lazăr Zăhan, George Văidean.


ARCA
, Anul XXX, nr. 7-8-9 (352-353-354), 2019, Arad. Un decalog. Ce nu este o revistă literară/ de cultură? este editorialul lui Vasile Dan. Critică literară fac: Constantin Dehelean (Radu Ciobanu, Casa fericiților, Viorel Mureșan, De gardă la Echinox), Gheorghe Schwartz (Ion Nicolae Anghel, Casa Boemei), Vasile Dan (Alice, Valeria Micu, Pereți), Maruzsné Sebó Katalin (Dagmar Mária Anoca, Cercul renascentist), Andrei Mocuța (Cosmin Leucuța, Hoodoo), Romulus Bucur (Florin Iaru, Jos realitatea! Cristian Teodorescu, București, marea speranță), Radu Ciobanu (Denis de Rougemont, Jurnalul unei epoci. 1926-1946. Țăranul de la Dunăre), Felix Nicolau (Titus Radu, Hornuri de argint și Sclipitorii), Ionel Bota (Ela Iakab, Cartea lui Athanasios, Ada D. Cruceanu, Grafeme), Sonia Elvireanu (Cornel Nistea, Iar nimic în cutia poștală), Lucian-Vasile Szabo (Daniel Timariu,, Tenebre. Cazul Laura). Interviurile sunt realizate de Ciprian Vălcan cu Luciano Maia și cu Alina Diaconú, iar eseurile și comentariile, de Mijail Malishev, Despre Cioran (traducere din limba spaniolă de Luiza Caraivan), Victor Neumann, Europa, religiile și modernitatea statală. Viziunea lui Mendelssohn, Marinela Flesheriu, Câteva păreri despre o poezie a lui Mircea Cărtărescu, Maria Nițu, Gheorghe Mocuța sau reconcilierea criticului cu poetul, Iulian Negrilă (Titu Maiorescu – 1840-1917). Poezie semnează: Ioan T. Morar, Viorel Mureșan, Miruna Mureșanu, Mihaela Iovănescu, Iosif Brodski (traducere de Leo Butnaru), iar proză: Ion Corlan și Nina Ceranu.


Ardealul literar
, Anul XXIII, nr.1-2 (80-81), 2019, Deva. Remarcăm dintre eseuri pe cele realizate de Mariana Pândaru, Raftul cărților alese (editorial), Theodor Damian, Marin Iancu, Eugen Simion: Lovinescu în oglinzile posterității, Mircea Moț, Argumente pentru o lectură, Muguraș Maria Vnuck, George Stanca – un brand, textele aforistice ale lui Gheorghe Grigurcu, Jurnalul scris în China de Liviu Ioan Stoiciu, portretele critice ale lui Daniel Corbu: Gheorghe Grigurcu, Ion Mircea, Petru Romoșan. Dintre poeții prezenți amintim pe Mircea Stâncel, Constantin Stancu, Dumitru Ichim, Daniela Marchetti, Mariana Zavati Gardner, George L. Nimigeanu, Miron Țic, Alexandru Cazacu, Marin Moscu, Teo Cabel, Alina Ion, George Ioniță, iar dintre prozatori, pe Ladislau Daradici, Dumitru Hurubă, Dana Oprița. Critică literară fac: Constantin Stancu (Alina Diaconu, Dragă Cioran – cronica unei prietenii), Daniel Marian (Valeriu Bârgău, Pământul tuturor faptelor), Delia Muntean (Vasile Morar, Fiți buni), Florina Maria Băcilă (Petru Giurgi, Crâmpeie dintr-un vis), Tudor Cicu (Culiță Ioan Ușurelu, Jurnalul unui singuratic), P. Stoicescu (Ramona Müller, Ursită drumului, Sorin Aurel Sandu, Transgresiuni), Gligor Hașa (Ioan Popa, Umbrele destinului), Titi Damian (Modernitatea și actualitatea scriiturii lui Damian Stănoiu), Miron Țic (Daniela Trandafir, Insomniile Dianei), Livia Fumurescu (Nicolae Băciuț, La taclale cu Dumnezeu, Elena Petruț, Călător prin frigul ființei), Daniel Luca (Daniel Marian, Călătorul din zorii unei iubiri amânate), Lucian Gruia (Daniel Marian, Șampanie cu veverițe)


ARGEȘ
, Anul XIX (LIV), nr. 9(447), septembrie 2019. Remarcăm comentariile și eseurile lui Liviu Ioan Stoiciu, La mare, strângând din dinți anul ăsta, C. Voinescu, „… un îmbogățit de război. Un burtă-verde”, N. Georgescu, Cum l-am editat pe Eminescu, Petru Pistol, Malversațiune, Leonid Dragomir, Logos și Eros, Aurel Sibiceanu, Prințul de Morunglav, Magda Grigore, Tabăra Națională de Creație Plastică, Pictură-Grafică „Ion Gheorghe Vrăneanțu”, Serghie Bucur, Fiul lui Bacovia, Mariana Șenilă-Vasiliu, Capodopere ale picturii universale (II), Mihai Barbu, Carbon City, Ținutul Transilvaniei/ Strigăte & șoapte din Orașul subteran, aforismele lui Gheorghe Grigurcu, dialogul lui Adrian Alui Gheorghe cu Claudiu Târziu, critica literară realizată de Nicolae Oprea (Barbu Cioculescu în dialog cu Mihai Stan), Mircea Bârsilă (Poezia lui Arcadie Suceveanu), Dumitru Augustin Doman (Florin Toma, Depozitul de bătrâni, Nicolae Rotaru, Rudele de sânge), Marin Iancu (Remus Valeriu Giorgioni, Marea, o frescă livrescă), Ionel Bota (Mihail Soare, Dragoste, pupeze și colaci), Geo Vasile (Cornelia Ichim Pompiliu, repetiție generală cu apocalipsă), Ștefan Ion Ghilimescu (Ion Tudor Iovian, și omul n-a mai scos nici un cuvânt), Gheorghe Truță (Victoria Stolojanu, Puma nu mai mârâie), N. Georgescu (Vasile Toma, Vântul în spini), Vasilica Grigoraș (Mihaela Meravei, Cu orașul meu se întâmplă ceva ciudat), Domnița Neaga (Liviu Mățăoanu, Deasupra lui Hans), Ana Dobre (Sergiu Huzum, Privind lumea prin cuvinte), Nicolae Dina (Iulian Bitoleanu, Triptic al sublimului), Mioara Bahna (Ștefan Mitroi, Goarna lui Tuturuz). Poezia este semnată de Liana Stamin, Leo Butnaru, Toma Biolan, iar proza, de Simona Fusaru, Marian Ilea.


