Spații culturale nr. 30 – Ne pleacă Domnii…

Ni se duc la Domnul scriitorii, intelectualii, oamenii de cultură. Discret, aşa cum a trăit, elita noastră se stinge, lăsând în loc mahalaua veselă, suficientă...