Cenaclul Alexandru Sihleanu – 20 Aprilie 2019


CUVINTELE SUNT LACRIMILE SUFLETULUI, LACRIMILE SUNT VIAȚĂ, IAR VIAȚA… TREBUIE SCRISĂ

Sâmbătă, 20 aprilie, ședința Cenaclului literar-artistic „Alexandru Sihleanu”, de la Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu” din Râmnicu Sărat, a debutat, cu Imnul orașului Râmnicu Sărat, versuri Matincă Costea, muzică Manea Agheană și câteva melodii patriotice, și aplauze pentru prestația invitatului special Manea Agheană și chitara sa. Dumnezeu să-i dea sănătate!
A urmat, la cafeaua literară, cu un moment de divertisment, același Matincă Costea, veșnic tânăr și ferice, ca o datorie de suflet, pentru relaxarea spiritelor la ședințele Cenaclului literar-artistic „Alexandru Sihleanu”, pe un monolog-cuplet de Bogdan Căuș, Nu mă bag!, un cuplet de Constantin Tănase, Nu te lăsa! și un monolog culegere, Georgeta la farmacie și… aplauze pentru interpretare și memorie. Să-l țină Dumnezeu sănătos!
Invitatul special Manea Agheană și chitara sa, cu „Trăiască România”, versuri Ion Nicolescu, muzică Nicu Alifantis, și câteva melodii de dragoste a creat o atmosferă deosebit de plăcută.
A urmat lectorul de serviciu, Ioana Ilie, din Slobozia, Ialomița, care își lansează cartea de aforisme, Din MINTE pentru MINTE, spre luare A-MINTE, Ed. Matamorfosi, 2018, sub numele de autor Ioana Resnicov (anagramare de la „Veșnic”). „Dumnezeu trebuie să fie în sânge, nu pe buze. Nu știu dacă mai pot asculta atâtea legi și minciuni. Mulți s-au apucat să scrie și din pușcării. Aș prefera să fiu citită pentru a fi înțeleasă în adevărul din cuvânt. Un pariu cu viața mi-a mai rămas să fac. Tot timpul am dat, alții m-au trădat. 20.04 2019, ziua în care mi-am lansat cartea, Din MINTE pentru MINTE, spre luare A-MINTE. Mulțumesc celor prezenți la această activitate, susținută cu sprijinul dlui Vasile Ghinea, dlui Manea Agheană, prietenul meu de suflet. Să păstrăm un moment de reculegere pentru Marin Ifrim.” Citez din volum: „Mulți se raportează la verbul a fi și a avea, dar la verbul a FACE, prea puțini”. „Mierea și fierea! Degeaba buze mieroase! Dacă inimile sunt veninoase!” „Prietenii adevărați nu-i are oricine și oricând!” „Doar în basme, binele învinge răul! În realitate, răul este la rang de demnitate”. „Lucrurile se încep, dar puține sunt terminate, iar de ispravă și mai puține”. Succes! Sperăm să ne mai întâlnim în cadrul ședințelor Cenaclului „Alexandru Sihleanu”.
„Dnă, sunt încântată! Prea multe cuvinte sunt fără rost. Dna merită pălăria jos. Vă doresc tot binele din lume!” (Elena Cambeșteanu)
„Cartea scriitoarei Ioana Resnicov „Din MINTE pentru MINTE, spre luare A-MINTE” este ca o inimă deschisă în care se citesc sentimente, gânduri, idei, în care se simte vibraţia unui om sensibil, capabil de a face o radiografiere a societăţii în care trăim şi prezintă realitatea cu toate racilele ei, cu un acut spirit de observaţie, cu umor, dar şi cu multă amărăciune.
Pe coperta patru apar aceste cuvinte ce sintetizează intenţia scriitoarei: „Din minte pentru minte!/ Din inimă pentru inimă!/ Din suflet pentru suflet!/Cu mare drag pentru cititori!”
