Pe urmele… Facebook-ului – Cordo…ba!

Însorit stă planul artistic de aștrii iluminatului scenic, înseninată-i ziua în care cel procreat întoarce gestul de-a se fi născut…. Nu stau să citesc regulamentele...