Spații culturale nr. 22 – Râmnic, mon amour!

Ca orice oraş mic, dar care ţine să-şi demonstreze propensiunea europeană în ciuda substratului limitat-balcanic, Râmnicul a trecut cât a putut el de democratic printr-o...