Fărădelegea lui Călin – Re>o D i=0

Ei. Numai ei. Concluzie (mergea ocluzie și ocluzare) firească după o zi a naibii de afurisită. Unde-i lege, e tocmeală. Astuparea căilor acționare pentru cei...