Cenaclul Alexandru Sihleanu – 8 August 2017


TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN CLIPE DE SĂRBĂTOARE

Marţi, 8 aug, şedinţa Cenaclului literar-artistic „Alexandru Sihleanu”, de la Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu” din Râmnicu Sărat, a fost închinată lansărilor de carte, din proiectul „Scriitori râmniceni”, într-un program desfăşurat în Zilele Râmnicului.
Clubul Femina a cunoscut efervescenţa lansărilor de carte, moderator, scriitorul şi editorul Constantin Marafet: „Bună ziua! Bine aţi venit la Centrul Cultural unde ca de obicei, la Clubul Femina au loc lansări de carte. Lansăm astăzi cartea dlui Hangu, ,,Bucur Ciobanul-legende, locuri de taină, poteci prin munţii Buzăului şi Vrancei”, apoi vom face vorbire despre cartea prietenului meu de o viaţă, dl Vasile Ghinea, un om al artei, al tăcerii, ,,Arta tăcerii – Sub zodia plăcutului util”. Vasile dl Ghinea nu se dezminte, el îşi scrie cronica, o preocupare utilă pentru Râmnicu Sărat. Dl Dumitru Hangu este recidivist, în sensul bun al cuvântului. O descriere a potecilor din punct de vedere cultural, a locurilor de care s-a legat sufleteşte, un itinerar extraordinar, munţii Buzăului şi Vrancei, un traseu turistic. Citind această carte veţi găsi locuri pe unde aţi trecut. Este cu totul altceva când le citeşti. Vă recomand cu căldură această carte, sper să ajungă în sufletele şi în casele dvs. Să încercaţi să o citiţi de la un capăt la altul, să aflaţi drumul. O altă carte, o carte de critică literară. D-sa, în ultima perioadă, a trecut de la poezie la critică literară. Vasile Ghinea dovedeşte a fi un fin observator, nu numai prin cronicile Cenaclului literar-artistic ,,Alexandru Sihleanu” Vasile Ghinea este un Grigore ,,fără Ureche” al Râmnicului Sărat. Vasile Ghinea îşi caută cu mare fineţe cuvintele, el umblă dincolo de umbra cuvântului. Interesul lui este de a săpa prin nisipul din Sahara după acel grăunte de aur. Reuşeşte. Este o decizie literară bună. Este la a treia carte, sper să nu se oprească. Este o voce a Râmnicului Sărat. Un alt scriitor important este Constantin Duşcă. Aurel Sibiceanu un alt scriitor important de la Piteşti, care n-a ajuns astăzi. Salut prezenţa în sală a viceprimarului Ştefan Torcărescu. De la Buzău au poposit scriitori importanţi, Emil Niculescu, Mihai M. Macovei şi de la Buzăul râmnicean Costel Feraru, care are o modestie prea mare. Dl Dumitru Dănăilă prozator, ar putea să se mute la Râmnicu Sărat. Dumitru Istrate Ruşeţeanu, un alt scriitor important. Dl Mihai Sălcuţan îl salut. O să dau cuvântul dlui Dumitru Hangu, ,,Bucur Ciobanul-legende, locuri de taină, poteci prin munţii Buzăului şi Vrancei”.