Ateneu
, Anul 56 (serie nouă), nr. 599-600, iulie-august 2019, Bacău. Salută aniversarea a 55 de ani de la apariția primului număr al revistei ATENEU: Carmen Mihalache, Sorin Brașoveanu, Rodica Lăzărescu, Magda Cârneci, Cristian Livescu, Dumitru Brăneanu, Gabriela Adameșteanu, Dumitru Augustin Doman, Ovidiu Dunăreanu, C.Th..Ciobanu, Cornel Ungureanu, C.D. Zeletin, Leo Butnaru, Doina Cernica, Emil Nicolae, Adrian Dinu Rachieru, Alexandru Ovidiu Vintilă, Nicolae Panaite, Florea Firan, Cassian Maria Spiridon, Eugen Uricaru, Nora Iuga, Cornel Cepariu, Gellu Dorian. Comentariile și eseurile realizate de Alex. Ștefănescu, Să-l citim în mod curent, Al. Ioanid, Fragmentarium, Ioan Dănilă, Bacăul (pre)primar (XV), Nicoleta Popa Blanariu, Ce să vezi?…Tzara arde și Dada se piaptănă, Marian-Sorin Rădulescu, Umbre ale strămoșilor uitați, la Ceau, cinema!, Carmen Mihalache, Mai mult decât o monografie, Parfum de solitude și E bine să fie diferit, Elena Ciobanu, ministerul singurătății, Constantin Țînteanu, Locuri familiare sau capul de porumbel?, Gheorghe Iorga, Despre NOU în poezie. Nimic despre MALLARMÉ, Ion Fercu, Ipostazele celor omenești: a trăi, a exista, a fi (5), acad. Alexandru Boboc, Eminescu și filosofia modernă. Spațiul poetic și lumi „posibile” (II), Vasile Spiridon, trebuiau să poarte un nume, Constantin Călin, „Urmăresc cu viscerală atenție mersul literaturii române”, Cornel Galben, Traian Nițescu, Victor Mitocaru, Dinspre sau înspre absolut, Ion Buzași, secvențele unei amintiri, Radu Cârneci. Adrian Jicu este în dialog cu Ovidiu Genaru. Totodată ne sunt aduse în pagină epistole de la Radu Cârneci: Epistole inedite către Corneliu Ștefanache. Critica literară este scrisă de Marius Manta (Ion Tudor Iovian, „și omul n-a mai scos nici un cuvânt”), Violeta Savu (V. Leac, Monoideal), Ionel Savitescu (Raphael Dargent, Maria Antoaneta – procesul reginei). Poezia este semnată de Radu Cârneci (inedit), Violeta Savu, Luminița Amarie, Dan Petrușcă, Alda Merini (trad. și prez.: Sânziana Mureșeanu), iar proza, de Tudor Misdolea.


Bucureștiul literar și artistic
, Anul IX, nr. 8-9 (95-96), august-septembrie 2019. Remarcăm eseurile și comentariile realizate de Florentin Popescu, Nimeni nu dă socoteală nimănui sau despre haosul cultural actual (editorial), În vacanță, cu o tolbă plină de reviste, Marian Nencescu, Un memorialist al „subteranei” – I.D. Sîrbu, Titus Vîjeu, Nobel Prize – 2012 – Mo Yan, Mircea Eliade, Inspirația, Lucian Blaga, Cuvinte originare, Petre Țuțea, Concepția teoretică a lui Mircea Eliade, Emil Cioran, A nu fi om și Insatisfacția totală, Octavian Goga, Spiritualitatea românească, Dalia Bialcovski, Regina Maria – confesiuni în penel, Radu Adrian, Călătorie în istoria multimilenară a ceramicii (XX), Călin Stănculescu, Eminescu 130 – Filme cu și despre poet, Ion Andreiță, În avangarda clipei – Marginalii la un eveniment jurnalistic, Marius Tița, George Costea. Critica literară este făcută de Florentin Popescu (Ion Dodu Bălan, Poezii alese, Ion Roșioru (Camelia Ardelean, Anotimpurile cuvântului), Ion C. Ștefan (Anca Oprea, Plăcinta cu povești), Ion Haineș (Veronica Balaj, Cristina Mihai-Balaj, Alexandru Cetățeanu, Balanța cuvintelor). Dintre seniorii literaturii noastre, Florentin Popescu a ales, pentru dialog, pe Ion Andreiță (I). Poezia este semnată de Coman Șova, Dan Rotaru, Mihai Merticaru, Eugenio Montale (traduceri de Marian Papahagi), Nicolae Dan Fruntelată Perenitatea unei specii milenare a genului epic – FABULA (II): Gheorghe Asachi, Anton Pann, C. Bălăcescu, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri, Tudor Arghezi, Lică Pavel, iar proza, de Mihai Antonescu, Neagu Udroiu, Vasile Szolca, George Apostoiu, Romanița-Maria Ștențel, G. Th. Popescu.


Cadran cultural
, Anul II, nr. 4 (8), iulie–august 2019, Bacău. Comentariile și eseurile sunt semnate de Cornel Galben, Festivalul Național „Ion Drăgoi”, Centenar Paul Borcea,Harry Bar-Shalom – 80, G. Gheorghiță – 75, Remember Mureș Covataru și dialogul cu Petre Vlase, managerul Ansamblului Folcloric Busuiocul, Vasile Jenică Apostol, Între dragostea de Țară și trădarea Țării (I), Ștefan Munteanu, Tudor Ghideanu despre filosofia lui Eminescu (I), Constantin Călin, Pe margini de cuvinte (II), Dan Sandu, Cântec de prieten – Ioan C. Tălpău, Dan Perșa, Bacăul real și Bacăul artiștilor, Ozana Kalmuski Zarea, Caleidoscop muzical, Radu Ciobanu, Un Ion Creangă pictural. Critica literară este realizată de Ion Tudor Iovian (Violeta Preda, Cu gleznele întoarse) și Aristotel Pilipăuțeanu (Proiect de istorie a culturii băcăuane). Poezia este semnată de Florentina Stanciu și Mihaela Băbușanu, iar proza, de Nina Elena Plopeanu și Mariana Velisar-Codrescu.


Cafeneaua literară
, Anul XVI, nr. 8/ 198 și 9/ 199, august, septembrie 2019, Pitești. Remarcăm: critica literară făcută de Gheorghe Grigurcu (Eugène Ionesco, Căutarea intermitentă), Valeria Manta Tăicuțu (Dumitru Augustin Doman, Moartea de după moarte), Virgil Diaconu (Maria Ieva, Ecoul zborului), Arte poetice cu ancheta inițiată de Virgil Diaconu, Poezia Canonică românească, la care răspund: Gheorghe Grigurcu, Adrian Dinu Rachieru, Constantin Dehelean, Valeria Manta Tăicuțu, Un decent, Radu Ulmeanu, Daniela Varvara, Ovidiu Ivancu, Florin Dochia, Christian W. Schenk, Ana Dobre, Luigi Bambulea, Nina Vasile, Horia Bădescu, Liviu Antonesei, Ioan Vieru, Remus Furdian și Ioan Moldovan, Theodor Codreanu, Ionel Bota, Marius Ianuș, Dumitru Crudu, Șerban Foarță, Denisa Popescu, Olimpiu Nușfelean, Liviu Mătăoanu, Lucian Mănăilescu, Lista canonică oficială a poeziei românești sau Recunoașteri valorice, nostalgii partinice, plagiat, pornolirică, născociri… de Virgil Diaconu, Gândirea lui Qheleth de P.Y. Chia (trad: de Liana Alecu), eseurile realizate de Adrian Dinu Rachieru, Școala de literatură, un experiment eșuat? Fenomenul Labiș, Adrian Mihalache, Discurs despre culoare și lumină,Nicolae Mihai, 31 August. Ziua limbii române – zi națională a României. Poezia este semnată de Petofi Sándor, Ady Endre, Friedrich Nietzsche, William Wordsworth (traduceri de Alexandru Mălăescu), Victoria Milescu (cu versiune în limba franceză de Ion Roșioru), Virgil Diaconu, Petruț Pârvescu, Costin Tănăsescu.


