Fărădelegea lui Călin – Când mi-oi vedea ceafa…

Nu m-o păgubi vreunul prin perindările mele internaționale? Să vezi ce-i fac! Că asta-i ,,Realitatea legii penale”! Beletristică! Mai ceva decât Constituția și Codul Muncii,...