Cenaclul Alexandru Sihleanu – 28 Mai 2016

image
RĂMÂNEM SEMNUL FLORII DIN CLEPSIDRĂ

Sâmbătă, 28 mai, şedinţa Cenaclului literar-artistic „Alexandru Sihleanu”, de la Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu” din Râmnicu Sărat, a debutat, la cafeaua literară, cu un scurt moment de divertisment susţinut de Matincă Costea, cu o memorie de invidiat, pe un text de Sandu Anastasescu, „Majurul Năstase şi alegerile”, şi o retrospectivă omagială dedicată zilei de 1 Iunie, constând în recitarea unui grupaj de poezii pentru copii. Demn de menţionat este mărturia recitatorului: „Poeziile au fost învăţate la vârsta de şase ani, la grădiniţă. Pe atunci se făcea un singur an.”. Momentul s-a încheiat cu aplauze.
A urmat lectorul de serviciu, Ştefan Dima, din Buzău, cu un grupaj de poezii, din viitorul volum „Toiagul de lumină”. Oaspeţi, pe lângă lectorul de serviciu, au fost Dumitru Istrate Ruşeţeanu, care are câteva lecturi la Râmnicu Sărat şi Liviu Gogu din Buzău, care au prezentat revista „Renaşterea ruşeţeană”, nr. 3 (mai) 2016, revistă socio-culturală şi de spiritualitate locală, fondată de Ionel Bobocea şi Dumitru Istrate Ruşeţeanu la 25 feb. 2016, redactor-şef Liviu Gogu. Redau din editorialul semnat Ioan Vasiu (scriitor şi publicist – Orăştie): „În această perioadă zbuciumată, de prelungită tranziţie, când cultura, în general şi literatura, în special, au înregistrat un recul greu de explicat în câteva propoziţii, apariţia unei noi reviste trebuie salutată aşa cum se cuvine. Când o asemenea publicaţie apare într-o comună, aşa cum este Ruşeţu, un îndrăzneţ proiect publicistic de acest fel trebuie semnalat cu atât mai mult. Se spune, pe bună dreptate, că ,,omul sfinţeşte locul” şi iată că acest lucru se adevereşte şi în cazul prietenului meu şi dragului confrate în ale poeziei, Dumitru Istrate Ruşeţeanu, un îndrăgostit de locurile sale natale, un scriitor care priveşte cu recunoştinţă şi respect către locul lui de baştină. (…)”. Dorim şi noi, acestei reviste, viaţă lungă! Să revenim la lectorul de serviciu, care este la prima lectură în Cenaclul „Alexandru Sihleanu”. Ştefan Dima este o cunoştinţă mai veche, cu câteva cărţi de poezie la activ şi de multe ori ne întâlnim la Centrul Cultural din Râmnicu Sărat cu ocazia unor lansări de carte. Astăzi, prin grupajul de poezii prezentat a făcut o impresie frumoasă. Eul liric funcţionează, metafora şi asocierea de cuvinte pentru sensuri noi pe care să le descopere cititorul, fără semne de punctuaţie specific moderniştilor dovedesc har şi elaborare. O observaţie numai: unele titluri trebuie schimbate. Nu sunt reprezentative. De ex: „Minciunica” seamănă cu o căciulă prea mică pentru poezie. Îl mai aşteptăm la o „spovedanie”.