Caligraf
, Anul XIX, nr. 8/ 207, august 2019, Alexandria. Eseurile și comentariile sunt realizate de Florin Burtan, Moartea fântânii, Iulian Chivu, Prozatorul Cornel Nistea la 80 de ani și Papa Francisc și aporiile perceperii lui Dumnezeu, Ștefan Mitroi, Zborurile lui Ștefan Câlția, Marian Nazat, Goarna lui… Ștefan Mitroi, Marin Iancu (Marin Preda, Personaje ignorate – XVII), Lucian Paraschivescu, Note, comentarii. Stan V. Cristea scrie despre: Marin Preda. Dicționarul personajelor. Critică literară fac: Ana Dobre (Gabriela Banu, Misterul dosarului negru, Florin Burtan (Luminița Cojoacă, Setea de piatră, Ioana Sandu, Memoria muntelui și Niculae Raduslav, Artizanatul comico-sedativ), Corneliu Vasile (Stan V. Cristea, Marin Preda. Anii formării intelectuale), Ion Roșioru (Camelia Ardelean, Anotimpurile cuvântului), Dumitru Anghel (Vali Iancu, Clipe sub condei), Radu-Ilarion Munteanu (Mihaela Aionesei, Sisifa), Nicolae Dina (Iulian Bitoleanu, Triptic al sublimului). Poezia poartă semnăturile: Rodian Drăgoi, Elena Liliana Popescu, Laurențiu Drăgușin, Nicoleta Milea, Eugenia Mihu, Pedro Oscar Godinez (Cuba), iar proza: Florin Burtan.


Constelații diamantine
, Anul X, nr. 8 (108), august 2019, Craiova. Comentariile și eseurile sunt realizate de Al. Florin Țene, Alianța discretă și fecundă dintre Poezie și Filozofie, Doina Drăguț, Trecere fugară, Tudor Nedelcea, I. D. Sîrbu, Livia Ciupercă, Centenar Ion D. Sîrbu, Ion Popescu-Brădiceni, Influența existențialismului francez asupra literaturii române moderne și postmoderne, Nicolae Grigore-Lăcrița, Distincția dintre Religie și Credință, Vavila Popovici, Filozofia, Religia și Știința (III), Dragoș Niculescu, Ideea de unitate a universului în dialectică, cu interpretări transcentive, George Petrovai, Filosofia indiană și sublima ei subtilitate (I), Galina Martea, Creația artistică în „Areopagus”, Stelian Gomboș, Încercările vieții…, Paula Romanescu, Carte și Arte românești în Franța (II), Dan Sandu, Porunca I, Viorel Roman, Feudalismul actual moldo-valah și clanurile interlope, Florentin Smarandache, Nu-i timp de pierdut timpul! Critică literară fac: Nicolae Rotaru (Ștefan Mitroi, Căderea în cer), Mihai Batog-Bujeniță (Sorin Finchelstein, Epigrame incendiare), Daniel Marian (Menuț Maximinian, Crucea nopții), Mihaela Meravei (Daniel Marian, Călărețul din zorii unei iubiri amânate), Florian Copcea (Fantasmele și ipostazele unui poet al „timpului pierdut” – Mihail Vasilievici), Ben Todică (George Anca, Avatar 12), Radu Botiș (Ana-Cristina Popescu, Percepții). Semnează poezie: Mircea Dorin Istrate, Liliana Popa, Mihai Merticaru, Corina Pendus, Horea Porumb, Constantin Miu, Florentina Stanciu.


Dunărea de Jos
, nr. 210, august 2019, Galați. Tema aflată în dezbatere, în această ediție, este Expresionismul. Citatele la temă sunt date de Vasili Kandiski, Lucian Blaga, Nicolae Balotă, Harold Palmier, Ion Caraion, Paul Valéry, Jean Bazaine, Marc Chagall, Tudor Vianu, Maria de Micheli, Kasimir Edschmid, O. Kokoschka, Herbert Read, Wilhelm Warringer, Edvard Munch, August Strindberg, Laurențiu Ulici, Hans Sedlmayr, Nichifor Crainic, Mihai Ralea; dintre eseuri amintim pe cele realizate de Nicolae Bacalbașa, Rodin între Hercule și Anteu, Hermann Bahr, Expresionismul, Herbert Read, Semnificația artei (fragmente), Adriano Tilgher, Drama expresionistă, A. Dominic, Germania intelectuală de azi – Expresionismul (din revista Gândirea, nr. 2, 1922), G. Bogdan-Duică, Expresionismul (din revista Societatea de mâine, nr.13, 15 și 16-17, 1925), iar poezia aparține lui George Bacovia, Lucian Blaga și Ion Barbu. Critică literară fac: Victoria Milescu (Dan Tipuriță, la vest de stânca temporalului), Corneliu Stoica (Albumul de artă Ștefan Buțurcă), Octavian Mihalcea (Daniela Toma, Nunta nălucilor de hârtie), Gabriela Eftimie Iaurum (Limbajul magicului în viziune literară), Dumitru Anghel (Valentina Balaban, Sub licență solară).


Expres cultural
, Anul III,. nr.9 (33), septembrie 2019, Iași. Eseurile și comentariile sunt realizate de Liviu Ioan Stoiciu, Avem resurse literare, în subteran și la suprafață, revistele de cultură le exploatează, Nicolae Panaite, Despre reviste și climat literar, Eugen Munteanu, Notații despre poezia lui Octavian Goga, Mircea Ciobotaru, „Misterele ” onomastice ale Iașilor (LVII), Mihaela Grădinariu, Îmblânzitorul de muguri și zăpezi, Al. Cistelecan, O cântare de parastas (Georgeta Mircea Cancicov), Florin Faifer, Trei muschetari… și cu încă unul, patru, Dan-Bogdan Hanu, Dog’s diary (din vremea câinelui sub acoperire involuntară), Ioan C. Teșu, Tehnologia digitală: capcane și primejdii, Petru Popa, Radu Cosașu. Între literatură și jurnalism, Magda Ursache, Epistolarium, Iulian Marcel Ciubotaru, „Pildele filosofești” (1783), Adrian Dinu Rachieru, George Călinescu, un „vultur în colivie”, Theodor Codreanu, Numere în labirint (VI), Constantin Pricop, Direcția critică (XXVI), Doru Scărlătescu, Proiecții mitice: Raiul-grădină eminescian, Eugenia Drișcu, Sfidând tiparele – N, Steinhardt, Jurnalul fericirii. Portretul critic al Ruxandrei Cesereanu este făcut de Daniel Corbu. Critica literară este scrisă de Flavius Paraschiv (Adrian G. Romila, Apocalipsis). Cornel Galben (Zanfir Ilie, Dicționarul scriitorilor gălățeni), Constantin Dram (Doina Guriță, Lacrimi de sticlă), Nicolae Busuioc (Florentin Dumitrache, Amintiri lovite în aripă). Poezia este semnată de Ion Mircea, Gellu Dorian, Marcel Miron, Ana Opran.


