Pe urmele… Facebook-ului – Tăureanu

S-ar spune că nu citește nimeni, cum la fel de bine, și fără a greși, să se declare secolul trei cu cei mai mulți deschizători...