Fărădelegea lui Călin – All bright (1)

Răsfoii primul și singurul îndrumar american de căpătâi, Constituția. Parcă eram nițeluș prin România statală de azi. Dar ieri, pe la 1787, când noi eram...