Fărădelegea lui Călin – Abonament


3, 10, ori 35, cifre descifrabile. Determinabile.
Ăhă!-i departe incipitul. Mă-ntoarce ăst 82 articol la ,,munca de jos” spre a-mi explica tehnologia putinței: ,,Al 1) Prin derogare de la regula prevăzută la Art. 12 Al. 1, angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile și în condițiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.” Apăi, așa lucruri…. O nevoie nevolnică, repetiție repetabilă, explicație neexplicată. Amintesc dânșii alineatul 1, dar nu pun la socoteală pe al doilea, cel ce încuviințează, adevăr adevărat, și determinarea determinabilă a contractului contractual. Drace! Limbarniță limboasă! Ar fi totuși nebunie curată să faci din actul aparent permanent unul de pe o zi pe alta. Analizând ideea, concluzia vine de la sine: singura instituție veșnică, pusă sub semnul unui infinit calculabil, rămâne statul. În afara lui, afacerile sunt trecătoare, deci instabile. Nedreptatea, confirmarea realității, însă, ar separa, și oricum o face, salariații în privilegiați și vai d’ steaua lor. Luați doar criteriile împrumutului pentru o locuință. Să pornim mai departe. Era clar, contractele viabile, din cele două categorii, se pot ,,… încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.”, valabilă pentru ambele (Al. 2). Mie-mi place precizia și ordinea, de aceea alineatele următoare le consider neavenite. Pentru faptul că fac referire la date specifice, și nu generale cum par a fi cele două din urmă, Al. 3 doar trimite la următorul articol, 83, patru și cinci numără câte și cât pot continua asemenea contracte.
Speranțele de mai mult ale lui 82 sunt spulberate în 83. Revine și impune: ,,Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:”. Articolul spune h) cazuri…, îmi închipuiam cel puțin o mie…. Mai mint și eu…. Și el. Să nu pui la litera a) ceea ce spune c) conduce la raționamente în sine-mi dezechilibrate: ,,desfășurarea unor activități cu caracter sezonier;”. Nu acesta era scopul inventării acestor angajamente, scurtimea tipului de activitate? Pe nepusă masă, moț, a)-ul ,,se gândește oblăduitor” la ,,înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepția situației în care acel salariat participă la grevă;”. Era clar că nu putea fi vorba despre schimbarea unui muncitor cu altul, mai ales cu unul nou, în cazul mișcărilor revendicative și încetarea pe o perioadă determinată a lucrului, fiindcă este o prerogativă doar a angajatului, o cerere a lui către angajator, nu o acțiune atribuibilă celui din urmă. A se revedea Art. 51 și 52. B)-ul favorizează și încurajează, părere personală pertinentă, tradiționalizarea contractelor pe perioadă determinată, ,,creșterea și/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului;”. Astfel de înlesnire să bucure pe cine-o vrea, să-i ceri sărmanului să se umilească într-atât…: ,,d) în situația în care este încheiat în temeiul unor dispoziții legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;”.
Mai departe. Art. 84, Al. 1: ,,Contractul individual de muncă cu durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni.” Așa s-ar explica Al. 4 și 5 de la Art. 82, dar și litera e) din 83. Aproximativ. Fiindcă mie îmi ies la socotire încă 6 luni plus în situația ,,e) angajarea unei persoane care, în termen de cinci ani de la data angajării, îndeplinește condițiile de pensionare pentru limită de vârstă;”, dar asta-i la ,,ficsonomia obrazului” căci 4)-l lui 82 o zice de la obraz: ,,Între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.” Iar 5)-ul taie neobrăzarea de la rădăcină: ,,Contractele individuale… încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate succesive și nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.” Al. 2 al Art. 84… o papagaliceală….

Distribuie:
Share

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Share