Fărădelegea lui Călin – Unitate în simțiri și…

După un veac încă purtăm această temere: că unii-s mai egali ca alții. Sau unele…. Ce… pe capul nostru, dacă ni s-ar fi servit Constituția...