FEED BACK
, Anul XVI, nr.9-10, septembrie-octombrie 2019, Iași. Eseurile și comentariile sunt realizate de Daniel Corbu, Mitul Eminescu și folosirea sa politică sau individuală (editorial), Eugen Simion, Naționalismul a creat România modernă, Dumitru Țepeneag, Avatariile onirismului, Pompiliu Crăciunescu, „Țăranul de la Dunăre”, Miron Kiropol, Sfărâmături, Gheorghe Simon, Comoara inimii, Tudor Ghideanu, Emil Cioran – Filosofia deznădejdii, Mihai Cimpoi, Eminescu, Nietzsche și omul tragic, Lucian Gruia, Locuirea brâncușiană și arhetipurile, Gheorghe Iorga, Paradigma „Dorel Vișan”, Nicholas Catanoy, Un enciclopedist: Umberto Eco, Mioara Bahna, Manifestul unei generații. Jack Kerouac: Pe drum. Critica literară este scrisă de Adrian Popescu (Ionuț Caragea, Iubirea mea abisală), Paul Gorban (Vasile Burlui, Galacticele), Daniel Corbu (Mărioara Vișan, Diamante), Teodor Vidam (Gabriel Hasmațuchi, Noduri), Teodor Dume (Daniel Corbu, Escale în Panteon – de la Dosoftei la Vișniec). Prin interviul propus ne este readus în atenție dialogul dintre Vasile Gogea și Mircea Nedelciu, iar Aurelian Silvestru vine cu aforisme. Dintre poeții prezenți amintim pe Vasile Tărâțeanu, Sebastian Golomoz, Mihaela Gudană, Angela Furtună, Nichita Danilov, Carmen Doreal, Mihaela Aionesei, Florentin Palaghia, Mărioara Vișan, Nicolae Tzone, Constantin Stancu, Șerban Foarță, Mihai Merticaru, Matei Vișniec, Alexandru Ovidiu Vintilă, Radu Cârneci, Stere Bucovală, iar dintre prozatori, Ion Mânăscurtă.


Helis
, Anul XVI,. nr.7-8-9 (192-193-194), iulie-august-septembrie 2019, Slobozia. Eseurile și comentariile sunt realizate de Răzvan Ciucă, Latcho drom! Ică Sălișteanu, Recurs la Câmpia își revendică altarul de Tudor Amza, Florentina Loredana Dalian, „Omul profilat pe cer” – întoarcerea la natură prin artă, Ana Amelia Dincă, Expoziție de sculptură Mihai Marcu 80, Mihai Marcu, Vestale și jertfe, Victor Nicolae, Mumia vie, Daniela Safciu, Cinematografia în județul Ialomița în perioada 1930-1950, Augustin Mocanu, Ion Taloș – 85, Grigore Spermezan, O radiografie a universului dostoievskian (II), Marian Ștefan, Slăbiciuni omenești, g.alex, Lupta pentru putere. Două pagini sunt rezervate pentru Dan Simionescu: prezentarea a revistei Helis – aprilie-mai-iunie 2019 și a cărților: Două morți și o înviere, de Dan Elias, Lecturi cu premeditare. Cititorul de control, de Marian Nencescu, Goarna lui Tuturuz, de Ștefan Mitroi, Blestemul comorii de la sălcii, de Daniel Dincă, Vitregii suportabile, de Nicolai Tăicuțu. F.M. Ciocea realizează un interviu cu dr. Martin Wine. Semnează poezie: Marius Stan, Adrian Bucurescu, Silvia-Ioana Sofineti, Maria Udrea, Petre Ioan Crețu, Ștefan Neagu, Vasile Iordache, Loredana Stan, Virgil Diaconu, Alexandru Cazacu, Tudor Cicu, Gheorghe Dobre, în traducerea lui F.M. Ciocea (din limba engleză): Tugce Tekhanli, Nisa Leyla, Alicia Maria Kuberka și Florentina Loredana Dalian (parodii), iar proză: Tudor Cicu și Leonard I. Voicu.


Impact
, Anul XIX, nr. 399-400, 2019, Târgoviște. Cuvânt, cuprins în necuprins este editorialul lui Vali Nițu, iar Un atlet al lecturii sau ultimul dandy (1) sunt paginile de istorie literară ce aparțin lui Mihai Stan. Semnează poezie: Daniela Gîfu, Ianoș Țurcanu, Grigore Grigore, George D. Piteș, Vali Nițu, Savian Mur, Vasilica Ilie, Octavian Mihalcea, Ioana Stuparu (și proză), Dan Șalapa, Florea Tureac, Cristina Ștefan, Mihai Merticaru, Vasilica Grigoraș, Mihaela Oancea, Oana Frențescu, Ana Podaru (și proză), Lidia Grosu, Lidia Manole, Anna-Nora Rotaru, Daniela Sorian, Nicolae Vălăreanu Sârbu, Daniel Marian, Maria Giurgiu, Valeria Arsene, Liuba Lubastra Botezatu, Carmen Secere, Dorian Marcoci, Ioan Vasiu, Ștefania Oproescu, Alexandru Cazacu, Mihaela Aionesei, Vasile Toma, Elena Volcinschi, Nicolae Nistor, Liliana Andrei, Irina Lucia Mihalca, Alensis De Nobilis, Camelia Ardelean, Carmen T. Grigore, Codruț Radi (și proză), Maria Ieva, Elena Mirca, Mihaela Roxana Boboc, Mariana Grigore, iar proză: Emil Stănescu, Corin Bianu, Ion Mărculescu, Dumitru Istrate Rușețeanu, Cătălin Rojișteanu, Gheorghe Andrei Neagu, Mircea Deciu, Emil Dinga, Ovidiu M. Curea, Adrian Stângă, Domnica Vărzaru, Iulia Predescu. Din cele peste douăzeci de intervenții critice, amintim pe cele semnate de Valentin Marica (Daniela Gîfu, Spovedania unei pantere), George Toma Veseliu (Straneitatea și funcția narativă a comentariului – substitut epic la Mircea Horia Simionescu și Ion Mărculescu), Mihai Merticaru (Maria Cernegura, Pasăre în devenire), Corneliu Vasile (Vali Nițu, Metafore din palma cerului), Cristina Ștefan (Victor Enășoae, O lumânare pe malul Prutului), Mihai Vintilă (Jenică Chiriac, Gherghina).


