Cenaclul Alexandru Sihleanu – 8 Iulie 2017


DRUMURILE NOASTRE SUNT MAI ATRACTIVE, CU UMOR, MUZICĂ ŞI POEZIE

​Sâmbătă, 8 iulie, şedinţa Cenaclului literar-artistic „Alexandru Sihleanu”, de la Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu” din Râmnicu Sărat, a debutat, la cafeaua literară, pentru îmblânzirea spiritelor, cu un moment de divertisment, susţinut de Matincă Costea (Co-stea), „veşnic tânăr şi ferice”, pe un cuplet de Bogdan Căuş, „Nu mă bag!”, un cuplet de Ion Pribeagu, „Dai un ban, dar face!”, un monolog, culegere, „Georgeta la farmacie”, şi o tabletă umoristică, culegere, „Duminicile unui chinez”, finalizat în aplauzele asistenţei.
​A urmat invitatul special Manea Agheană şi chitara sa.
​A continuat cu lectorul de serviciu, Mioara Zaharia, cu trei poezii două dedicate sexului frumos şi una pădurii, falnicii păduri, care acum nu prea mai este aşa falnică şi un reportaj, „Peştera râului Galben”: „În urma unei vizite la poalele masivului Căpăţânii în depresiunea Polovragi, am cunoscut una dintre bijuteriile ţării noastre, Peştera Muierii. Aici am descoperit un vârtej de nestemate adunate între albia râului Olteţ şi satul Polovragi. În faţa mea se deschidea gura unui balaur uriaş ,,Peştera Muierii”, care şi-a luat numele de la muierile din satul Baia de Fier, care au fugit din calea cotropitorilor. Acea lume m-a fascinat prin peisajele din interiorul peşterii, cu o lungime de 1 Km şi 400 de metri, presărată cu forme variate de stactite şi stalagmite, urme bizare formate din picăturile de calcar. Se pot vedea ,,Orga”, ,,Sala minunilor”, ,,Altarul”, scheletul unui urs, (ursus speleaeus), iar sub aceastăpeşteră se află cimitirul scheletelor de urşi (182 exemplare), o rezervaţie geologică unde se ocrotesc unele roci rare, profile stratificate, care alcătuiesc laolaltă urmele fenomenelor geologice. (…)” Reportajul este o specie publicistică, de informare publică, în urma culegerii de date, dar a depăşit graniţele tipice jurnalistice, prin folosirea mijloacelor specifice, descriere, naraţiune, dialog, devenind reportaj literar. Geo Bogza este considerat părintele reportajului literar românesc. Un reportaj literar încearcă să ne prezinte şi lectorul de astăzi şi nu este rău, dar complexitatea informaţiilor ca specie trebuie să-şi spună cuvântul. Aşadar, lungime, niveluri, electrificare, cât din este alocată publicului larg, etc., aici predominând descrierea, crearea de imagini şi nu o face rău, dar uitând de specia pe care o serveşte. Poeziile ne dezvăluie un spirit liric clasic, o sensibilitate romantică, care ştie că folosirea figurilor de stil creează imagini şi transmit stări, sentimente.”
​O rectificare, la ştirea din cronica precedentă, în concordanţă cu invitaţia semnată manager Marinela Peneş. La Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” din Buşteni, s-a desfăşurat, în perioada 30 iunie – 1 iulie, cea de a XXII-a ediţie a Salonului de Umor „RIDENDO DICERE VERUM”. Alături de prestigioşi epigramişti din ţară, la eveniment Salonul de Umor s-a bucurat de prezenţa şi expoziţia caricaturistului Costel Pătrăşcan. Râmnicu Sărat a fost reprezentat de Mirela Grigore şi Dumitru Hangu, care au primit pentru creaţiile lor, ,,Premiul I” şi respectiv ,,Menţiune”.
