Fărădelegea lui Călin – Operație pe cont deschis


Doream să continui tura trecută, să dau ca exemplu o comandă de proteze, membre superioare și inferioare, un lot în care producătorul își pusese speranțele de câștig și investise nu numai banii lui, ci pusese gaj întreaga făbricuță alături de 30 de inși, ei înșiși cu lipsuri motorii, mi-a tăiat însă elanul prima literă a Art. 69, Al 1: ,,metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați ce vor fi concediați.”
Ce i-ar putea spune lucrătorul, cel care le știe doar pe ale lui, operațiunile stricte, mișcările ce i-au fost alocate după norme pentru un beneficiu sporit, ce propuneri sindicaliste ar revigora situația din urmă astfel încât bieții invalizi să revină a doua zi la treabă ca și cum nimic rău nu s-ar fi întâmplat? Au ei alt cumpărător? Conținutul b)-ului este și mai și: ,,atenuarea consecințelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaților concediați.” Pe ciung să-l facă zugrav și pe șchiop alergător la maraton! Al. 2…. Greu cu ei, vai de pielea noastră! Printre datele-obligație oferite de angajator, relevante, nebunul acesta de stat scrie și parascrie: ,,a) numărul total și categoriile de salariați; c) numărul și categoriile de salariați care vor fi afectați de concediere.” Ca să nu adăugăm termenele exasperante…. Găsite ceva mai încolo, ceea ce face din g) o inutilitate: ,,data de la care sau perioada în care au loc concedierile.”
Am adunat la ochi toate numerele întinse de la Art. 68 până la 74 inclusiv, durata unei concedieri ajunge la nu mai puțin de 85 de zile plus o speranță pentru cel nedreptățit, căci vina nu-i a lui, de 45 de zile. Să tot muncești vreo patru luni și-un pic! Adică ioc! Situație încurcată de ,,… obligația să comunice o copie a notificării prevăzute la Art. 69 Al. 2 inspectoratului teritorial de muncă și agenției de ocupare a forței de muncă la aceeași dată la care a comunicat-o sindicatului sau, după caz, reprezentanților salariaților.” Art. 70.
Începem. Art. 71. După primirea notificării de la angajator sindicatul sau cei antamați de salariați să-i reprezinte au la dispoziție: Al. 1 – ,,… 10 zile calendaristice…” pentru propuneri de evitare a ,,… concedierilor ori diminuării numărului salariaților concediați…”; Al. 2 – ,,Angajatorul are obligația de a răspunde în scris și motivat… în termen de 5 zile calendaristice…” Până aici 15.
Art. 72, Al. 1: ,,În situația în care, ulterior consultărilor…, angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligația de a notifica în scris inspectoratul…, cu cel puțin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.” Al. 6: ,,Inspectoratul… are obligația de a informa în termen de 3 zile lucrătoare angajatorul și sindicatul sau reprezentanții… asupra reducerii sau prelungirii perioadei prevăzute la Al. 1, precum și cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii.” 15 + 33 = 48. Dacă prinde și-un final de săptămână mai puneți 2 zile. 50 cu toatele.
Art. 73, Al. 2: ,,La solicitarea motivată a oricăreia dintre părți, inspectoratul… poate dispune amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice în cazul în care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluționate până la data stabilită în notificarea…” S-au adunat 60. Plus cele 30 de zile în care sunt eșalonate dările afară 90. Cu cinci mai mult decât cifra avansată băbește.
Art. 74, Al. 1: ,,În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînființat în aceeași activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă.” La cine? Că individul de-i făcu vânt pe ușa din dos nu și-a mai revenit….

Distribuie:
Share

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Share