„O poezie plăcută, modernă, de actualitate. Păcat acum pentru ea, când s-a mutat pe strada ,,DA”, replică la poezia ,,Strada NU”.” (Dumitru Hangu)
„Am ascultat cu multă atenţie poezia dlui Ştefan Dima. Prima atenţionare, mă refer la prima poezie ,,Atenţionare”, parcă a fost pe gândul meu. Are o tentă ecologică. Va fi foarte dureros când vom rămâne fără păduri. Am constatat o tentă impresionistă, multă subtilitate, o stăruinţă asupra cuvântului, plină de încărcătură metaforică, cu puternică încărcătură plastică. Este ceva consistent, ca un arabesc, mult talent şi multă pricepere. (Vopsitor de cer) ,,Ce albastru-i verdele din galben/ Când tainicul sărut al ploii/ Potcovit cu nori/ Aşteaptă clepsidrei să-i facă deochiul”. Foarte surprinzătoare asocieri de cuvânt. A reuşit să ne emoţioneze. Este ca un spectacol al naturi, descoperă tainele naturii. O epigramă, lectorului de astăzi, dacă îmi permiteţi: ,,Ce frumos când mergi pe drum/ Cu al florilor parfum/ Şi ţii calea înainte/ Cu parfumul de cuvinte” şi una dlui Matincă: ,,Nicu e frumos băiat,/ Astăzi s-a modernizat,/ Nu mai stă la grădiniţă,/ Ci umblă pe o uliţă,/ Căutându-şi o fetiţă”. Mă bucur că am ascultat un real talent şi dorim să îl mai ascultăm.” (Mihai Constantinescu)
„În primul rând, să mulţumesc Cerului pentru că îl avem pe dl Matincă Costea care ne ajută să nu uităm să ne trăim amintirile. Monologurile, cupletele d-lui ne amuză şi multe se aseamănă cu prezentul. Dl Ştefan Dima creează o poezie modernă. ,,Unde-i liniştea din oglinda/ Fântânii/ Ce adună adevărul/ Înecat în minciună”(Sărutul secret) sau ,,Să nu trageţi cu lacrima-n ceas/ Veţi găsi singuri drumul timpului/ Ce-şi caută sărutul apei/ Două sfere ne-nţelese (Nu trageţi)”, sau(Minciunica) ,,M-am tot rugat de Lună/ Să mă-bete/ Cu priviri stelare/ dar m-am trezit cadou/ De ziua nopţii mele”, sunt sentimente frumoase ce exprimă delicateţea vieţii unui poet care simte poezia din toată fibra.” (Valeria Popa)
„Materialul prezentat de dl Matincă Costea scoate în evidenţă memoria cu care l-a înzestrat natura şi pe care are grijă să o cultive permanent. Poeziile recitate au o deosebită valoare educativă. Lectorul de astăzi este un fin observator al cotidianului pe care îl reflectă în poeziile sale. Din figurile de stil folosite realizează imagini plastice deosebite, pline de culoare, lumină şi mişcare. Este o poezie originală în care autorul îşi exprimă gândurile, stările sufleteşti în momentul creaţiei. Felicitări!” (Stela Miloş)
„Poeziile dlui Ştefan Dima sunt ca nişte nestemate. Vreau să adresez câteva cuvinte dlui Dumitru Istrate Ruşeţeanu: ,,Bună tare poezia/ Deşi consumă hârtia/ Am doar o dilemă, eu,/ Poţi muşca din Dumnezeu?”” (Nicolae Constantinescu)
„Poezia lui Ştefan Dima mi se pare bogată în metafore, optimistă şi am remarcat, foarte des, apar lumina, stele, flori şi îngeri. ,,La tine-n vers sunt flori şi stele/ Lumină multă orbitoare./ Am ascultat plin de plăcere,/ Dar mi-am pus ochelari de soare”.” (Liviu Gogu)
„Ca simplu cititor, mi-a plăcut. Dl Matincă ne aduce zâmbetul pe buze.Lectorului de serviciu am să-i prezint plăcerea de a asculta o poezie adevărată, mult colorată, unde scriitorul se foloseşte de metaforă pentru a crea imagini. Harul de a scrie poezie se naşte la oamenii sensibili.” (Elena Cambeşteanu)
