Pe urmele… Facebook-ului – Inter…placentar

Asemănările între bărbat și femeie sunt din ce în ce mai multe, amestecul de milenii al raselor lor tinde în sfârșit să creeze acel clamat...