Dumitru Hangu: „Prezenta lucrare cuprinde teritorii din Judeţele Buzău şi Vrancea cu o bogată încărcătură istorică, culturală şi spirituală. De la Gura Teghii la Andreiaşu de Sus, pe sub coama munţilor Buzăului şi ai Vrancei, vom întâlni, pe parcursul lecturării, locuri şi vestigii tulburătoare, unele necunoscute încă, legende cu ciobani celebri, haiduci, aşezări rupestre, urme străvechi, inscripţii nedesluşite şi multe surprize. Vom trece peste două „Ţări”, „Trei Zone Etnografice”, două Drumuri Naţionale, patru râuri importante, munţi, dealuri şi localităţi încărcate de istorie. Ţara Luanei din zona Buzău, Ţara Vrancei şi Valea Milcovului, Zona Etnografică Râmnicu Sărat şi Zona Etnografică Ţara Vrancei, toate reprezentă uriaşe tezaure, adevărate lăzi de zestre pentru generaţiile viitoare, stând mărturie despre locuirea pe aceste meleaguri a Dacilor Liberi. Monumente Naturale, unicate în lume, eroi legendari care au trăit şi s-au jertfit pe aceste locuri, frumoase poveşti de dragoste şi multe, multe legende. De la balada Ciobanului Giurgiu la capodopera „Mioriţa” din „Ţara Vrancei”, de la haiducul Gheorgelaş din Gura Teghii la haiducul Costică Bahnea din „Ţara Vrancei”, de la Focul Viu Lopătari la Focul Viu Andreiaşu de Sus, foarte multe asemănări şi vechi legături de sute de ani între locuitorii acestor ţinuturi. Dar, indiscutabil, de o prezentare pe larg se va bucura şi Ciobanul Bucur cu legendele sale, cu locurile ce-i poartă numele, personaj rămas în memoria şi conştiinţa trăitorilor pe ţinuturile de unde a plecat, aşa cum a rămas şi în Bucureşti – capitală europeană ce-i poartă cu onoare numele. De la Jitia a sosit dl Lalu Gabriel, directorul Şcolii din localitate.”
Constantin Marafet: „Este o carte cu foarte multă încărcătură documentară. O să dau cuvântul dlui Vasile Ghinea.”
Vasile Ghinea a citit, din cartea lui, ,,Arta tăcerii”, celor prezenţi şi în special celor prezenţi în sală şi în carte, concluziile la cronicile de carte: Constantin Marafet, „La agapă cu Dumnezeu”, Dumitru Istate Ruşeţeanu, „Fericirile după Dumitru”, Constantin Duşcă, „Alămuri albastre”, Emil Niculescu, „Zona Zoster”, Mihai Macovei, „Actorul, otrava şi pâinea”. Ceilalţi: Victoria Milescu, „Sub steaua câinelui”, Vasile Tărâţeanu, „Şi de-o fi să mor”, Ion Roşioru, „Mir(easmă) de nard”, Tudor Cicu, „Cântece la dairea”, Ion Toma Ionescu, „Pasărea ceţii”, Aurel Sibiceanu, „Priveliştile scribului”, care n-au reuşit să ajungă la eveniment, pe o asemenea căldură excesivă, cu „puţintică” răbdare, cartea trebuie să ajungă la destinaţie.
Constantin Marafet: „O să-l rog pe dl viceprimar, să ne spună câteva cuvinte.”
Ştefan Torcărescu: „Ascultându-l pe dl Ghinea, mi-am amintit de Cenaclul literar-artistic ,,Alexandru Sihleanu”, când primeam oaspeţi. Vreau să fac câteva consideraţii, în contextul proiectului ,,Scriitori râmniceni” şi vreau să amintesc, aici, pentru a vă chema şi pe dvs. O comunitate nu poate trăi numai cu asfalt, trebuie şi hrană spirituală. Aşadar, suntem la o manifestare, nu doar a oraşului Râmnicu Sărat, ci a ţinutului Râmnicu Sărat şi dacă veneam la Cenaclul literar-artistic, dle Ghinea, am venit şi astăzi, şi voi veni, şi în continuare. Lansăm cărţi valoroase, ale unor oameni care au scris şi scriu şi acum, cu care o comunitate se mândreşte. Mă refer la cei care speră, la cei care visează la aceste cimentuiri sufleteşti. Cu orice efort, ne vom strădui să împlinim, să sprijinim şi necesarul de hrană spirituală. Râmnicu Sărat este ca sarea în bucate. Salut prezenţa directorului de la Jitia, care este tot râmnicean.Vom susţine cât vom putea aceste preocupări.”
Constantin Marafet: „Povestea a început cu doisprezece ani în urmă, cu Cenaclul ,,Alexandru Sihleanu”. Prietenul Marin Ifrim a venit cu o idee, ,,Scriitori buzoieni pentru literatura română” şi am zis să import acest proiect, cu sigla ,,Scriitori râmniceni pentru literatura română”. Dna Violeta Vîlcu i-a dat, în continuare, viaţă, ,,Scriitori râmniceni”, la a noua ediţie.”
