Paràlele – Noușpce parale

Toate teoriile managementale nu fac altceva decât să distragă de la adevărata problemă a economiei: eficiența. Dezbătute pe toate fețele ajung la nonsensuri și disoluții....