Spaţii culturale nr. 31 – Scrieţi, băieţi, nu(mai) scrieţi…

Românii scriu, au talent, s-au născut poeţi, sunt geniali, numai soarta vitregă şi împrejurările istorice aşijderea au făcut ca ei să rămână aproape necunoscuţi dincolo...