Fărădelegea lui Călin – S>L/C

Tancul, frate! Ce tramvai…. Ne-au luat seama chiar cele mai înapoiate nații. Fără să dețină o mie de mașini, o mie de telefoane, o mie...