Cartea a apărut la Editura Metamorfosi, având ca directoare pe d-na Emilia Grigorescu, o editoare care şi-a propus să promoveze adevăratele valori, cărţi care fac din arta cuvântului un mod de existenţă a autorilor, care, asemenea lui Orfeu, pot transforma lumea. Rar mi-a fost dat să citesc o carte în care se dezvăluie sufletul autorului cu atâta sinceritate, cu revoltă, cu mult umor.Îmi place mult acest volum de aforisme, căci din el culeg multă înţelepciune, eu însămi fiind creatoarea unei cărţi de cugetări: REFLECŢII/REFLEXIONS, ediţie bilingvă: româno-franceză, multe din ele apărând în diferite antologii(cea publicată de Fundaţia Pelian, alta, îngrijită de Daniela Toma) chiar şi în Liban, în franceză, cea îngrijită de Najinam, pentru care am primit un premiu de creativitate. Avem .aceleaşi idei despre iubire, prietenie, om, societate, natură, Dumnezeu. Dacă eu am scris aceste reflecţii, ca nişte poeme în stil metaforic, d-na Ioana Resnicov, realizează mai ales pamflete, satire în versuri uneori, folosind toate mijloacele lingvistice: jocul de cuvinte(CUL-URĂ/URĂ / T-URĂ/ TURMĂ/URMĂ, INDI-VIDUL/VIDUL) anagramarea, rădăcini de cuvinte repetate(RO, OM), familii de cuvinte, aliteraţii, formare unor cuvinte prin regresie lingvistică sau prin extindere de vocale şi consoane(CULT/CUL-URĂ, CU-VÂNT/VÂNT/A-VÂNT, MINTE,CU-MINTE, ÎNVĂŢĂMINTE, SIMŢĂMINTE), multe marcate cu majuscule, pentru a fi puse în evidenţă(RAI, TRAI, GRAI, VĂTRAI), serii sinonimice, dar şi paronime(iSTORIE, ISTERIE, VISTIERIE), antonime(„Ce e BUN, BUN rămâne! Un NE-BUN, NE-BUN rămâne şi ieri şi azi şi mâine. Nebunul te supune şi asta nu e bine”(pag.39), sinonime, omonime(„De atâtea DUDUI, economia DUDUIE”) inversiuni, mijloace artistice ce dau farmec acestei scrieri. D-na scriitoare are conştiinţa scrisului literar bine realizat, cu implicaţii în viaţa comunităţii, cu scopul schimbării în bine a societăţii. Asemenea lui Orfeu, d-na doreşte să facă, prin opera dumneaei, schimbării în viaţa neamului din care provine, chiar schimbări politice, căci scriitorii sunt promotorii noilor idei, cu implicaţii sociale uneori benefice. Revolta scriitoarei contra minciunii, imposturii, infatuării, hoţiei, demagogiei, grandomaniei, lăcomiei, apare aproape în fiecare pagină, dar şi amărăciunea că nu se mai poate nimic schimba în bine în România. Concepţia artistică a autoarei se exprimă clar: „Poezia este dragoste, este simţire, este trăire adevărată! Din păcate, multe aberaţii, fabulaţii, imitaţii, gâdilând urechi surde, minţi absurde”. ( pag. 58) Este o observaţie limpede a mediul literar actual, realizată în rime interioare, ca şi în cugetarea: „Cu minciuna şi hoţia, nu se schimbă România! Nici cu slugărnicia, nemernicia!”(pag.107). „Scriitorul comunică şi se comunică” scria Tudor Vianu. Aşa a procedat şi d-na Ioana Resnicov, a comunicat analiza unor aspecte din societatea românească a mileniului trei şi ne-a comunicat ideile personale despre lume şi viaţă. Ioana Resnicov ne îndeamnă să ne preţuim valorile culturale. Iată ce a scris despre marele nostru poet naţional: „Eminescu trăieşte, este actual! Va rămâne etern, că a fost conştiinţa cea mai clară a acestui neam, dar mişeii l-au omorât, căci nu le convenea să li se spună cum sunt de fapt, hoţi, mincinoşi, parşivi.”( pag. 60) M-a impresionat îndemnul autoarei de a iubi cu adevărat: „Să iubim cu sufletul! Aceasta este iubirea adevărată, nu cu rostirea vorbelor de tot felul, a minciunilor care aduc cearta”(pag. 56) „Iubirea e una, nicicând nu piere! Ea este totul, e mângâiere!” apoi scrie un rând sentenţios: „Minciuna e plină de răutate, de la ea se trag toate!”