Întrezăriri
, Anul VII, nr. 27 septembrie 2019, Pârscov. Eseurile și comentariile sunt realizate de Aida-Oana Drugău, Despre artă și credință în poezia lui Vasile Voiculescu, Gheorghe Postelnicu, Terapia medicului Vasile Voiculescu și Scriitorul Marin Ifrim în spațiul cultural buzoian, Ilie Mândricel, Pârscovul – repere administrativ-demografice-II, Constantin Costea, Satul tradițional, leagăn al civilizației românești, C.M. Drăgan, Pentru o revistă mai bună, I. Nedelea, Sintagme „grele”, Enache-Remus Necula, Cinstirea Maicii Domnului, Güner Akmolla, Poeta Piraye Kadrizade, Georgeta Tudor, Interferențe astrale. Fântâna din poiana bisericii și Instinctul matern, Elena Stroe-Otavă, Începutul drumului. Gheorghe Postelnicu are un dialog cu Dumitru K. Negoiță, iar evocările aparțin lui Constantin Costea, Dascălii mei și A plecat un OM și lui Alexandru Guță, 100 de ani de la nașterea distinsului preot Gheorghe Guță. Critică literară fac: Gheorghe Postelnicu (Nicolae Gâlmeanu, Ascultă cum zboară morminte, Tudor Cicu, Necunoscuta, Aurel Anghel, Zăbava cititului, Mihaela Borzea, Poteca dintre stuf și cer). Tudor Cicu, (Nicolai Tăicuțu, Vitregii suportabile). Poezia este semnată de Vasile Voiculescu, Piraye Kadrizade, Spiridon Popescu, Tudor Cicu, Elena Rusen, Ovidiu Cameliu Petrescu, Aurel Anghel, Veroni Mihăilă, Mihaela Aionesei, iar proză, de Thanas. Medi (prezentare și traduce de Oana Glasu) și Aurel Anghel.


Literadura
, Anul IV, nr. 13, septembrie, 2019, Buzău. Editorialul Manuelei Camelia Sava se intitulează Limba noastră cea română. Critica literară este realizată de Tudor Cicu (Emil Mircea Neșiu, Sâmbătă. Duminică. Luni, Sorin Călin, Mușuroaie, Vali Nițu, Metafore din palma cerului, Luminița Zaharia, Bogații nu visează niciodată scoici), Sorin Burlacu (Jurnal pârscovean), Petruș Andrei (Nicolae Pogonaru, Gravuri de ocazie și Cartea cu femei), Gheorghe Postelnicu (Nicolae Gâlmeanu, Ascultă cum zboară morminte), Daniel Luca (Petronela Apopei-Ignat, Confesiunile iubitei în albastru). Evocările aparțin lui Florentin Popescu, Oameni și locuri din Buzăul de altădată (IX) și Güner Akmolla, Eroul nostru, Negip Hagi Fazîl (1906-1948). Semnează poezie: Paul Spirescu, Emil Niculescu, Vitalina Simeretchii, Mihaela Roxana Boboc, Valentin-Cosmin Tufan, Manuela Camelia Sava, Mihai Marian, Corina Dașoveanu, Luminița Potîrniche, Daniela Guzu, Marilena Apostu, Liliana Popa, iar proză: Dan Dinu și Titi Damian. Evenimente consemnează: Teo Cabel, Tabăra de creație de la Monteoru – 23-25 august și Elisabetta Bagli, Elisabeta Boțan.


Liter–Club
, Anul IV, nr. 3 (15), iulie-septembrie 2019. Biblioraftul conține trei cărți ce aparțin lui Theodor Codreanu: Hyperionica și Scriitori Basarabeni și Danielei Oatu: Anotimpurile Himerei. Theodor Codreanu ne pune la dispoziție Însemnări cu staif: Numere în labirint, iar Teodor Pracsiu vorbește despre Un proiect cultural de avergură: Mihai Eminescu – 200 de ediții. Lina Ciobanu realizează portretul Între Elenele Bârladului – Elena Monu, Tudor Nedelcea, medalionul, Eugen Doga – Un muzician de talie mondială, iar Livia Andrei vine cu file de jurnal: Hora cireșelor. Critică literară scriu: Lina Codreanu (Ion Hadârcă, Lira din acvariu) și Petronela Angheluță (Florin Mihai Fluturel, Clubul oamenilor singuri). Poezia este semnată de Petruș Andrei, Marta Miclescu, Daniela Oatu, Marcel Miron, Elina Cojocaru, Daniel Grosu, Ana Opran, Martin Cata, Cornelius Drăgan, Oana Andrei, Elena Vlase Munteanu, Marian Simileanu, iar proză, de Olguța Luncașu Trifan. Fac reportaj: Vicu Merlan, Ioan Mâcnea-84 – Vetrișoaia – mal de Prut și Ana Opran, Reunirea vârstelor la obârșie! Cronica întâlnirilor de club încheie acest număr.


Litere
, Anul XX, nr. 8-9 (233-234), august-septembrie 2019, Târgoviște. Remarcăm eseurile și comentariile realizate de Mihai Stan, Un târgoviștean sadea și Șerban Cioculescu. Episoade dâmbovițene, Barbu Cioculescu, Voci ale speranței, Mihai Cimpoi, Un final al „Luceafărului”à la Giordano Bruno, Marian Popa, Intelectualul: ce mai este din ce n-a fost să fie, Alex. Ștefănescu, Satul meu de Grigore Vieru, Nicolae Oprea, Barbu Cioculescu și exercițiul memorialistic, Marin Iancu, Marin Preda. Proza de început. Personaje tenebroase (1), Lina Codreanu, Târgoviște, „o mică Florență valahă”, Stan V. Cristea, Nichita Stănescu. Postmodernitatea poetului, Vasile Bardan, Cosmos și cunoaștere în poezia lui Mihai Eminescu și Nichita Stănescu, George Coandă, Geniul cosmic. Duhul Eminescu în Absolut (2), Aurelian Silvestru, Să te naști în sânul poporului care are nevoie de tine…, Magda Ursache, Dosariada care ucide, critica literară scrisă de Ana Dobre (Daniela-Olguța Iordache, Deconspirarea poeziei magice), Nicolae Rotaru (Luminița Zaharia, Călătorie de plăcere), Florentin Popescu (Ștefania Oproescu, Cutremur în aer), Victor Atanasiu (Geni Duță, iubire interzisă), Corin Bianu (Mona Vâlceanu, Scrisori din Pont), Ion Roșioru (Camelia Ardelean, La margine de curcubeu). Poezia este semnată Jean Cocteau, Paul Eluard (traduceri de Paula Romanescu), Andrei Mudrea (prezentat de Iulian Filip), Mihai Prepeliță (prezentat de Vasile Tărâțeanu), Savian Mur, Vali Nițu, Constanța Popescu, proză, de Dumitru Augustin Doman, Ștefan Dorgoșan, Ion Mărculescu.


