Cenaclul Alexandru Sihleanu – 15 Septembrie 2018

MITURI TRATATE ȘTIINȚIFIC ȘI RELIGIOS

Sâmbătă, 15 septembrie, ședința Cenaclului literar-artistic „Alexandru Sihleanu”, de la Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu” din Râmnicu Sărat, a debutat cu „Imnul orașului Râmnicu Sărat”, versuri Matincă Costea, muzică Manea Agheană și „Trăiască România”, versuri Ion Nicolescu, muzică Nicu Alifantis, interpretare, voce și chitară, invitatul special Manea Agheană și… aplauze.
​ A continuat, la cafeaua literară, cu un moment de divertisment, tânărul nostru Matincă Costea, pe un monolog „Pasiuni și preferințe”, miniaturi umoristice în aranjament propriu și… pentru interpretare, și memorie… aplauze.
​A urmat lectorul de serviciu, Cristi Rusin, cu un eseu, Istoria și problemele evoluționismului. O lucrare vastă, putem spune un studiu tematic, mai ales, pentru înțelegerea cât mai bine a fenomenului, lectorul apelează la planșe. Bogăția de informații, fluența, echilibrul materialului depășesc cadrul Cenaclului literar-artistic „Alexandru Sihleanu”. Materialul prezentat astăzi, ar face, cu succes, obiectul unei conferințe într-un amfiteatru, o sală de conferințe. Studentul Cristi Rusin, de la Facultatea de Istorie, București, este „genial”, vorba unui profesor de la C.N. „Alexandru Vlahuță”. El a mai susținut conferințe pe diverse teme, la Biblioteca Municipală, gustate de public. Pentru vârsta sa, este un exemplu de cultură generală iar expunerile lui ne onorează. Va fi un nume care va onora orașul natal.
Redau,pentru conformitate, ultima parte a materialului lectorului de astăzi, Cristi Rusin:
,,(…) Evoluționismul este teoria conform căreia speciile sunt rezultatul unui proces continuu de dezvoltare, care a început odată cu formarea primei celule. Astfel, evoluționiștii consideră că, inițial, Terra era o planetă fără viață, acoperită de ape. În urmă cu aproximativ 542 de milioane de ani, în apele de pe Terra au apărut primele bacterii și totodată, s-a format substanța cunoscută sub numele de ADN, substanță necesară vieții. După apariția organismelor unicelulare (bacterii şi cianobacterii), s-au dezvoltat primele organisme pluricelulare simple fără structuri dure, cum ar ficelenteratele (meduzele, coralii), echinodermele (castravetele de mare, steaua de mare) şi viermii, ca apoi să apară cele cu structuri dure ca trilobiţii şi moluştele (melcii, scoicile, caracatiţele). După aceea, organismele au continuat să evolueze de-a lungul unei mari perioade de timp, în următoarea etapă apărând artropodele marine şi apoi terestre (crustaceele-racii, homarii, crabii, insectele etc). Primele vertebrate au apărut tot în apă: peștii. Ulterior, unora dintre pești li s-au dezvoltat plămâni și picioare și au început să se deplaseze pe uscat, dar nu au încetat să trăiască în apă. Așa ar fi apărut amfibienii (broaștele, salamandrele). După ce clima s-a încălzit, unii dintre amfibieni au locuit pe uscat și li s-au dezvoltat solzi. Așa au apărut reptilele (șopârlele, șerpii, țestoasele, crocodilii). În final, după ce clima s-a răcit, unele dintre reptile au dezvoltat aripi și pene, apărând păsările, iar altele au dezvoltat păr sau blană, dând naștere primelor mamifere, de unde, la un moment dat, după multe generații și alte milioane de ani de evoluție, a apărut omul. Cum a avut loc însă această dezvoltare de la simplu la complex? Răspunsul este selecția naturală. Darwin este cel care a inventat acest mecanism care stă la baza evoluției și l-a explicat în cartea sa Originea Speciilor. Mecanismul sau teoria selecției naturale este teoria conform căreia natura produce variaţii avantajoase, dăunătoare şi indiferente asupra organismelor vii. Variaţiile avantajoase sunt selectate prin acest mecanism şi sunt propagate la urmaşi. Variaţiile dăunătoare se propagă la mai puţini indivizi sau dispar complet în cele din urmă. Variaţiile indiferente pot fi transmise urmaşilor sau pot fi eliminate, fără a-i afecta cu ceva. Cu alte cuvinte, pentru a supraviețui, organismele vii trebuie să se adapteze la mediu și să-și schimbe caracteristicile prin folosirea excesivă a unor organe pentru a le modifica