Propoziții pretențioase – Asană

Se atașă imediat de el, se vede dară că odinioară fusese între ei mai mult de-o simplă amiciție, pe cât de măritată era nu-i păsa...