Paràlele – Cin’zăși de parale și zece

Până acum ani mulți în urmă zăcea în mine un soi de invidie amestecată cu nedreptățire pentru statutul multora dintre cei ce puteau avea un...