Fărădelegea lui Călin – Deficitar

Fără limba română lucrurile din legislație ar fi putut avea acea valoare lipsită de cusur. O serie de picturi ar fi rezolvat mai degrabă confuziile....