Pe urmele… Facebook-ului – Am per metru…

Bănuiesc că bănuiți câte ceva despre obârșiile tinereții. Am siguranța înșelării voastre. Ochi, mâini și picioare sprintene. Ten…, vorbii…, întins. Ei, nu! Totul constă în...