Fărădelegea lui Călin – Na la mama, țâță!

Tentantă trecerea în fugă peste lucruri în aparență logice și banale, meteahnă a superficialității induse de prea uzul monotoniei, de ciclicitatea exasperantă cotidiană. Însă cum...