De Rîmnic, de bine! – Aport…

Și unii spun că nu este și o mână divină pe undeva și destinul nu complotează asupră-ne. Eu nu cred în ,,blestemății” dintr-astea, pot spune...