​„Autoarea ne-a oferit o poezie de o profundă sensibilitate, o creaţie plăcută, digerabilă. La compartimentul proză, mărturisesc faptul că am vizitat ,,Peştera Muierii”, iar autoarea zugrăveşte cu talent această zonă mirifică din ţara noastră. Se pierde, uneori, în prea multe amănunte care diluează valoarea conţinutului. Nu este o debutantă şi maturitatea reiese cu prisosinţă.” (Matincă Costea)
​„Descrierea dnei Mioara Zaharia ne-a readus amintirile din tinereţe. Aveam şi eu vreo treizeci de anişori, eram în staţiunea Căciulata şi am vizitat într-o excursie Peştera Muierii. Aceste locuri, astăzi, se vizitează mai rar, pentru că aceste bucurii costă mai mult. Mi s-a părut foarte interesant reportajul dnei Zaharia, dar şi poeziile mi-au plăcut. Îmi place, când ascult o poezie, să închid ochii şi să-mi imaginez tot ceea ce se scrie în poezie, imagini care te fascinează. Îi urez sănătate şi spor în toate!” (Valeria Popa)
​„Referitor la divertismentul dlui Matincă Costea, format din cele patru momente vesele, am înjghebat o dedicaţie: ,,Dom’ Matincă îmi e drag/ Şi de-aceea, eu mă bag/ Să zic, că de-o vreme-n coace,/ Nu dau niciun ban, dar face!// Nu-i dau la farmacie, ca Georgeta,/ Că nu aş vrea să fac naveta/ Printre bătrânii câini cei mandanezi/ Spre bucuria unor duminici de chinezi”. ,,Dle Agheană, vreau să zic,/ Fiindcă mă pricep un pic,/ Chitara dvs. sună bine,/ Iar vocea încă vă mai ţine./ Această audiere/ În stil unic, personal,/ Ieşind astfel din banal.” Reportajul dnei lector, precum şi poeziile d-ei, au scos la lumină o sensibilitate aparte. Eu sunt convins că şi acum are acelaşi spirit de observaţie. Poezia a fost insuficientă cantitativ, pentru a nu face o apreciere eronată.”. (Viorel Dodan)
​„Despre lectorul de astăzi, dna Mioara Zaharia, din poeziile lecturate se desprind sentimente şi stări sufleteşti din momentul creaţiei. Autoarea realizează imagini artistice deosebite şi am reţinut: ,,munţii dorm”, ,,bucle curgătoare”, ,,şoapta zboară”, ,,amurgul zăboveşte”, expresii pline de culoare, mişcare şi lumină. Legat de reportajul ,,Peştera râului Galben”, autoarea dă dovadă de un spirit de observaţie deosebit, descrie, cu lux de amănunte, un monument al naturii, situat într-un areal geografic, la poalele muntelui Căpăţânii. Pentru a descrie măreţia naturii autoarea foloseşte o bogăţie de figuri de stil, din care realizează imagini pline de culoare şi mişcare: ,,vârtej de nestemate”, ,,lac de smarald”, ,,fulgi de lumină” ş.a.m.d. Din text se desprind sentimentele care o cuprind în faţa acestui monument al naturii: înfiorată stăteam împietrită, sete neostoită de a cunoaşte, aerul îmi inunda fiinţa, caut cu ochi de căprioară un strop din farmecul tulburător. Pentru această descriere o felicit. Este un reportaj artistic, nu este o simplă descriere, trecută prin filtrul emoţiilor şi sentimentelor. Dl Matincă Costea a prezentat un material în care critică trăsăturile negative de caracter ale societăţii, într-o anumită perioadă de timp. Aceste trăsături sunt prezente şi în societatea în care trăim. Dl Manea a ales câteva cântece, cu text şi melodie, cu un accentuat caracter mobilizator.” (Stana Miloş)
​„Astăzi, o zi deosebită, toată lumea a atins apogeul în creaţie, în interpretare şi dl Matincă, şi dl Agheană. Mi-a plăcut şi ce a scris dl Dodan. Poezia citită de dna Zaharia, în metru clasic, ne aduce aminte că patriotismul nu este un sentiment desuet. Iubirea de ţară n-a murit şi nici n-o să moară, câtă vreme există asemenea creatori. Mă refer la forma elaborată, cu talent, cu artă, cu sensiblitate. Ne dezvăluie artă, talent, originalitate, sensibilitate. Ştie să lucreze cu vocabularul, ştie să-şi vândă marfa. Am ascultat cu deosebită atenţie proza dnei Zaharia pentru că am avut şi eu ocazii să vizitez câteva peşteri, chiar şi o peşteră artificială, la Muzeul Grigore Antipa şi am reuşit să fac o comparaţie. Cred că D-sa nu a alcătuit un reportaj artistic, este un poem în proză, cu relevarea emoţiilor creaţiilor care le are ca vizitatoare. Această descriere este spectacolul oferit de dna Zaharia, care ne oferă şi o bijuterie, proza dnei Zaharia. Azi mi-a făcut o puternică impresie prin ceea ce a citit.” (Mihai Constantinescu)
