Spații culturale nr. 63 – Râmnic, mon amour!

Și s-a dus zăpada (lasă, ca nici nu prea am avut nămeți cumsecade, mai mult din aceia second hand, de decor sau butaforie, cum vreți...