( pag.39) Scriitoarea pledează pentru a preţui adevărata bogăţia a omului, cea sufletească. Experienţa de viaţă a autoarei determină o fină observaţiei a vieţii de zi cu zi, pe care o pune în slujirea celor mulţi, autoare declarându-se o militantă activă pentru o lume mai bună, mai dreaptă, mai curată. În carte apare un capitol cu acest titlu: „Militantismul meu pentru o lume mai bună, mai dreaptă, mai curată”( pag. 107) Iată o observaţie pertinentă: „După toţi cei care au scris, poeţi, scriitori, toţi au învăţat, dar ce nu s-a luat A-MINTE, din ÎNVĂŢĂ-MINTE, când se MINTE atât de mult?” (pag.61) Pentru a pune în valoare ideile sale, autoarea îşi foloseşte toată capacitatea lingvistică pentru a crea calambururi ce aduc un zâmbet amar în sufletul cititorului: „Visul american, goana după bani! Am rămas la punguţa cu doi bani! Aceiaşi OIERI, B-OIERI mari!! (pag.107) „De la A-MOR s-a născut fiecare popor, trecând direct la O-MOR, lipsit de U-MOR, omul este din TOPOR” (pag 37). Repetiţia unui cuvânt de bază dă valoare literară acestei scrieri, ţinând cont de semnificaţia cuvântului pus în evidenţă cu majuscule. În capitolul: Reflecţii asupra celor văzute, celor simţite cu mintea mea cu sufletul meu eul creatoarei răzbeşte în orice rând: „Mă simt captivă în spaţiu, în timp, în lume, mă simt de parcă nu exist.”( pag. 80) şi observaţia pertinentă: „Haina te face domn, aşa cum s-a mai spus, dar niciodată OM.”(pag.81) Ultimele capitol (Despre Cuvânt, Despre Adevăr, Despre conştiinţă, Despre firesc) conţin aforisme scurte, ca un poem într-un vers, cu tâlc: „Cel dintâi şi ultim CUVÂNTUL! Ca o suflare venim, ca o suflare plecăm. De aceea, sufletul are valoarea cea mai mare”(pag.183). „Să nu trăieşti în adevăr, să nu iubeşti, eşti ca şi mort.”(pag. 185) Cartea este importantă pentru valoarea ei etică şi estetică şi o recomand călduros tuturor. Concluzionăm că această muncă literară concentrată în această carte trebuie apreciată la justa ei valoare, volumul se impune prin originalitatea, onestitatea creatoarei şi trebuie inclus în patrimoniul naţional şi internaţional al marilor gânditori din toate timpurile.” (Ecaterina Chifu)
„Autoarea manifestă toate calitățile pentru a scrie aforisme, aceste afervescente inflorescențe ale inteligenței și înțelepciunii. Pe lângă calitățile de mai sus, mai adăugăm experiența de viață, capacitatea de selecție, discernământ. Strâns ancorată în realitatea crudă și sufocantă. Domnul Costea ne recită,/ Conștiința mă invită,/ Cu talentul când se-trece,/ Să îi dau doar nota zece. Azi la Centru-i feerie,/ Muzică și poezie,/ Dl Manea când necântă,/ Cu talentu-i ne încântă. Dezamăgiți, nu cutezați,/ Un pas să mai înaintați!/ Hrăniți cu vorbe și minciuni,/ Zadarnic așteptați minuni. Ați uitat de rădăcini,/ Vă ploconiți la străini,/ Imitând străinătatea,/ Vă pierdeți identitatea. (Dnei autoare) Doamna aduce în tainic ceas,/ Din câmpie, din Parnas,/ Roada gândului din minte,/ Să fim cu luare aminte.” (Mihail Constantinescu)
„Au trecut 14 ani de la întâlnirea noastră (eu cu Vasile Ghinea) de la Casa de Cultură a Sindicatelor, la Marin Ifrim și 40 de zile de la trecerea în neființă a lui Marin Ifrim. Poeta ialomițeană Ioana Ilie a venit să lanseze o carte de aforisme, multe din ele postate pe Facebook. Fiind femeie, nu trebuie să ne mirăm că este mai bătăioasă, nu doar așterne pe hârtie cuvântul, ci dă cu el în conștiința betonată a oamenilor politici, a guvernanților: „De generații conduc… degenerații! Când te conduc demenții, dispare bucuria vieții! Azi ne conduc psihopații” sau „corbul și orbul! Prinde corbul, n-ai să poți, ochii să-i scoți! Ți-i scoate el! Asta este de când lumea! La putere e minciuna!” Aforismele cărții „Din MINTE pentru MINTE, spre luare A-MINTE”, sunt efectele realității prin intermediul propriei sale sensibilități. Caută a ne face să înțelegem o realitate tulburătoare: corbii, psihopații din rândul puterii ne modelează așa de ușor conștiința, gustul, sensibilitatea și nu majoritatea pe a lor. Nu mă pot abține să nu citez câteva rânduri din prefața cărții de care fac vorbire, semnată de Geo Călugăru: „Dacă în conducerea Uniunii Scritorilor, la nivelul decizional, ar fi oameni cărora, cu adevărat să le pese, de cei pentru care scrisul a ajuns să fie chiar rațiunea lor de a exista, pentru autoarea ale cărei câteva cărți le-am lansat și comentat, primirea Ioanei Ilie în breasla scriitorilor, n-ar trebui să fie un obstacol imposibil de trecut. Dă Doamne să am dreptate!” Cântecele lui Agheană, de fiecare dată când îl ascult, îmi dă senzația că blânda sa chitară proiectează, nu emite doar sunete, ci o lumină mai intensă asupra sufletelor noastre.” (Dumitru Istrate-Rușețeanu)
