Fărădelegea lui Călin – Cursuri primare

Învățătorii neamului sunt incorigibili, nici până azi n-au reușit să-și educe ciracii în spiritul logicii și dreptei cumpăniri. Atacăm frontal problema. Numărate, aliniatele aferente Art....