în avantajul lor. Stiința modernă infirmă însă mecanismul selecției naturale. S-a constatat că fiinţele vii au în alcătuirea lor sisteme şi organe complexe, iar acestea nu pot funcţiona unele fără altele, chiar dacă lipseşte unul singur. Această caracteristică se numeşte “complexitatea ireductibilă a vieţii” ce demonstrează faptul că aceste structuri biologice trebuie să fi apărut simultan, complet formate și dezvoltate, nu treptat, de-a lungul timpului, cum susţine evoluţionismul. Tot astfel este negată și teoria lui Darwin privind existența organismelor intermediare, ce fac legătură între specii diferite. Darwin recunoaște aceste probleme în capitolul VI din Originea Speciilor, intitulat „Dificultățile teoriei”. Nesiguranța teoriei evoluționiste este dată și de faptul că Darwin a reeditat Originea Speciilor de 6 ori în timpul vieții sale. Urmașii săi au continuat procesul de reeditare, datorită gravelor erori făcute de Darwin, precum afirmarea faptului că balenele descind din urși! Acest aspect legat de evoluția balenelor nu se mai găsește în versiunile contemporane ale cărții lui Darwin. Alte probleme ale evoluționismului sunt: cum au apărut universul și planeta noastră? Cum au apărut primele forme de viață? De ce încă mai există forme de viață inferioare precum viermii, insectele sau peștii, dacă Darwin spune că doar vietățile puternice și bine adaptate prin selecție naturală pot supraviețui? De ce nu au evoluat toate vietățile ajungând la stadiul de oameni, sau măcar la cel de reptile, păsări sau mamifere, nemaiexistând viermi, insecte sau pești? De ce nu există dovezi vizibile ale evoluției sau animale care sunt în proces de evoluție în prezent? Pe lângă evoluționism, există și creaționismul. Aceasta este teoria conform căreia planeta, oamenii, animalele, plantele și tot ce există a fost creat de către divinitate. Teoria aceasta este negată, marginalizată și ridiculizată de multe ori în mediul științific. (…) Marile religii ale lumii sunt de acord că omul a fost creat de către divinitate. Totuși, cum și din ce a fost omul creat? În Biblie găsim scris: „Atunci, luând Domnul Dumnezeu, țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie.” (Facerea 2:7); „Și acum Doamne, tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul, iar Tu ești olarul, toți lucrul mâinilor Tale suntem!” (Isaia 64:7); „Înaintea lui Dumnezeu eu sunt la fel cu tine, și eu ca și tine am fost frământat din lut.” (Iov 33:6); „Dacă Dumnezeu n-ar cugeta decât la Sine Însuși și dacă ar lua înapoi la Sine duhul Său și suflarea Sa,Toate făpturile ar pieri deodată și omul s-ar întoarce în țărână!” (Iov 34:14-15); „Omul cel dintîi este din pământ, pământesc(…)” (1 Corinteni 15:47). Țărâna, lutul sau pământul este materialul din care, conform Bibliei și tradiției iudeo-creștine, Dumnezeu a creat omul. Același lucru este confirmat și de tradiția musulmană, iar în Coran găsim versete de genul: „Noi l-am creat pe om din lut tare, provenit dintr-un nămol moale!” (Coran 15:26); „Care a creat desăvârșit tot ceea ce a făcut. Așadar a creat omul din lut, la început.” (Coran 32:7); „Când Domnul tău le-a zis îngerilor: Eu voi crea un om din lut!” (Coran 38:71) „El l-a creat pe om din lut, asemenea oalelor!” (Coran 55:14). (…) În concluzie, în urma scurtei noastre analize asupra istoriei teoriei evoluționiste și a problemelor legate de aceasta putem trage mai multe concluzii. În primul rând, evoluționismul nu începe și nu se termină cu Charles Darwin, ideile acestuia fiind influențate de alți savanți din trecut și perfecționate de urmașii săi. În al doilea rând, evoluționismul este doar o teorie, adică o idee ce poate fi confirmată sau infirmată, nu un adevăr infailibil. Această teorie nu se sprijină însă pe foarte multe dovezi științifice și poate fi ușor contestată. În al treilea rând, rășpândirea mitului privind creația omului din pământ sau lut în zone geografice diferite ale lumii, fără contact între ele, la populații diverse din Europa, Africa, Orientul Mijlociu, Asia de Est, Noua Zeelandă sau America de Sud ne ridică un mare semn de întrebare dacă nu cumva “omul se trage din lut și nu din maimuță.”