Violeta Vîlcu: „Sunt încântată pentru proiectul râmnicean. Felicit pe dl Ghinea, fostul meu coleg şi pe dl Hangu. Au dat viaţă proiectului ,,Scriitori râmniceni” dl Ghinea şi dl Marafet, şi am venit să-l susţin financiar. Urmează şi joi şi îl rog pe dl Marafet să ţină cont că nu voi lipsi. Este o sărbătoare a cărţii. ,,Arta tăcerii” o carte foarte bună, care a trecut de acest juriu. Felicitări!
Constantin Marafet: „Joi, se vor lansa: ,,De Râmnic, de bine!”, Sorin Călin, ,,Tresărire de lumină”, Viorel Dodan şi ,,Orfeu pentru eternitate”, Ecaterina Chifu. Un moment muzical. Pentru dvs. va cânta Manea Agheană.”
Manea Agheană: „Bună ziua! Să ţină hangu’ dlui Hangu care a scris despre Bucur Ciobanul şi o să cânt o melodie a lui Vali Sterian, ,,Amintiri”. Şi pentru şeful meu nemijlocit, un cântec de iubire, ,,Iubire bibelou de porţelan.”
Constantin Marefet: „Maestre, te rog!”
A urmat un moment de divertisment, susţinut de Matincă Costea.
Constantin Marafet: „Un invitat şi un poet important, Constantin Duşcă!”
Constantin Duşcă: „În ziua de azi, se scriu multe cărţi, de poezie, de proză, dar scriitori adevăraţi sunt puţini. O să apun ce a zis Tudor Arghezi: ,,Carte frumoasă, cinste cui te-a scris.” Felicitări!”
Constantin Marafet: „Cornelia Ionescu Ciurumelea poetă, grafician, sculptor.”
Cornelia Ionescu Ciurumelea: „Am vrut să spun câteva cuvinte, nu pentru că sunt citată în cartea dlui Hangu, ci pentru că Meledic reprezintă legătura dintre cele două ţări pomenite în carte şi pentru Tabăra de sculptură de la Meledic, şi îl felicit pentru periplul oferit. Îl felicit şi pe dl Ghinea pentru cartea apărută.”
Constantin Marafet: „Ar fi frumos să facem o plimbare, cu o lansare la Meledic. Să-l ascultăm pe dl prof. Liviu Nicolae.”
Liviu Nicolae: „Avant la lettre, ţine ritmul, hangul celor şapte muze şi astăzi, un eveniment literar, continuare pe alt plan a publicaţiei din 2007, a realizat, după zece ani, să îmi încânte sufletul. Cunoscând cele două publicaţii, ambele ar constitui ssubiectul pentru o teză de doctorat, date istorice, geografice, etnografice. De evidenţiat, dl Hangu reuşeşte să fie pe înţelesul şi gustul tuturor cititorilor prin naturaleţe şi armonie, dublate de limbaj savuros, ne face să descoperim atracţiigeografice şi istorice de pe Valea Râmnicului.”
