Ora de muzică 217

Citirăți Eminescu, măcar acolo un Epigon, o Sara pe deal, prostii din acestea. Sesizarăți fluiditatea propozițională și frazală și recunoscuserăți că rar se mai putură...