Fărădelegea lui Călin – CNP…

Mă lovesc cetățenește de credulitate. Imposibil să nu fi luat act de chestiunea probatorie, hârtii sau obiecte depuse în contul deslușirii faptelor. Mă găsesc în...