Monumentele vorbesc – Biserica „Piatra”

Biserica ”Piatra” Târgul Râmnic și rolul său în cadrul Blocului politico-militar antiotoman românesc în a doua jumătate a sec. al XV-lea     În naosul...