De Rîmnic, de bine! – Perindări printre litere

Numărătoarea o s-o facem la urmă, dintre cele 231 de publicații amestecate vom trage la final linie și râmnicenilor le vom oferi o cifră certă...