De Rîmnic, de bine! – Strădanii

Trebuie să înțelegeți că era greu și nimeni nu te ierta de nicio lețcaie, ba te mai luau și peste picior în câteva cuvinte când...