Constantin Marafet: „Vă mulţumesc că aţi citit-o. Un alt poet important, Mihai M. Macovei.Mihai ”
Mihai M.Macovei a recitat poezia „Mama mea, Agripina” „mama mea n-a văzut niciodată un film/ un film adevărat un film cu jurnal/ cum era odată când venea caravana în sat/ mereu avea altceva de făcut mai ales seara/ când se urca pe cuptorul cu vatră/ în care mai pe zi sau mai pe seară/ cocea pâine din făină de grâu şi secară/ acolo şi-a dus mai toată viaţa/ împletind şi despletind ciorapi/ din lână albă din lână neagră din lână galbenă/ pe deasupra mai şi tighelea mai şi înflora/ cămăşi croite după cum o învăţase bunica/ iarna ţesea la război pânză din fire de tort/ pe care vara o sorea o albea la fântâna dintre râuri/ în fiecare duminică mergea la biserică/ şi se ruga pentru copiii ei Dorica, Anicuţa, Ionel,/ Dragomir, Toderiţă, Gicuţa, Vasilică/ Maricica, Culiţă, Miluţă – toţi plecaţi prin lume/ de la biserică venea încet încet fulg/ de noiembrie venea şi se aşeza lângă vatră/ şi-şi dădea în bobi să afle care din odraslele ei/ va fi bob sosit în prag de ziuă/ nu uitaţi mama mea Agripina a avut/ buletin de ţară şi n-a văzut niciodată/ un film adevărat şi totuşi seara târziu/ se uita undeva se uita la ceva/ se uita ore în şir pe geamul cu miros de noapte/ şi ofta atât de adânc încât îmi deştepta somnul”.
Constantin Marafet: „Un alt scriitor important, Emil Niculescu.”
Emil Niculescu: „Şi eu mă simt legat, cel puţin geografic, de Râmnicu Sărat, când am făcut armata aici. Am cunoscut oameni de pe aici sau reviste literare ce apăreau la acea dată, ex. ,,Amfitrion”, în care au debutat câteva nume. Şi eu şi Costel Feraru am debutat în Colecţia Bibliotecii Judeţene, îngrijită de Alexandru Oproescu, Dumnezeu să-l odihnească!”
Constantin Marafet: „De la Buzău Dumitru Dănăilă, fratele mai mare de câmpie de frunză de dor.”
Dumitru Dănăilă: „Pe cei doi autori îi găsesc într-o ipostază nouă. Îl ştiam pe Dumitru Hangu epigramist şi astăzi îl găsesc cu o muncă de documentare. Pe dl Vasile Ghinea îl ştiam poet, cronicar, dar este impresionant cu această nouă carte de critică.”
Constantin Marafet: „Venit dintr-un cartier al Buzăului, Ruşeţu, Dumitru Istrate Ruşeţeanu, un scriitor important.”
Dumitru Istrate Ruşeţeanu a recitat din lirica D-sale.
Constantin Marafet: „Poet este şi Laurenţiu Turcu, care a debutat de curând cu poezie.”
Laurenţiu Turcu: „Am câteva rânduri pentru cei doi: (Dlui Hangu) – Când lumea toată se topeşte/ De-aşa căldură mare,/ Ghiduş, ne cheamă strengăreşte/
La noua lui lansare./ Zi-i Hangu!!! Parcă n-are stare,/ Citeşte, conspectează…/
Intruna scrie, frăţioare/ Şi tot mereu lansează!/ Zâmbeşte printre epigrame/ Aşa, din colţul gurii…/Mereu găseşte panarame/ Ce le transmite lumii./ E şi istoric, n-ai ce-i face!/
O clipă nu se lasă!/ Ia câte-o temă care-i place/ Şi stă cu ea, la masă./ Dar, l-aş ruga frumos, să scrie/ Cum a trecut prin viată,/ Cum fu a lui copilărie,/ Vreo poznă şugubeaţă!/ Şi mă întreb, fără să preget,/ Privind statura-i dreaptă:/ Cum s-a păstrat copil la suflet,/ Cu minte înteleaptă?” Răspuns lui Hangu, care mă acuză că, deşi sunt preot, scriu despre cele lumesti: ,,Eu spun mereu şi vorbe sfinte,/ Când Domnului mă rog aşa,/ Dar am şi alte mici cuvinte/ Lui Hangu, pe măsura sa!” Hangu apreciază că doar o epigramă dintr-o sută este bună: ,,Epigrame, dintr-o sută/ Una-i rezonează!/ Doar atâta el suportă,/ Când se concentrează!” Hangu, iubitor de natura: ,,Scrie Hangu./ El înteapă,/ Cum ciupesc furnicile,/ De când stă pe mal de apă,/ Mângâind urzicile!” Lui Vasile Ghinea, critic literar: ,,Să mai scrie poezie?/ Muza îl împiedică!/ De-asta, gol de fantezie,/ A trecut la critică!”