Plumb
, Anul XV nr. 150, septembrie 2019, Bacău. La rubrica Scriitori din Filiala Bacău a USR sunt prezentați: Elena Bulai și Nicolae Cârlan. Remarcăm apoi comentariile și eseurile realizate de Mihai Buznea, O carte și multe întrebări, Ioan Vulcan-Agniteanul, Adunături, Romulus-Dan Busnea, Eveniment de înaltă ținută academică la Comănești, Adrian Popovici, „Mai aproape unii de alții”, Nicolae Scurtu, Întregiri la bibliografia lui Ion Luca, Adam George Agafiței, Aromire, Nicolae Mihai, Petru Scutelnicu sau Îngerul de serviciu, Cecilia Moldovan, Brainstorming ocupațional la români, Mihaela Băbușanu, Prima ediție a concursului național de haiku „Dumitru Radu”, Constantin Vorniceasa, Paradoxul secolului XX. Critică literară scriu: Constantin Dram (Ovidiu Crișan, Rostitorul), Ioan Țicalo (Nicolae Cârlan, Mihai Eminescu – La Bucovina), Mioara Bahna (Doru Ciucescu, Calotă de gheață, pinguini și… temperaturi estivale în Antarctica), Ionel Necula (Mircea Teculescu, Fiecare vede altceva), Ottilia Ardeleanu (Mihaela Meravei, Cu orașul meu se întâmplă ceva ciudat), Grigore Codrescu (Esenin la începutul mileniului nostru), Theodor-George Calcan (Elena Bostan Delavicov, Evadări multiple), Lazarius Panac (Gheorghe Ungureanu, Parabolele oglinzilor Themis), L. Strochi (Emilian Marcu, Viscolul de sub pleoape). Poezie semnează: Mihaela Oancea, Iuliana Clima-Caraghin , Romică C. Ghica, Mihaela Aionesei, Nicolae Nistor, iar proză: Decebal Alexandru Seul și Toader-Titi Roznovanu. Scântei galbene, nr.15, septembrie 2019, supliment PLUMB cuprinde Comentariile de evenimente: deschiderea anului școlar la Colegiul Național Catolic Sfântul Iosif – Bacău, de Marius Cojan și Deschiderea stagiunii teatrale la Bacău, de Cristina Ștefan, eseuri realizate de Beatrice Elena Airinei, Emil Bucureșteanu și Mihnea Cătălin Ivancea, poezie semnată de Denisa Maria Gavrilă și Elena Amarinei, iar proză, de Steliana Bighiu-Tofan și Georgiana Mădălina Botoi.


POESIS
, Serie nouă, Anul XXX, (321-322-323,septembrie 2019, Satu Mare. Poezia este semnată de Marian Drăghici, Dumitru Păcuraru, Radu Cange, Rodica Braga, Mircea Petean, Maria Șleahtițchi, Ioan Nistor, Octavian Doclin, Alice Valeria Micu, Ioana Ieronim, Maria Pal, Adriana Teodorescu, Dan Emilian Roșca, Emilia Poenaru Moldovan, Mihaela Albu, Valeriu Mititelu, Denisa Crăciun, Miruna Mureșanu, Gellu Dorian, Aurel Udeanu, Rodica Marian, Nicolae Mareș, Emilian Mirea, Virgil Mihaiu, Angela Baciu, Daniela Marchetti, Gheorghe Pituț (inedite), André Cruchaga (prezentare și traducere de Costel Drejoi). Critică literară fac: George Vulturescu (Valeriu Mititelu, Acedia și Îmblânzitorii de viermi, Alice Valeria Micu, Pereți, Olimpiu Nușfelean – poetul), Alexandru Zotta (Teodora Elena Weinberger, Între real și ideal la Eminescu și Shakespeare), Delia Munteanu (Cornel Ungureanu, Mitteleuropa periferiilor), Emma Mihăiescu (Adam Puslojić, Cerul în direct). Eseu realizează: D. Păcuraru, O găinușă de mătase și niște vulturași bicefali (editorial), Anca Sîrghie, Pecetea triunghiului București-Paris-Buenos Aires în destinul literar al Alinei Diaconu, Dragoș Niculescu, 1. Activism și pasivism axiologic în abordarea idealității valorice la Max Scheler și Nicolai Hartmann…, Gheorghe Glodeanu, Între real și imaginar, Eugeniu Nistor, Prefigurarea sistemului filosofic al lui Lucian Blaga, Dumitru Hurubă, despre Veronica Micle, Lucian Alexiu, Radomir Andrić sau despre vârstele poeziei, Nicolae Mareș, Adam Puslojić – Cal de tracțiune al culturii românești și sârbe. Remember Poesis în anul XXX: Ioana Diaconescu, Ștefan Baciu, Mihai Ursachi, Laurențiu Ulici, Cezar Baltag, Petre Stoica, Matei Călinescu, Cristian Simionescu, Alexandru Mușina.


Pro Saeculum
, Anul XVIII, nr. 3-4 (135-136), 15 aprilie-1 iunie, 2019, Focșani. Remarcăm eseurile și comentariile realizate de Rodica Lăzărescu, Despre datul cu părerea (editorial), Mărturisitorii și „Era mai greu să fii viu…”, Dumitru Radu Popescu, Muntele fericirilor, Ioan-Aurel Pop, Academia Română la 153 de ani de la înființare, Magda Ursache, „Un pământ numit Aiud” și Conștiința memoriei, Cornel Ungureanu, Despre Eminescu, în poezia de azi, Răzvan Teodorescu, Ștefan cel Mare – 515, Andrei Moldovan, Radu Vancu sau lumea de dincolo de luciditate, Maria Nițu, Prozopopeea mării, Petre Isachi, Dostoievski și drumul spre centru (III), Theodor Codreanu, Eminescologia lui Constantin Cubleșan, interviurile ediției, de Rodica Lăzărescu cu Constantin Cubleșan și Nicolae Busuioc cu Mircea Radu Iacoban, aforisme de Nicolae Mareș și Vasile Ghica, critica literară scrisă de Dora Lazăr (Mircea Radu Iacoban, Din străinătate. Razna prin patru continente), Monica Grosu (Mihail Diaconescu, Discursuri), Ion Roșioru (Gheorghe Filip, Zarea de cenușă a speranței), Passionaria Stoicescu (Maria Chirtoacă, Portative spre lumină), Ana Dobre (Carmen Tania Grigore, Un sezon cât o viață), Marin Moscu (Olimpia Sava și limba noastră minunată), Ionel Necula (Camelia Ardelean, La margine de curcubeu), Diana Dobrița Bîlea (Nan Constantin Ilie, Scrisori cu parfum de valuri, Silviu Docu Axelerad, Ispita din Southern Belle). Semnează poezie: Ana Podaru, Victoria Milescu, Passionaria Stoicescu, Valeriu Birlan, Nicolae Cabel, Dumitru Velea, Camelia Ardelean, Emilia Dănescu, Alexandru Cazacu, Paul Spirescu, teatru: Viorel Savin, Șerban Codrin, iar proză: Victor Ravini, Ioan Florin Stanciu, Gheorghe Filip, Alexandru Jurcan, Nicolae Havriliuc, Constantin Simion, Fazil Iskander (traducere de Leo Butnaru), Nina-Elena Plopeanu, Fevronia Spirescu.


