Pe urmele… Facebook-ului – Radio(edi)ficare

Sunt lucruri inutile, inventate pentru a servi la nimic, imperioase marcaje de moment ale neputinței. De unde să am eu cultivat acest sentiment și de...