„În primul rând, toată stima pentru dna Ioana și ca poet, și ca nume. (Unui politician mincinos) El a fost întreaga viață,/ Un fel de gură-spartă./ Pregătit să facă față,/ Că dracii, de mult l-așteaptă! (Minte, pentru minte) Luați aminte că în viață,/ Totul, de un fir de ață!/ Minte, jocuri de cuvinte,/ Tot mai mulți, ce azi… ne minte!” (Dumitru Hangu)
„Socotesc după mintea mea mai învârstă, după gândul meu, dna scriitoare care a lansat această minunată carte este pentru mai multe generații un copoțel de argint, care are un sunet încet, dar pătrunzător. Aceste aforisme sunt minunate. Toate au adevărul lor. Omul dorește, numai Dumnezeu împlinește. Cât adevăr poate fi în câteva cuvinte! Sunt cuvinte pentru minte, cine vrea să ia aminte. Dna este de felicitat și o mai așteptăm la Râmnicu Sărat.” (Valeria Popa)
„Autoarea cărții, dna Ioana Ilie, spunea cu deplină măiestrie, că nu dorește să audă lauda. Eu voi exprima doar, la modul onest și obietiv, o serie de aprecieri reale, așa cum am constatat după lectura unor aforisme. Felicitări sincere autoarei cărții pentru bucuria etică și estetică a cărții lansate astăzi. Tuturor urări de bine și sănătate cu prilejul sărbătorilor de Paște. La mulți ani, cu bine și sănătate!” (Liviu Nicolae)
„Cu drag o primim pe această româncuță adevărată, o voce puternică în opera D-sale, ce nu-și poate găsi liniștea în contextul actual. Este o minte ageră, un spirit treaz și luminat. Dmnezeu i-a dăruit forță, talent și cinste. Dar dânsa, cu suflet sincer și cuvânt tăios la adresa răului, are o înfățișarede zână blondă, sfioasă și blândă. Îi ofer o poezie în care D-sa se va recunoaște: (Emoții) Stai mută și asculți/ Izvorul de răcoare,/ O șoaptă zboară-n munți/ Să mângâie o floare.// Se întoarce din înalt/ Să-ți mângâie o geană,/ Când lacrima ascunsă/ Clipirea ți-o destramă.// Un strop din infinit/ Se-ascunde în ochii tăi,/ Amurgul zăbovește/ Și plânge cu văpăi.// Sfioasă româncuță/ Și blândă ca o zână,/ Iubirea ta e rouă/ Și viața o cunună.” (Mioara Zaharia)
„Vreau să spun că mă bucur că mă aflu la lansarea unei cărți de aforisme și mă simt onorat să cunosc o poetă și o luptătoare, care spune lucrurilor pe nume. Cuvinte, perle în șirag,/ Să vă ascult îmi este drag./ Însă, o zic cu întristare,/ că uneori și adevărul doare. Aceste perle în șirag,/ Să le ascult îmi este drag,/ Da pentru unii „dai cu parul”,/ Însă, ne arați amarul. Grăind cu înțelepciune,/ Îți faci astăzi un renume./ Vorbind despre adevăr,/ Știu că nu este ușor.” (Nicolae Constantinescu)
„Vreau să vă felicit pentru frumusețea care reiese din aforismele dvs. Am sosit astăzi, aici,/ Alături de-ai mei dascăli și amici,/ Într-un colț, parcă uitat în timp,/ Și aș vrea totuși să nu mă mint,/ Aud, văd și simt, nu e vis, e pură realitate/ Căci sunt înconjurat de oameni, toți valori în ale lor arte!/ Pentru doamna ialomițeancă, Ioana Ilie,/ Îi doresc mult timp ca să-și descarce gândurile-n poezie!” (Niță Relu Alexandru, Lic. Pedagogic Buzău)
Muzica invitatului special Manea Agheană și chitara sa a încheiat ședința, în speranța că îl vom mai asculta. Dumnezeu să-i dea sănătate!
Următoarea ședință va fi pe 4 mai, începând cu ora 11:00. Lectorul de serviciu al ședinței Cenaclului literar-artistic „Alexandru Sihleanu” va fi Ecaterina Chifu. Vă așteptăm, cu drag! Până atunci, tuturor, PAȘTE FERICIT!

Distribuie:
Share

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Share