Dumitru Hangu: „Vă rog, să-mi daţi dreptul la replică. (Epigramele părintelui) -Binecuvântat să fie,/ Râde în odaie pruncu’,/ Bună-i una dintr-o mie,/ Preot Laurenţiu Turcu.”
Constantin Marafet: „Şi fiindcă este prezent vicepreşedintele epigramiştilor din România, îl rog să spună câteva cuvinte.”
Mihai Sălcuţan: „Eu am venit invitat de dl Dumitru Hangu şi ştiam de acest proiect. Acest spaţiu ne uneşte pe toţi între Ţara Luanei şi Ţara Vrancei. La Râmnicu Sărat mă simt legat de acest oraş. Ceea ce mă leagă sunt prietenii pe care îi admir pentru ceea ce realizează. Mă bucur!”
Constantin Marafet: „Despre Ţara Luanei, dna Ecaterina Chifu.”
Ecaterina Chifu: „Dl Hangu ne-a oferit nişte peisaje mirifice. Este o carte artistică, o carte deosebită. Dl Vasle Ghinea este un critic care scrie frumos, cartea fiind o creaţie literară. Îl cunosc.”
Constantin Marafet: „Ne aflăm în cadrul Zilelor Rîmnicului, în care vor continua lansările de carte. De la Jitia dl Lalu Gabriel.”
Lalu Gabriel: „Pe dl Hangu îl cunosc de copil. Apreciez şi colaborarea în comunitatea locală. Le urez succese în continuare celor doi domni care au lansat, astăzi, cărţi.”
Constantin Marafet: „Scopul întâlnirilor noastre este să fim prieteni. Dacă fam. Constantinescu este gata, au dreptul la cuvânt.”
Nicolae Constantinescu: „Încep cu dl Ghinea care conduce cu tact Cenaclul literar-artistic ,,Alexandru Sihleanu”. ,,Un inegalabil stil,/ Când plăcutul e util,/ Că tăcerea e tot artă,/ Zice un cronicar cu barbă.” (Dlui Dumitru Hangu) – Te ascultă râmniceanu’/ Vorbind de Bucur Ciobanu/ Şi din nou îţi arăţi rangu’,/ Pe poteci ne ţine Hangu.”
Mihai Constantinescu: „Vreau să remarc talentul dlui Hangu în documentare şi prezentarea frumuseţilor, şi minunăţiilor acestor ţinuturi. Dl Ghinea nu are nevoie de nicio prezentare. Vă rog, citiţi-i cartea!”
Constantin Marafet: „Ne apropiem de sfârşitul evenimentului. Cine mai doreşte să spună ceva?”
Costică Drîstaru: „Dl Hangu a făcut paşi importanţi prin atâtea ţări parcurse. Este o filă adăugată la istoria naţională a României. Dlui Ghinea îi mulţumesc pentru cronicile sale.”
Ştefan Andrei: „Mă bucur pentru că apar noi cărţi şi de calitate. O felicit pe dna Valeria Popa, pentru că nu am fost prezent la lansarea cărţii d-ei. Dl Hangu deschide un drum nou, mă surprinde prin bogăţia de informaţii, cu măiestrie aşezate, reuşeşte să descrie magistral o aşezare, ca într-un puzzle. Despre bunul prieten cu care am crescut în poezie prin sfaturile d-lui. Dl Vasile Ghinea este capabil de surprize, dacă a reuşit în poezie, sunt convins că lucrarea de critică literară este un act de curaj deosebit şi cred că acesta este începutul.”
Constantin Marafet: „Este la a treia carte.”
Ştefan Andrei: „N-am ştiut. Chiar dacă are deja trei cărţi.”
Acordarea de autografe, a încheiat evenimentul.
Pe 15 aug. o lectură publică, obligatoriu cei care au lansat, dar pot citi şi alţii care doresc, ţinând cont de timp. Vă mulţumim! Vă aşteptăm şi la următoarele manifestări culturale!

Distribuie:
Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Share