„M-a impresionat mult titlul volumului, cu semnificaţie materială şi imaterială. Hippolyte Taine, spunea: ,,Când analizăm un poet, trebuie să ştim originea, mediul social în care a crescut”. Sunt poeme dăruite nouă cu dragoste. Prima poezie, ,,Atenţionare”, este drama care marchează tăierea copoacilor. A doua, ,,Vopsitor de cer” este chinestezie colorată. Parfumurile, culorile, picturală, dar şi filosofică, cu imagini artistice, de a rămâne prin poezie. ,,Perfuzii de lumină” este un crez poetic. Sufletul este înflorit de frumuseţea unei lumi interioare. ,,Nu ştiu cine-i de vină/ Mă simt în inima-mi grădină/ Floare de nisip/ Cu perfuzii de lumină.” ,,Ploi de zăpadă” doreşte, după extincţie, să ia copilăria cu el. Crede în rodirea pământului. ,,Înfrunzind o piatră” este drama creatorului, cum în ,,Sărutul secret” este drama societăţii care îşi pierde fiii, care nu mai găsesc drumul înapoi. ,,Triumf” este un triumf poetic, este idealul zborului. ,,Pasărea din om/ Aşteaptă s-agaţe/ Sărutul vieţii.” ,,Nenume” este o poveste de dragoste, cu imagini contrastante, cultivă oximoronul. Iubirea este trecătoare aici. ,,Azi floarea timpului o-nchid/ În braţele aşteptări/ şi te pierd într-un nume/ Ca moneda într-o lume”. În ,,Rătăcitorii” cuvintele au o semnificaţie aparte, o energie aparte. În ,,Strada NU” apare contrastul între Eu şi Tu, cu durere ascunsă în suflet. ,,Tu floare de nufăr/ Eu floare de plâns”. ,,La plecare” am dori trecere lină, floarea semnul rodirii poetice a minţii creatoare, o suferinţă ascunsă.” (Ecaterina Chifu)
„Autorul pendulează între stilul clasic şi modern, dar ca notă dominantă o face modernul şi consider că o face bine. Creaţiile sunt încărcate de metaforă, caracteristică poeziei de calitate. Îl mai aşteptăm. Îl felicit pe dl Mitică pentru această revistă.” (Matincă Costea)
„Ca de fiecare dată şi astăzi şedinţa a fost deschisă de dl Matincă care ne-a introdus în atmosfera copilăriei, moment în care parcă ne-am dori să ne mai întoarcem, apoi ne-a introdus în atmosfera unei campanii electorale din vremuri trecute, cu toate aspectele ei pozitive şi negative prezentate în mod umoristic. Apreciez iniţiativa colectivului de redacţie al revistei ,,Renaşterea ruşeţeană”, cărora le doresc succes pe drumul pe care au pornit. Am observat că tratează teme diverse, inclusiv teme literare. Lectorul nostru de astăzi ne-a prezentat un grupaj de poeme pe care intenţionează să le publice într-un volum cu titlul metaforic, sugestiv, ,,Toiag de lumină.” Ideea care se desprinde din grupajul de poezii prezentat astăzi este aceea că eul liric exprimă nişte trăiri interioare desprinse din realitatea actuală, dar este şi preocupat de ideea trecerii timpului, motiv pentru care observ că grupajul de versuri se încheie cu poezia ,,La plecare” care exprimă evident ideea de marea trecere. Prima poezie, ,,Atenţionare”, am avut în faţa ochilor acel tablou dezolant al aurului verde al zilelor noastre. ,,Vopsitor de cer” aduce în faţa cititorului în mod metaforic un tablou cromatic, deosebit de plăcut, împletit cu multiple imagini artistice cărora le dă multiple sensuri. În toate găsim figuri de stil, îmbinări de cuvinte cărora le dă sensuri noi, imagini artistice deosebite. Poezia prezentată este lipsită de semne de punctuaţie care lasă cititorul să-i dea intonaţia dorită, asemenea stilului modern. Privitor la versificaţie cultivă versul liber, cu rimă şi fără rimă. Versul lung ce alternează cu versul scurt, negrupate în strofe, dar care au o muzicalitate deosebită. Privind vocabularul, foloseşte cuvinte din fondul principal de cuvinte cărora le dă sensuri noi, creând minunate imagini artistice. Drum bun în aventura scrisului.” (Floarea Stănescu)
„Poezia de astăzi cuprinde sentimente şi idei exprimate poetic, prin antiteze, metafore şi personificări. De multe ori ne prezintă un univers rece, sumbru şi în mişcare. Ex: ,,nisip”, ,,ploi” şi ,,zăpadă”. Culorile sunt sugestive, ,,verde”,,,galben”, ,,liliac”, ,,albastru”, amestecul este ,,de nisip cu perfuzii de lumină” şi ,,zăpezi cu irizări albastre”. Felicitări pentru încântarea pe care ne-a produs-o cu poezie.” (Georgeta Iuga)
Sâmbătă, 4 iunie, începând cu ora 11:00, lectorul de serviciu al şedinţei Cenaclului literar-artistic „Alexandru Sihleanu” va fi Valeria Popa.

Distribuie:
Share

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Share