Scriptor
, Anul V, nr.9-10 (57-58), septembrie-octombrie 2019, Iași. În această ediție remarcăm poeme semnate de Nicolae Leahu (cu poem desenat de Dragoș Pătrașcu), Traian Diaconescu, Vasile Muste, Camil Petrescu (inedite), (traducere de Maria Hâncu-Patanchon), iar proza, de Cristian George Brebenel, Radu Părpăuță, Paul Tumanian, eseurile realizate de Ștefan Afloarei, Despre credința în ordine și tăcerile ei, Ștefan Hostiuc, Multiculturalismul bucovinean: un fapt real sau doar un mit?, Emina Căpălnășan, Româna, engleza și bucătăria (II, Laura Carmen Cuțitaru, Primatele și limbajul semnelor, Elvira Sorohan, Un „zimbru rănit”, Emilia Chiscop, Despre efectul nociv al dependenței de istorisire, comentariile făcute de Anastasia Dumitru, Șerban Cioculescu – între amintire și amnezie și Fragmentarismul lui Alexandru George, Florin Cântec, amintiri din subterană. Revista „Dialog” în anii ’80, dialogurile: Grigore Ilisei – Petru Gherghel și Simona Modreanu – Virgil Tănase, critica literară scrisă de Ioan Holban (Anastasia Dumitru, Confesiunile criticilor literari), Vasile Iancu (Dumitru Agache, Urice inedite de la Ștefan cel Mare și Petru Rareș, Dănuț Doboș, Universitatea captivă), Constantin Coroiu (Ion Simuț, Ce e viu și ce e mort în opera lui M. Sadoveanu?), Diana Bobică (Ioana Nicolae, Cartea Reghinei), Aliona Grati (Vlad Grecu, Fabrica de genii), Adrian Dinu Rachieru (Gabriela Melinescu, între viață și scris și Recitind „Lecția de melancolie”. Ion Beldeanu – 80), Cristina Chiprian (Arcadie Suceveanu, O sută și una de poezii), Ioan Răducea (Sorin Lavric, Glasuri din bolgie).


Sintagme literare
, anul VII, nr. 4(39), august 2019, Dudeștii Noi. La Poesis sunt prezenți: Adela Conciu, Adrian Botez, Adrian Lăzărescu, Alexia Bădescu, Ana Ardeleanu, Angela Furtună, Carmen-Maria Mecu, Carmen Popescu, Christian Bistriceanu, Constantin Stancu, Dana Logigan, Daniela Guzu, Dumitru Ichim, Emilia Amariei, Eugenia Paraschiv, Emil Simion (și proză), Gabriela Crețan, Gheorghe Vidican, Ildi Șerban, Irina Lucia Mihalca, Iulia Elize (și proză), Lavinia Elena Niculicea, Lorena Purnichi, Luca Cipolla, Maria Calleya, Mihaela Gudană, Mihaela Oancea, Nela Talabă, Nicolae Nistor, Oana Frențescu, Silvia Bitere, Valentina Becart, Vasile Lungeanu; la Proză: Camelia Ardelean, Corina Georgescu, Lucian Mănăilescu, Radu-Ilarion Munteanu, Veronica Baciu, Viorica Bălteanu; la Atelier critic (selectiv):Adrian Dinu Rachieru (Virgil Diaconu, învățând „alfabetul neliniștii”), Camelia Ardelean (Dana Pascu, Alte vise, alte doruri), Constantin Stancu (Adrian Botez Autobuzul întârziat, Daniel Luca (Daniela Guzu, O altă duminică, Livia Ghighilicea, Iartă-mă, Raluca Faraon, Să locuiești într-un cerc și să nu-ți atingi centrul, Daniel Marian (Ioana Cîrneanu, Eternitatea unei clipe, Vasile Rodian, Surâsul potecii ascunse, Violeta Pintea, Șarpele roșu, Daniela Mihăieș, Doamnă de Duminică, Ioan Barb, Imnul frumoasei Olivetti), Daniel Mariș (Andrei Caucar, Carte de despărțire, Ion Toma Ionescu, Al cincilea anotimp, Vali Nițu, Metafore din palma cerului) Elisabeta Bogățan (Manolita Dragomir-Filimonescu, À la croisée des poèmes), Ionel Bota (Geo Galetaru, Fotografia unei duminici amânate, G. Gabriel Petru Băețan, Estetica decadenței), Mihaela Meravei (Daniel Marian, Călărețul din zorii unei iubiri amânate), Ottilia Ardeleanu (Ana Urma, Isadorable); iar La curțile dorului, Ion Căliman cu Creație și tradiție în folclor.


Steaua
, Anul LXX, nr. 7(849), iulie 2019, Cluj-Napoca. Eseurile și comentariile sunt realizate de Adrian Popescu, Vrednicia martirică (editorial), Nicolae Mareș, A 29-a călătorie apostolică a Papei Francisc. România, Titu Popescu, Sub harul papal, Ion Buzași, La Blaj, pe Câmpia Libertății, Gelu Hossu, Revista Steaua între politică literară și literatură politică. II: 1964-1967, Virgil Mihaiu, Mult-râvnita oază întru frumusețe, Ion Pop, Câți ani, atâtea cărți – Constantin Cubleșan – 80, Cseke Péter, dy Endre – 100 – Universalitatea lui Ady Endre, Ruxandra Cesereanu, Poetry Delivery (un proiect de poezie românească, ediția I, 4 iunie 2019, la care au participat: Daniela Crăsnaru, Magda Cârneci și Elena Vlădăreanu), Andrew Hussey, A-l crea pe Mesia, Daiana Gârdan, Cum mai predăm istorie literară? Ruxandra Cesereanu este în dialog cu Cornel Țăranu-85. Critica literară este scrisă de Delia-Simona Crețu (D. Sam Abrams, Între Beckley și București. Marin Sorescu, Nichita Stănescu Mircea Cărtărescu, citiți la Barcelona de un critic american), Maria Fărîmă (Irina Nechit, Un om de succes și alte pierderi), Ion Pop (Emilian Galaicu-Păun, A-II-Rh+eu. Poem și Apa.3D. Pomelnic), Ovidiu Pecican (Alina Nelega, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat), Marius Conkan (V. Leac, Monoideal), Victor Cubleșan (Mircea Cărtărescu, Melancolia). Poezie semnează: Aurel Șorobetea și Cynthia Zarin (traducere și prezentare de Alex Văsieș)


Sud
, Anul XXIII, nr. 7-8 (220-221), iulie-august 2019, Bolintin Vale. Eseurile și comentariile sunt realizate de Vasile Grigorescu, Speranța (editorial), Florentin Popescu, Scriitori, în viziuni grafice (V), Alexandru Cazacu, Timpul regăsirii și Două personalități de origine română și fabuloasa lor intersecție cu orașul Nisa, Gabriel Dragnea, Ce poet mare ar fi fost băiatul acesta!, Nicolae Dan Fruntelată, Un exercițiu de nemurire, Ion Andreiță, De neamul moldovenilor… din Bărăganul ialomițean. 4. La două capete de timp, George Apostoiu, Retrospectiva Viorica și Gheorghe Iacob și Prestigiul actualității, Nicolae Scurtu, Nicolae Crevedia în mărturii epistolare, Florin Colonaș, Ultra și Un muzeu fascinant, Ioana-Ruxandra Fruntelată, Haiducii, dincoace și dincolo de ficțiune, critica literară făcută de Titus Vîjeu (Radu Brateș, Vârstele inimii, Mihai Neagoe Basarab, Ultima boemă bucureșteană – 1964-1976, Ana Ardelean, Eu și celălalt Eu), Florentin Popescu (Vasile Grigorescu, Ștefan Crudu, Marian Grigore, Ciprian Necșuțu, Metamorfozele unei comunități și Nicolae Constantinescu, Petre Ion Stoica, Dan Elias, Marin Constantin, Marieta Buzescu – poeți, C. Fiebințeanu, Gabriel I. Teodorescu, Ionel Andrei, Vasilica Adăniloaie, Constelația Fierbinți), Elisabeta Bogățan (Silvia C. Negru, Poeme în Andoria), Al. Cazacu (Carmen Firan, de Femeia de nisip), Victoria Milescu (Dan Tipuriță, La vest de stânca temporalului), Corneliu Vasile (Alexandra Man, Orașul subteran) Poezia e semnată de Ion Pillat, Petre Ion Stoica, Ion C. Ștefan, Elena Mitru, Vilia Banța, Victor Pencu, iar proza, de Romanița-Maria Ștențel, Vasile Szolga, George Theodor Popescu.


