Fărădelegea lui Călin – Principe

Așa am impresia că sunt în alte timpuri…. Netrăite. Nedorite. Când o pădure de mâini ridicate încuviințează așezarea pe tronul privilegiilor, se spune că și...