Este, oricând, bine venit la ședințele Cenaclului literar-artistic „Alexandru Sihleanu”. Este un tânăr educat, din toate punctele de vedere! Felicitări!
Invitatul special Manea Agheană și chitara sa a intervenit cu vechi melodii de dragoste, care au presărat melancolie în suflete. Frumos!
„Este o lucrare de seminar foarte bună. Fenomenul este prezentat pe dublă filieră: occidentală și sovietică. Este o lucrare științifică. Eseu provine din limba franceză. Este un studiu de proporții restrânse asupra unor teme filozofice, literare sau științifice, compus cu mijloace originale, fără pretenția de a epuiza problema. Aristotel spunea: Când moare un om, moare un univers.” (Grigore Leaua)
„Nu mă refer la ținuta strict științifică a expunerii dlui Rusin, nici la vericiditatea afirmațiilor, într-adevăr unilaterale. Ne referim la structura ședințelor, pornind de la denumirea Cenaclul literar-artistic. Ca atare aici se citesc creații literare. În niciun caz, aceste expuneri științifice. Din punct de vedere compozițional, n-am nimic de spus, dar nu văd rostul. Asemenea expuneri se fac în alt loc.” (Mihail Constantinescu)
„În literatura română există eseu. Eu văd un material bine venit, având în vedere că pe 07 oct. mergem la referendum. Eu, personal, sunt foarte mulțumit. De mic am fost crescut în fenomenul religios. Pentru mine, ceea ce a citit dl Rusin, are o valoare deosebită. Și la Societatea „Junimea” se făceau studii și de gramatică, și de filosofie, etc. Și fotbaliștii fac antrenamente, studii ucalte, procedee, yoga.” (Mihai Doina)
„Eu îl felicit pe dl Cristi, că a făcut o lucrare amplă, pe înțelesul meu. Îi mulțumesc pentru asta. Plecarea lui este de la mirarea din copilărie.” (Ana Sterescu)
„Pentru mine au fost mai importante momentele muzicale și umoristice. În ceea ce privește lectorul de serviciu, studiul este interesant, dar nu îl văd necesar la Cenaclul Literar-artistic. (O recomandare) Un așa studiu mai rar/ La Cenaclul literar/ Însă ca recomandare/ Vrem creații literare.” (Nicolae Constatantinescu)
„Părerea mea: dl Cristi este foarte, foarte bine pregătit. Această lucrare științifică, pe care a pregătit-o minuțios, din puctul meu de vedere, este o lucrare bine documentată. Este normal să-și exprime părerile personale la toate întrebările științifice. Îl felicit! Îl felicit și pe dl Matincă care ne-a înfrumusețat ziua. A fost o zi deosebită, în care cantautorul Agheană ne-a cântat melodii vechi, aducătoare de amintiri. Felicitări!” (Elena Cambeșteanu)
„Am fost foarte impresionată de acest student. El a vrut să ducă visul mai departe, să facă cercetare. Este foarte bine pregătit. Îl felicit! Complimentele mele dlui Matincă care ne scoate din starea noastră și soțului meu care ne înveselește cu chitara. Consider că Cenaclul „Alexandru Sihleanu” este a doua lui familie.” (Frusina Agheană)
„O lucrare științifică ce a suscitat un deosebit interes privind cultura noastră generală. Un lector de excepție! Nota nota 10, cu plus!” (Matincă Costea)
„Când am venit prima dată în Cenaclul „Alexandru Sihleanu”, am spus că nu fac creații literare. Dl Ghinea mi-a spus că pot prezenta eseuri pe diverse teme. Din dorința de a fi cât mai bine perceput fenomenul, eseul a ieșit mai amplu. Dl Leaua a avut dreptate, cu ideea de eseu. Am prezentat fenomenul pe filieră dublă: pe filieră occidentală și pe filieră sovietică.” (Cristi Rusin)
Ultimul cuvânt l-a avut invitatul special Manea Agheană și chitara sa, care ne-a tratat cu frumoase melodii de dragoste. Umorul dlui Matincă Costea și muzica dlui Manea Agheană dau un farmec aparte ședințelor Cenaclului „Alexandru Sihleanu”. Multă sănătate le dorim, să ne bucurăm de prezența lor ani mulți!
Sâmbătă, 22 septembrie, începând cu ora 11:00, lectorul de serviciu al ședinței Cenaclului literar-artistic „Alexandru Sihleanu” va fi Grigore Leaua. Vă așteptăm, cu drag!

Distribuie:
Share

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Share