Paràlele – Patruj’ de parale și șapte

Pornim la atac cu aceeași unitate de măsură, timpul, de data trecută și păstrăm leitmotivul articolului din urmă: cinci minute. Ca jurnalist, dacă mă pot...