​„În sfârşit, parcă a revenit mai mult oxigen. Odată cu prezenţa minunatului umor, a dlui Matincă şi ca ambianţa să fie mai frumoasă, ziua a continuat, alături de umor, cu muzica dlui Agheană care ne-a amintit de regretatul Adrian Păunescu. Legat de cei doi: ,,Ce mai zi deosebită,/ O sâmbătă de elită,/ cu Manea şi cu Matincă,/ Muzică şi cu umor,/ La critică să ai spor”. Legat de dna lector de serviciu, dna Mioara Zaharia, dintre poeziile citite mi-a plăcut mai mult cea dedicată sexului frumos. Reportajul nu-l socotesc un simplu reportaj, ci o operă literară, cu o frumoasă descriere care m-a făcut să le vizualizez, prin cuvintele d-ei.” (Nicolae Constantinescu)
​„Şedinţa Cenaclului literar-artistic ,,Alexandru Sihleanu”, de astăzi, a fost deschisă de neîntrecutul Matincă Costea, care ne-a recitat câteva monologuri comice. Ambianţa din timpul şedinţei a fost completată de muzica dlui Manea Agheană care ne-a încântat sufletele cu melodii de muzică uşoară, printre care şi o melodie de notorietate patriotică, pe versurile lui Adrian Păunescu, versuri care au fost şi vor fi de actualitate. Melodia debutează cu o invocaţie retorică, demnă de luat în seamă: ,,Viaţa noastră ce-aţi făcut cu ea?” Partea esenţială a şedinţei a fost susţinută de lectorul de serviciu, Mioara Zaharia, care ne-a lecturat câteva poezii, prin care ne-a demonstrat, ca şi alte dăţi, talentul său literar inconfundabil şi incontestabil. Ne-a surprins, în continuare, prin lecturarea unui reportaj, creaţie literară mai puţin audiată în Cenaclul literar-artistic. Folosind modul de expunere specific acestui tip de creaţie, descrierea, autoarea a reuşit să ne aducă în faţă imagini vizuale şi cromatice din acel monumental loc din ţara noastră, pe care l-a vizitat în urmă şi anume Peştera Muierii,din masivul Parâng. Ascultând legenda acestei peşteri, mi-a plăcut titlul dat acestui reportaj ,,Peştera râului Galben”. O felicit pentru materialul prezentat!” (Aneta Pioară)
​„Referitor la Peştera Muierii, când am vizitat-o, nu am avut ghid, ci o ghiduşă. Dna Mioara Zaharia ne-a surprins cu poezie şi proză, prezentările dnei mi-au plăcut. Cosiderat talentul, ,,inconfundabil, dar subtil şi onorabil”. Consider ca o proză în poem. Astăzi o săptămână, pe la această oră, eram la Buşteni, în aşteptarea premiilor. Au fost acordate opt premii, plus premiul special, luat de caricaturistul Costel Pătrăşcan, din Brăila. Cele opt premii au fost acordate, patru de Primăria Buşteni şi patru de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova. Eu am primit menţiune de la primărie, care, valoric, echivalează cu premiul trei de la Muzeul Judeţean. Acolo a fost şi un duel epigramistic. Tema a fost ,,Primar vechi şi nou”. Epigrama mea la duel: ,,La Buşteni, cu munţi-n spate,/ Doi primari într-o cetate./ Dânşii au un crez al lor,/ Picătura… de umor.” (Dumitru Hangu)
​Muzica invitatului special Manea Agheană şi chitara sa, a finalizat întâlnirea de astăzi spre deliciul celor prezenţi.
​Sâmbătă, 15 iulie, începând cu ora 11:00, lectorul de serviciu al şedinţei Cenaclului literar-artistic „Alexandru Sihleanu” va fi Dumitru Hangu. Vă aşteptăm, cu drag! ​

Distribuie:
Share

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Share