Tecuciul literar-artistic
, Serie nouă, Anul 13, nr. 53, 2019. Remarcăm eseurile realizate de Dan Movileanu, De ieri, de azi… din totdeauna (editorial), Lucia Olaru Nenati, Cugetând la cauza sfârșitului eminescian, Ștefan Andronache, Eminescu și Tecuciul, Ion Ionescu, Revolverul lui Eminescu, C.D. Zeletin, Până la Michelangelo…, Petruș Andrei, Hortensia Papadat-Bengescu, Ștefan Munteanu, Constantin Amăruiței despre metafizica lui Eminescu (IV), Raluca Faraon, Personajele în piesele despre comunism ale lui Matei Vișniec, Liviu Ioan Stoiciu, „Precum în cer, așa și pe pământ”, Daniel Corbu, Mihai Ursachi sau Hohotul Marelui Logos, interviurile: Tănase Dănilă – Theodor Codreanu, Ioan Dănilă – George Popescu, Angela Baciu – Radu G. Țeposu (din 1998). Critică literară fac: Raluca Faraon (Florin Dochia, Elegiile căderii), Petruș Andrei (Poezia Eleonorei Stamate – polen de aur pe flori de suflet), Liuba Lubastra Botezatu, ca și Valeriu Valegvi (Gabriel Gherbăluță, Eu, Tu și Poezul), Anastasia Dumitru (Elena Netcu, Pași spre infern), Vasile Sevastre Ghican (Carmen Huzum, La margine de lume…). Poezia este semnată de Mihai Eminescu, Lucia Olaru Nenati, Petruș Andrei, Sibiana Mirela Antoche,, Valentina Balaban, Angela Baciu, Valeriu Matei, Constantin Oancă, Monica Issabela Manole, Gabriel Gherbăluță, Dan Vîță, Cornel Paiu, Vasile Mandric, Mariana Cornea, Doina Sofia Gavrilă, Virgil Andronescu, Melania Angela Cristea, Daniela Mărginean, Daniel Marian, Elena Lucia Spătaru, Corina Dașoveanu, Geanina Bîrlădeanu, Roxana Mîrza, Mihai Ștefaniu, Eleonora Stamate, proză, de Nicolae Dabija, Victor Cilincă, Violeta Daniela Mîndru, Violeta Ionescu, Firiță Carp, Ion Gh. Tofan, Dan Movileanu, Petru Todoran, Cristina Luca-Parapiru, Ghiță Nazare, iar teatru de Mihaela Gudană.

Urmuz, seria a doua, anul VI, nr. 7-8, 2019, Câmpina. Sunt prezenți cu poezie: Șerban Foarță, Yvon Le Men, Ek Bok Lee (cu poemul comentat) și Toni Morrison (tălmăciri de Florin Dochia), Ada Nour Nasra, Rami Zakaria, Shurouk Hammoud și Mohamed D. Almasri (tălmăciri de Nicoleta Crăete), Natalie Eilbert și Diana Arterian (tălmăciri de Adriana Bulz), Juana Inés de la Cruz (tălmăcire de Elena Dinu), critică literară realizează: Florin Dochia (Viorica Răduță, Arsura umblă pe trup), Mioara Bahna (Tudor Gheorghe Calotescu, Poeții nu știu să moară), Daniel Mariș (Erika Bloj, Roșu shiraz), Mihaela Meravei (Daniel Maran, Călărețul din zorii unei iubiri amânate), Raluca Faraon (Paul Vinicius, Kemada), Ottilia Ardeleanu (Maria Grădinaru, Genunchi pentru flori de câmp), iar eseul aparține lui Guillaume Apollinaire (tălmăcire de Nicoleta Crăete). Artele vizuale ale acestui număr sunt lucrări de Galina Vieru.


Vatra veche
, serie veche nouă, anul XI, nr. 9(129), septembrie 2019, Târgu Mureș. Remarcăm comentariile și eseurile realizate de Nicolae Băciuț, Ana Blandiana, „Cununa de Aur” a poeziei, Ana Blandiana, La ce bun poeții la vremuri de restriște, Vlada Uroshevikj, Mesajul poeților (traducere de Nicolae Băciuț), Veronica Pavel Lerner, N. Steinhardt (IX), Florian Copcea, Un poet paradigmatic: Adam Puslojić, Francisc Păcurariu, Blestemul chinezesc (V) (inedit), acad. Ioan Aurel Pop, Transilvania, starea noastră de veghe (XXVIII), Gheorghe Sarău, Corespondența lui Dimitrie Stelaru (XVIII), Dumitru Hurubă, Mai altfel, despre Veronica Micle (III) și Să ne amintim de … Otilia Cazimir, Gicu Manole, Mihai Eminescu și Basarabia (XVII), Daniel Corbu, Mihai Cimpoi sau construcțiile critice ale farmazonului moldav și D.R. Popescu – schiță de portret), Ilie Șandru, Omagiu Limbii Române „De la Eminescu la Grigore Vieru”, Tamara Constantinescu, Festivalul Buzău iubește teatrul, critica literară făcută de Răzvan Ducan (Francisc Păcurariu, Tudor Păcuraru, Simbad corăbierul), A. I. Brumaru (Nicolae Oprișan, Paradoxuri de ocazie), Constantin Stancu (Nicolae Crepcia, Prețul iubirii), Ion Popescu-Topolog (Romulus Cioflec, Pe urmele Basarabiei), Mircea Gheorghe (Marian Drumur, Satul dintre Blocuri), Mihai Cistelecan (Doina Rad, Ilie Rad, O călătorie la capătul lumii), Mihai Batog-Bujeniță (Sorin Finchelstein, Epigrame incendiare), poezia semnată de Dumitru Ichim, Doina Cherecheș, Dumitru Băluță, Camelia Florescu, Mihaela Aionesei, Nicolae Nicoară-Horia, Edmond Neagoe, Seren Altintop, Iuliu Ionaș, Vasile Larco, Nicolae Mătcaș, proza, de Nicolae Suciu, Maria Cecilia Nicu și teatru, de Cristian Stamatoiu.

Cititorul de reviste

Distribuie:
Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Share